Kurs grantowy: Od celu lekcji do informacji zwrotnej - elementy oceniania kształtującego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza do uczestnictwa w wojewódzkim zadaniu edukacyjnym Pomorskiego Kuratora Oświaty pn.

Od celu lekcji do informacji zwrotnej - elementy oceniania kształtującego

Celem kursu jest m.in. kształcenie umiejętności planowania i projektowania różnych form autoewaluacji i ewaluacji procesów dydaktycznych oraz propagowanie oceniania kształtującego, jako formy nauczania przenoszącej odpowiedzialność za uczenie się na ucznia. 

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół

Informacje organizacyjne:

 • Liczba osób: 100
 • Liczba grup: 5
 • Liczba uczestników w grupie: 20
 • Liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 20, w tym 5 godzin pracy na platformie e-learningowej
 • Całkowita odpłatność jednego uczestnika: 20 zł
 • Rekrutacja kończy się na 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
  O zakwalifikowaniu na kurs decyduje:
  * kolejność zgłoszeń
  * miejsce pracy (wieś, miasto)
  * liczba zgłoszonych nauczycieli z danej szkoły/placówki

 • Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną o tym powiadomione drogą e-mailową, wówczas też należy uiścić opłatę za kurs (w tytule przelewu należy podać temat grantu i grupę)

Kierownik projektu:
mgr Jerzy Paczkowski

Kadra prowadząca:
mgr Jerzy Paczkowski - konsultant ds. jakości, diagnozy działalności szkół i placówek oświatowych i edukacji matematycznej ODN w SŁupsku. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny z matematyki oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, były dyrektor szkoły.

mgr Tamara Kropiowska - konsultant ds. diagnozy edukacyjnej i przedmiotów przyrodniczych ODN w SŁupsku w latach 2005-2015. Nauczyciel dyplomowany, profesor oświaty, egzaminator maturalny z biologii, ekspert ds. nadawania stopni awansu zawodowego, były dyrektor szkoły, ekspert EWD.

dr Anna Kreft - konsultant ds. edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej ODN w Słupsku. Nauczyciel dyplomowany, doktor nauk biologicznych, egzaminator maturalny z biologii, koordynator sieci współpracy nauczycieli w edukacji przyrodniczej.


Grupy i terminy zajęć:

 Grupa zajęciowa Miejsce szkolenia   Terminy zajęć
 Grupa I
Słupsk
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Bałtycka 29 (sala dydaktyczna)
76-200 Słupsk (dawny MEDYK)

24 IX 2016

i 8 X 2016  

NABÓR ZAMKNIĘTY

 Grupa II
Tczew
 Gimnazjum nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowskiego 69
83-110 Tczew 

1 X 2016
i 22 X 2016

NABÓR ZAMKNIĘTY

 Grupa III
Wejherowo

Uwaga!  Zmiana terminów i godzin - na prośbę uczestników kursu!

OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Wejherowie
ul. Jana III Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo

22 X 2016
i 5 XI 2016

 

Grupa IV
Chojnice
Gimnazjum nr 1 w Chojnicach
ul. Młodzieżowa 44
89-604 Chojnice

29 X 2016
i 19 XI 2016

NABÓR ZAMKNIĘTY

Grupa V
Słupsk
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Bałtycka 29 (sala dydaktyczna)
76-200 Słupsk (dawny MEDYK)

5 XI 2016
i 26 XI 2016 

NABÓR ZAMKNIĘTY

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest aktywny udział w 85-90% zajęć dydaktycznych, w tym także na platformie e-learningowej, opracowanie scenariusza zajęć, przeprowadzenie zajęć wg opracowanego scenariusza w swojej szkole, a następnie przedstawienie tych zajęć uczestnikom kursu.

Godziny zajęć w Słupsku, Tczewie, Chojnicach - Dzień 1: godz. 9.00-15.30; Dzień 2: godz. 9.00-15.00.

Godziny zajęć w Wejherowie - Uwaga! Zmiana terminów i godzin! Dzień 1: godz. 9.00-15.30; Dzień 2: godz. 9.00-15.00.

W programie:

 • Czy moje nauczanie jest OK? Czy moje ocenianie jest kształtujące?
 • Ocenianie kształtujące w praktyce czyli jak przygotować i przeprowadzić lekcję OK?
 • Od informacji zwrotnej nauczyciela przez ocenę koleżeńską do samooceny ucznia
 • Od celów lekcji przez NaCoBeZu do informacji zwrotnej
 • Ocenianie w szkole w praktyce - ocena sumująca, opisowa i kształtująca.

 

KARTA ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNEGO
Imię(*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia / /
Nieprawidłowe dane
Miejsce
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Adres(*)
Nieprawidłowe dane
Typ


Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot
Nieprawidłowe dane
E-MAIL I ADRES ZAMIESZKANIA
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Adres zamieszkania
Nieprawidłowe dane
Miejscowość
Nieprawidłowe dane
Kod
Nieprawidłowe dane
Telefon
Nieprawidłowe dane
Powiat
Nieprawidłowe dane
KURS/WARSZTATY
(*)
Nieprawidłowe dane
Data zgłoszenia(*)
Nieprawidłowe dane
"Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie danych osobowych, a zamieszczanych w formularzach zgłoszeniowych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk. Każdy kandydat uprawniony jest do wglądu w siedzibie ODN w swoje zgłoszone dane osobowe, do żądania ich poprawienia albo usunięcia jeśli są gromadzone i przetwarzane w innym celu niż określony w przepisie art, 23 ust, 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie danych osobowych"

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions