ZzP 

Uczestnicy II etapu powiatowego PLZ

Trwa sprawdzanie prac II etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Poniżej zamieszczamy listy osób uczestniczących w zmaganiach konkursowych etapu powiatowego. Prace tych osób zostały przekazane ekspertom do sprawdzania. Wyniki II etapu zostaną podane 22 marca 2018 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasy VII szkoły podstawowej i gimnazja

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

Szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

 

linia czerwona1

zakonczone eliminacje etapu powiatowego

Zakończyliśmy eliminacje powiatowe Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Bardzo dziękujemy za wszystkie przesłane prace. Wyniki zostaną podane 22 marca 2018 r.

Jednocześnie przepraszamy wszystkich uczestników II etapu konkursu za problemy techniczne związane z funkcjonowaniem platformy Zdolni z Pomorza w dniach 18 i 19 lutego 2018 r., czyli w ostatnich dwóch dniach zamieszczania rozwiązań zadań etapu powiatowego.

Wszystkie prace przesłane poprzez: platformę Zdolni z Pomorza, utworzony w poniedziałek (19 lutego) specjalny link do zamieszczania rozwiązanych zadań oraz bezpośrednio na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także e-mail głównego koordynatora konkursu, zostaną ocenione przez ekspertów.

Wszystkie pytania związane z PLZ prosimy kierować na e-mail Organizatora PLZ (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

linia czerwona1

eliminacje etapu powiatowego

Zgodnie z harmonogramem, uczniowie zakwalifikowani do II etapu powiatowego Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza  zobowiązani są do zamieszczania rozwiązań zdań konkursowych do 19 lutego 2017 r. na portalu Zdolni z Pomorza  (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu)

UWAGA:   
Do 31.01.2018 r. zostaje przedłużony termin indywidualnego zalogowania się na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) i zapisania do II etapu (powiatowego) konkursu Pomorskiej Ligi Zadaniowej

Inf szczegol dla uczestnikow II etapu powiatowego
 1. Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest przesłać podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza po uprzednim wydrukowaniu jej z portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza, do 30.01.2018 r.

WAŻNE

Wymagana dokumentacja obejmuje: Deklarację uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu  (?) po zakończeniu udziału w projekcie.

Aby pobrać dokumenty kliknij tutaj

 

 1. Niezłożenie dokumentacji, w wyznaczonym terminie uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w konkursie.
 1. Uczestnik PLZ, który jest objęty innymi formami wsparcia (tj. Dyskusyjny Klub Filmowy, Spotkanie autorskie, Obóz naukowy,  Konkurs projektów, Konferencja uczniowska,  Warsztaty specjalistyczne) w programie Zdolni z Pomorza i złożył dokumenty wymagane w projekcie, zobowiązany jest do złożenia jedynie dokumentu: Oświadczenia uczestnika projektu (...) po zakończeniu udziału w projekcie.
 1. Organizator PLZ zamieści zadania II etapu na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eudo 5.02.2018 r.

   

 2. Uczestnik zobowiązany jest do indywidualnego zalogowania się na portalu i zapisania do udziału w konkursie Pomorska Liga Zadaniowa do 25.01.2018 r.
 1. Na II etapie zestaw konkursowy z każdego z przedmiotów składa się z pięciu zadań. Przesłane zadania uczeń wykonuje samodzielnie w wolnym czasie. Przynajmniej jedno z zadań będzie miało charakter praktyczny.
 1. Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest przesłać wykonane zadania poprzez portal Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) do dnia 19.02.2018 r. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
linia czerwona1
 
wyniki I etapu
Znamy już wyniki I etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. W zmaganiach konkursowych wzięła udział rekordowa liczba uczniów  -  5185 osób. Z klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów była to grupa 3576 uczniów, natomiast ze szkół ponadgimnazjalnych 1609. 

Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało ponad 1074 uczniów, odpowiednio 729 osób ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 345 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Bardzo dziękujemy za tak liczny udział w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektorów i Nauczycieli zaangażowanych w organizację poszczególnych konkursów oraz sprawdzanie prac uczniów.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, szczególnie tym Uczniom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

PLZ liczba uczestnikow

 

PLZ liczba osob zakwali do II etap

 List osob zakwa do II etapu powiatowego

Klasy VII szkoły podstawowej i gimnazja

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

 

Szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

 
 
 
 
info dyr naucz etap kwalifikacyjny
 

UWAGA: W związku z faktem, że w konkursie z chemii dla VII klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych zadanie nr 16 wykracza poza podstawę programową, zadanie te zostaje anulowane. Suma punktów do uzyskania w konkursie z chemii wynosi 26.
_________________________

W dniu 11.12.2017 do osób, które zgłosiły uczniów do konkursu przesłane zostały e-maile z informacją o sposobie dostępu - oddzielnie do odpowiedzi konkursowych oraz protokołów.

Jeżeli nie otrzymaliście Państwo takiego e-maila, prosimy o pilny kontakt z Organizatorem - tel. 59 842 29 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Odpowiedzi do zadań konkursowych, jak również możliwość uzupełniania protokołów uruchamiane są sukcesywnie.

Odpowiedzi i protokoły (online) w zakresie matematyki i biologii są już dostępne.

Uwaga: Odpowiedzi  i protokoły (online) w zakresie fizyki i kompetencji społecznych będą dostępne w dniu konkursu (12 grudnia 2017) po godz. 13:00. Proszę otworzyć formularz ponownie tego dnia po godz. 13.00, aby pobrać odpowiedzi.

Uwaga: Odpowiedzi  i protokoły (online) w zakresie chemii i informatyki będą dostępne w dniu konkursu (13 grudnia 2017) po godz. 13:00. Proszę otworzyć formularz ponownie tego dnia po godz. 13.00, aby pobrać odpowiedzi.

Wprowadzane dane w protokołach - oddzielnie dla poszczególnych konkursów - obejmują:

 • liczbę osób, które wzięły udział w konkursie,
 • imiona i nazwiska uczniów,
 • liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów.

Protokoły - po uzupełnieniu i przesłaniu online - należy wydrukować
Wydrukowany i opieczętowany oryginał protokołu  należy przesłać, w terminie 5 dni, na adres Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego).

linia czerwona1

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym harmonogramem. 

  Czas wykonywania zadań na I etapie wynosi 60 minut.

 • 11.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 MATEMATYKA
 • 11.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 BIOLOGIA
 • 12.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 FIZYKA
 • 12.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
 • 13.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 CHEMIA
 • 13.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 INFORMATYKA
 1. Dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu ? nauczyciel koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp w dniu 8.12.2017 r. do pytań konkursowych.

 2. Dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu - koordynator zobowiązany jest do:

  a) przygotowania wydruku zadań konkursowych dla uczniów,

  b) przygotowania opieczętowanych kart papieru kancelaryjnego lub papieru ksero dla uczniów biorących udział w konkursach z matematyki i fizyki,

  c) poinformowaniu uczniów o przyniesieniu koniecznych materiałów dodatkowych na konkurs (szczegóły w tabelach 1 i 2 poniżej).

 3. Dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu ? nauczyciel koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu.

 4. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja, składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 
  Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.

 5. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu konkursu na etapie kwalifikacyjnym i zamieszczają w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty przeprowadzenia I etapu PLZ na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu). 
  Oryginał protokołu należy przesłać w terminie 5 dni na adres organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

 6. W protokole dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu - koordynator, zobowiązany jest do zamieszczenia wyników wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w każdym z konkursów.

 7. Do udziału w II etapie PLZ  z  każdego z przedmiotów zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali minimum 70% punktów w etapie kwalifikacyjnym.

 8. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają poniżej 70% punktów w danej szkole, zakwalifikowany do kolejnego etapu jest jeden uczeń z tej szkoły, który uzyskał minimum 30% punktów.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych do II etapu.

Tabela 1. Konkurs dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

8 stron/10 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków,

tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli

6 stron/16 zadań

fizyka

zestaw wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (opcjonalnie),

cyrkiel,

linijka,

kalkulator prosty.

2 strony/8 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

8 stron/11 zadań

kompetencje społeczne

-

10 stron/23 zadania

matematyka

cyrkiel,

linijka 

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

Tabela 2. Konkurs dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych 

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

9 stron/10 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków,

tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli

tablica szeregu napięciowego (elektrochemicznego) metali

kalkulator prosty

6 stron/16 zadań

fizyka

zestaw wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (opcjonalnie),

cyrkiel,

linijka,

kalkulator prosty.

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

8 stron/11 zadań

kompetencje społeczne

-

12 stron/24 zadania

matematyka

cyrkiel,

linijka,

kalkulator prosty,

Wybrane wzory matematyczne 

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 

 harmonogram wersja skrocona

a) zgłoszenie do udziału w konkursie   ? do 5 grudnia 2017 r.
b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego  

11.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 MATEMATYKA

11.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 BIOLOGIA

12.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00  FIZYKA

12.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

13.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 CHEMIA

13.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 INFORMATYKA

c) eliminacje II etapu powiatowego   ? od 5 do 19 lutego 2017 r.
d) eliminacje III etapu wojewódzkiego   ?  7 kwietnia 2018 r.

linia czerwona1

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

już po raz drugi zapraszamy do udziału

 w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Konkurs przeznaczony jest dla:

 • uczniów gimnazjów oraz siódmych klas szkół podstawowych,
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje przedmioty takie jak:

 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • przedmioty rozwjające kompetencje społeczne*

  (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazującą się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Pomorska Liga Zadaniowa jest konkursem realizowanym w trzech etapach:

 1. I etap podstawowy ? przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,
 2. II etap powiatowy ? w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane poprzez portal ?Zdolni z Pomorza? (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu)
 3. III etap wojewódzki ? przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora PLZ.

Uczeń może startować w jednym lub kilku konkursach.

HARMONOGRAM POMORSKIEJ LIGII ZADANIOWEJ (wersja skrócona):

a) zgłoszenie do udziału w konkursie   ? do 5 grudnia 2017 r.
b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego  

11.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 MATEMATYKA

11.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 BIOLOGIA

12.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00  FIZYKA

12.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

13.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 CHEMIA

13.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 INFORMATYKA

c) eliminacje II etapu powiatowego   ? od 5 do 19 lutego 2017 r.
d) eliminacje III etapu wojewódzkiego   ?  7 kwietnia 2018 r.

 

zgloszenie

 

Istnieją dwa sposoby zgłaszania uczestnictwa uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" 2017/2018 (PLZ):

1. Uczestnictwo uczniów zgłasza szkoła/placówka oświatowa.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. W zgłoszeniu należy podać dane teleadresowe szkoły, dane dyrektora szkoły i wskazać liczbę uczniów uczestniczących w konkursie z poszczególnych pzredmiotów (biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne).

2. Uczeń może zgłosić się samodzielnie (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie bierze udziału w konkursie).

Organizator konkursu w porozumieniu ze szkołą oraz LCNK wyznacza miejsce przeprowadzenia konkursu.

Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia 2017 r.
Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej we wszystkich jego punktach.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

UWAGA WAŻNE: W wypadku braku zgłoszeń liczby uczniów z danego przedmiotu/poziomu, należy wpisać w to miejsce wartość 0 (zero) w formularzu zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ulotka.gif

PDF Pobierz ULOTKĘ

 

regulamin

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme klasy
szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Regulamin
pdf pobierz
Regulamin

  


harmonogram

 

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme klasy
szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu
pdf pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu


wymagania

Zakres wymagań  w etapie kwalifikacyjnym (szkolnym) zgodny jest z podstawami programowymi dla poszczególnych przedmiotów (szczegóły - Regulamin).

Zakres wymagań w etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest  o dodatkowe treści (szczegóły: Załącznik nr 2 do Regulaminu).

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme klasy
szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu
pdf pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 

Powered by JS Network Solutions