Co się “chowa” w zachowaniu- rozpoznawanie dysfunkcji sensorycznych oraz wdrażanie pomocnych strategii pracy z dzieckiem/uczniem 09.10.2018
Wpływ zaburzeń odżywiania ucznia na jego funkcjonowanie społeczne w szkole 09.10.2018
Uczeń z Zespołem Aspergera w szkolnej rzeczywistości 09.10.2018
Jak skutecznie stymulować rozwój mowy dziecka na zajęciach edukacyjnych 09.10.2018
Działania twórcze wspomagające opanowanie umiejętności matematycznych 09.10.2018
Im mniej nauczyciela, tym więcej ucznia... czyli jak skuteczenie zaktywizować uczniów na lekcji języka obcego. 09.10.2018
Praca z dzieckiem nieśmiałym 09.10.2018
Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły 09.10.2018
Mobilność edukacyjno - zawodowa uczniów szkół zawodowych 09.10.2018
Ciekawa lekcja z doradztwa zawodowego na przykładzie nagrania zajęć “Lekcja z doradcą zawodowym” 09.10.2018
KONFERENCJA w partnerstwie z PWN: Uczeń z autyzmem w klasie - na co zwrócić uwagę? 09.10.2018
KONFERENCJA w partnerstwie z PWN: Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną (UzNI) w stopniu lekkim w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej czyli praktyczne porady wspierania edukacji i rozwoju UN wśród pełnosprawnych rówieśników. 09.10.2018
Gamifikacja, WebQuest i odwrócona klasa na lekcji języka obcego - Chojnice 09.10.2018
Praca metodą projektu 09.10.2018
Facebook, Instagram, Snapchat - wpływ mediów społecznościowych na psychikę dzieci i młodzieży - Słupsk 09.10.2018
Techniki radzenia sobie ze stresem - Słupsk 09.10.2018
Ciekawe lekcje w Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia - rzeka wiedzy” 09.10.2018
Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie układów elektronicznych 09.10.2018
Uzależnienia behawioralne - gry wideo, Internet, portale społecznościowe, telefon komórkowy/smartfon. 09.10.2018
KONFERENCJA: Otwarci na świat, otwarci na przyszłość - szkoła twórczych umysłów 09.10.2018
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną (UzNI) w stopniu lekkim w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej czyli praktyczne porady wspierania edukacji i rozwoju UN wśród pełnosprawnych rówieśników - Wejherowo 09.10.2018
Relaksacja i joga 09.10.2018
Behawioralne metody pracy z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu 09.10.2018
Szanty i pieśni kubryku 09.10.2018
Praktyczne metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów zawodowych 09.10.2018
Taniec w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 09.10.2018
Muzykoterapia dziecięca - Słupsk 09.10.2018
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - informacje o rynku pracy - wrzesień 2018 02.10.2018
Cudzoziemcy w polskiej szkole. Specjalne potrzeby uczniów migrantów 13.09.2018
System oceniania w szkole - prawo a praktyka - Chojnice 11.09.2018
System oceniania w szkole - prawo a praktyka - Słupsk 11.09.2018
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - informacje o rynku pracy - sierpień 2018 04.09.2018
S12a/Sieć: Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (subregion słupski 2018/2019) 19.08.2018
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - informacje o rynku pracy - lipiec 2018 08.08.2018
Coaching w doradztwie edukacyjno - zawodowym 06.08.2018
Zawodoznawstwo 30.07.2018
Formy wsparcia bezrobotnych - o tym, z czego młody człowiek będzie mógł skorzystać rejestrując się w urzędzie pracy po ukończeniu nauki 30.07.2018
Przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej - warsztat praktyczny 30.07.2018
Poradnictwo zawodowe w edukacji 29.07.2018
Rynek pracy a wspieranie postaw przedsiębiorczości 29.07.2018
Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych 26.07.2018
Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych w trakcie poradnictwa indywidualnego i grupowego 26.07.2018
V Słupska Konferencja Marynistyczna Ligi Morskiej i Rzecznej 05.09.2018
Wrześniowe konferencje subregionalne inaugurujące rok szkolny 2018/2019 24.07.2018
Coaching, tutoring - nowe metody pracy w szkole 24.07.2018
Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – nowe publikacje 09.06.2018
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - informacje o rynku pracy - maj 2018 08.06.2018
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - informacje o rynku pracy - kwiecień 2018 30.05.2018
Kurs na wychowawcę wypoczynku 16.05.2018
. Seminarium szkoleniowo-kontaktowe "Programowanie z eTwinningiem" 11.04.2018

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions