SZKOLENIA

Nadchodzące wydarzenia

To są 54 nadchodzące wydarzenia - Strona 1 / 2

24
Paź
2017
kursy

GOOGLE jako narzędzie wspomagające tworzenie programów profilaktyczno - wychowawczych (Słupsk)

Miejsce: ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
24
Paź
2017
kursy

Jak uczyć programowania w klasach I-III (Miastko)

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku  |  Miejscowość: Miastko, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
25
Paź
2017
warsztaty

Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - III edycja

Miejsce: Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: n-le matematyki, przyrody, biologii, geografii i 3-osobowe zespoły uczniowskie ze szkoły
25
Paź
2017
sieci

S9b/Sieć: Efektywne wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (subregion południowy 2017/2018)

Miejsce: ODN Chojnice  |  Miejscowość: Chojnice, Polska
Adresaci:nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z subregionu południowego
26
Paź
2017
sieci

S9a/Sieć: Efektywne wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (subregion słupski 2017/2018)

Miejsce: sala dydaktyczna ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z subregionu słupskiego
27
Paź
2017
warsztaty

Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w edukacji polonistycznej w klasach I - III

Miejsce: sala dydaktyczna ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
28
Paź
2017
kursy

Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
28
Paź
2017
kursy

Organizacja terapii pedagogicznej w szkole- warsztat pracy nauczyciela terapeuty

Miejsce: sala dydaktyczna ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
04
Lis
2017
kursy

Nauczanie skuteczne, ciekawe, twórcze

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
04
Lis
2017
05
Lis
2017
kursy

Kurs nauki pływania dla nauczycieli

Miejsce: kryta pływalnia w Słupsku, SOSiR w Słupsku  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
07
Lis
2017
sieci

S15a/Sieć: Szkoła wspomaga wychowanie. Wzmacnianie kluczowych umiejętności interpersonalnych nauczyciela (subregion słupski)

Miejsce: sala dydaktyczna ODN w Słupsku  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele, specjaliści
12
Lis
2017
kursy

Kurs nauki pływania dla nauczycieli

Miejsce: kryta pływalnia w Słupsku, SOSiR w Słupsku  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
13
Lis
2017
szkolenia

ECK: Zajęcia otwarte i konsultacje

Miejsce: SOSW im. MP w Damnicy, ul. Korczaka
Adresat: nauczyciele pracujący z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
13
Lis
2017
seminarium

Cudzoziemcy w polskiej szkole

Miejsce: ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół
14
Lis
2017
spotkania

Strategie zaradcze - wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (Kościerzyna)

Miejsce: sala im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9, Kościerzyna  |  Miejscowość: Kościerzyna, Polska
Adresat: dyrektorzy, przedstawiciele jst, pedagodzym psycholodzy z powiatu kościerskiego
14
Lis
2017
kursy

Jak uczyć programowania w klasach I-III (Lębork)

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku  |  Miejscowość: Lębork, Polska
Adresaci: zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
17
Lis
2017
warsztaty

Wykorzystanie zabaw matematycznych w klasach I- III

Miejsce: sala dydaktyczna ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
18
Lis
2017
kursy

Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
18
Lis
2017
18
Lis
2017
18
Lis
2017
warsztaty

Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC

Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: nauczyciele wych. przedszk. i eduk. wczesnoszk. pracujący z uczniem z niepełnosprawnym
18
Lis
2017
kursy

Podstawowe strategie interwencji w zakresie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - wytyczne do programu edukacyjnego i terapeutycznego

Miejsce: sala dydaktyczna ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej ogólnodostępnej/integracyjnej
19
Lis
2017
kursy

Kurs nauki pływania dla nauczycieli

Miejsce: kryta pływalnia w Słupsku, SOSiR w Słupsku  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
23
Lis
2017
warsztaty

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole

Miejsce: ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
24
Lis
2017
warsztaty

Jak pracować metodą projektu w edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce: sala dydaktyczna ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
25
Lis
2017
warsztaty

Doświadczenia chemiczne (i nie tylko) - w praktyce szkolnej

Miejsce: sala dydaktyczna ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: nauczyciele chemii
25
Lis
2017
warsztaty

Terapia i motoryka ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

Miejsce: ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
25
Lis
2017
kursy

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej

Miejsce: ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
25
Lis
2017
warsztaty

Słucham, śpiewam, gram i tańczę

Miejsce: Instytut Muzyki, AP w Słupsku, ul. Partyzantów 27
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej , SOSW, instruktorzy muzyki

Wspierane przez iCagenda

Powered by JS Network Solutions