SZKOLENIA

Nadchodzące wydarzenia

To są 93 nadchodzące wydarzenia - Strona 1 / 4

18
Lis
2018
kursy

Kompetencje kluczowe w rozwoju ucznia i doskonaleniu zawodowym nauczyciela - temat 3

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
20
Lis
2018
sieci

S9b/Sieć: Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych (subregion południowy 2018/2019)

Miejsce: ODN Chojnice, ul. Świętopełka 3  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich poziomów edukacyjnych
20
Lis
2018
warsztaty

Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela (Słupsk)

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
20
Lis
2018
warsztaty

Programowanie w klasach IV-VI ze Scratch - Chojnice

Miejsce: ODN Chojnice, ul. Świętopełka 3  |  Miejscowość: Chojnice, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele
20
Lis
2018
kursy

Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele matematyki, przyrody, geografii
20
Lis
2018
sieci

S13b/Sieć: Nowa technologia-zbawienie czy przekleństwo? (subregion południowy 2018/2019)

Miejsce: ODN w Chojnicach, ul. Świętopełka 3
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
20
Lis
2018
sieci

S12a/Sieć: Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (subregion słupski 2018/2019

Miejsce: sala dydaktyczna nr 16 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: peadgodzy, n-le uczący doradztwa zawodowego w SP i branżowych I stopnia
21
Lis
2018
warsztaty

Komunikacja i relacje społeczne u osób z ASD - Słupsk

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele klas młodszych ogólnodostępnej szkoły podstawowej
21
Lis
2018
warsztaty

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Matematyka - Słupsk

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele matematyki
21
Lis
2018
warsztaty

Relaksacja i joga

Miejsce: Studio Jogi  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedmiotów przyrodniczych
21
Lis
2018
warsztaty

Rynek pracy a wspieranie postaw przedsiębiorczości

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: doradcy zawodowi, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, pedagodzy, zainteresowani n-le
21
Lis
2018
warsztaty

Edukacja polonistyczna - zmiany programowe w szkołach ponadpodstawowych - Bytów

Miejsce: I Liceum Ogólnokształące w Bytowie; ul. Gdańska 57  |  Miejscowość: Bytów, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
22
Lis
2018
sieci

S14b/Sieć: Współpraca z rodzicami w edukacji włączającej w szkole podstawowej (subregion południowy 2018/2019)

Miejsce: ODN Chojnice, ul. Świętopełka 3  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciel szkół podstawowych
22
Lis
2018
warsztaty

Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej (Słupsk)

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
22
Lis
2018
warsztaty

Relaksacja i joga

Miejsce: Studio Jogi  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedmiotów przyrodniczych
22
Lis
2018
sieci

S20/Sieć: Nauczanie języka angielskiego w kontekście myślenia o przyszłości (etap przedszkolny i wczesnoszkolny) (subregion południowy 2018/2019)

Miejsce: ODN Chojnice, ul. Świętopełka 3
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauczający języka angielskiego
22
Lis
2018
warsztaty

Mieć głowę do nauki. Jak nauczyć młodzież sztuki uczenia się

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk; ul. Bałtycka 29  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele matematyki, historii, języka polskiego szkół ponadpodstawowych
23
Lis
2018
warsztaty

Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
23
Lis
2018
seminarium

Cudzoziemcy w polskiej szkole. Specjalne potrzeby uczniów migrantów

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk,  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: psychologowie, zainteresowani nauczyciele różnych specjalności, instruktorzy domów kultury
23
Lis
2018
sieci

S5/Sieć: Kreatywny nauczyciel muzyki w edukacji wczesnej dziecka (powiat słupski 2018/2019)

Miejsce: Instytut Muzyki AP w Słupsku, ul. Partyzantów 27  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele klas I-III, SOSW, instruktorzy muzyki
24
Lis
2018
warsztaty

Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych, opiekuń-wychowawczych
24
Lis
2018
warsztaty

Dysfunkcje sensoryczne a możliwości edukacyjne dzieci

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
26
Lis
2018
seminarium

Pomorskie drogi do Niepodległej. Proces Jana Bauera w Słupsku 1932 roku. Zmagania Kaszubów z Niemcami na Pomorzu Zachodnim (1918-1939)

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele historii wszystkich etapów edukacyjnych, regionaliści, zainteresowani
27
Lis
2018
warsztaty

Kompetencje interpersonalne w pracy dyrektora

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra zarządzająca
27
Lis
2018
warsztaty

Relaksacja i joga

Miejsce: Studio Jogi  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedmiotów przyrodniczych

Wspierane przez iCagenda

Odwiedza nas 472 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions