Centrum Mistrzostwa Informatycznego - TRWA NABÓR! 21.06.2019
V edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”! 19.03.2019
Wolontariat - szczególna u ważność na potrzeby otaczającego nas świata 19.11.2018
Informator Oświatowy Nr 3/2018 31.10.2018
Zdolni z Pomorza. Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursów? - CHEMIA 19.10.2018
Zdolni z Pomorza. Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursów? - INFORMATYKA 19.10.2018
Programowanie w klasach I-III z Baltie - Lębork 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Słupsk 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Chojnice 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Lębork 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Miastko 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Bytów 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. II - Słupsk 15.10.2018
Robotyka i programowanie dla edukacji wczesnoszkolnej - na przykładzie rozwiązań LEGO education 15.10.2018
Robotyka i programowanie dla edukacji wczesnoszkolnej - na przykładzie rozwiązań LEGO education - Chojnice 15.10.2018
Zdolni z Pomorza. Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursów? FIZYKA 12.10.2018
Zdolni z Pomorza. Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursów? KOMPETENCJE SPOŁECZNE 12.10.2018
Zdolni z Pomorza. Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursów? - MATEMATYKA 12.10.2018
Zdolni z Pomorza. Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursów? - BIOLOGIA 12.10.2018
Zaproszenie do współpracy z redakcją "Informatora Oświatowego - kwartalnika ODN w Słupsku 10.10.2018
Jak pracować z dzieckiem z ADHD? 09.10.2018
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Słupsk 09.10.2018
Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych w trakcie poradnictwa indywidualnego i grupowego 09.10.2018
Gry i zabawy wspierające technikę czytania 09.10.2018
Kreatywność dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 09.10.2018
Zachowania trudne. Przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z nimi 09.10.2018
Jak pielęgnować skórę twarzy? 09.10.2018
Nietypowe gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego. 09.10.2018
Jak skutecznie zmotywować ucznia do nauki na przedmiotach zawodowych 09.10.2018
Procedura niebieskiej karty 09.10.2018
Techniki radzenia sobie ze stresem 09.10.2018
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Łeba 09.10.2018
Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży 09.10.2018
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w różnych regionach Ukrainy 09.10.2018
Film jako źródło kontekstów w edukacji polonistycznej 09.10.2018
Kompetencje kluczowe w rozwoju ucznia i doskonaleniu zawodowym nauczyciela - Tczew 09.10.2018
Zajęcia rewalidacyjne w pracy z dziećmi z ASD 09.10.2018
Praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym 09.10.2018
Trening kreatywności w szkole 09.10.2018
Rola nauczyciela w skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych 09.10.2018
Czy nauczycielowi przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowemu potrzebne są kompetencje miękkie 09.10.2018
Mindfulness – jak można wykorzystać trening uważności w pracy nauczyciela? 09.10.2018
Facebook, Instagram, Snapchat – wpływ mediów społecznościowych na psychikę dzieci i młodzieży 09.10.2018
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Słupsk 09.10.2018
Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy 09.10.2018
Gamifikacja, WebQuest i odwrócona klasa na lekcji języka obcego 09.10.2018
Jak odkryć i pobudzić kreatywność i pomysłowość ucznia? Mechanizmy myślenia twórczego. 09.10.2018
Jak wygrać z rutyną? Przełamanie schematów i zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcji języka obcego. 09.10.2018
Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami i z uczniami - sztuka prowadzenia trudnych rozmów 09.10.2018
Jak rozmawiać z uczniami - trudne emocje dzieci 09.10.2018

Odwiedza nas 155 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions