Stres w pracy nauczyciela pracującego z dzieckiem / uczniem niepełnosprawnym 29 listopad 2017
Warsztaty: Psychotraumatologia wczesnego reagowania (Kwidzyn, grupa 8) 16 listopad 2017
Wydarzenia związane z "Rokiem dla Niepodległej" 09 listopad 2017
Konferencja: Problemy społeczne młodzieży szkolnej 06 listopad 2017
Cudzoziemiec w polskiej szkole - przydatne materiały 06 listopad 2017
Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty 06 listopad 2017
Konferencja: Jak oswoić nowe media w szkole - pomiędzy zagrożeniami a szansami do wykorzystania 05 listopad 2017
Konferencja: Nowe substancje psychoaktywne i narkotyki – zjawisko, uwarunkowania, tendencje. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych – pomoc medyczna osobom pod wpływem NSP i narkotyków 23 październik 2017
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole 22 październik 2017
Strategie zaradcze - wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (Bytów) 12 październik 2017
Strategie zaradcze - wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (Kościerzyna) 12 październik 2017
Strategie zaradcze - wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (Człuchów) 12 październik 2017
Strategie zaradcze - wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (Kwidzyn) 12 październik 2017
Strategie zaradcze - wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (Lębork) 12 październik 2017
Strategie zaradcze - wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (Słupsk) 12 październik 2017
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej 04 październik 2017
Prezentacja portalu i warsztaty teatralne 14 wrzesień 2017
Konkurs "Szkoła Młodych Patriotów" 11 wrzesień 2017
Konkurs "Szkoła dobrego wychowania" 11 wrzesień 2017
Konferencja: Zdrowy Pomorzanin 07 wrzesień 2017
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna 07 wrzesień 2017
Wrześniowe konferencje subregionalne inaugurujące rok szkolny 2017/2018 28 sierpień 2017
Kolonie letnie Uniwersytetu dla Dzieci Akademii Pomorskiej w Słupsku 30 maj 2017
Konferencja: Przedszkolak ćwiczy, przedszkolak poznaje, przedszkolak mówi 23 maj 2017
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki - materiały 16 maj 2017
Kurs: Noga tu, ręka tam - czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss 15 maj 2017
Konferencja naukowo-metodyczna: Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej 27 kwiecień 2017
Konferencja: Kształcenie specjalne - podręczniki ... (Słupsk) 26 kwiecień 2017
Konferencja: Kształcenie specjalne - podręczniki... (Kościerzyna) 26 kwiecień 2017
Kurs: Kierownik wycieczek szkolnych 21 kwiecień 2017
Nowa strona internetowa Programu Dzieciaki Mleczaki 18 kwiecień 2017
Program stypendialny - Klasa 10 kwiecień 2017
Kurs: Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej 04 kwiecień 2017
Warsztat: Kształcenie umiejętności kluczowych 26 marzec 2017
Kurs: Strategie postępowania nauczyciela wobec agresji, przemocy i uzależnień 26 marzec 2017
Informator Oświatowy Nr 1/2017 21 marzec 2017
Pismo Podsekretarza Stanu Macieja Kopcia 21 marzec 2017
Warsztaty „Jak odczarować grupę” 20 marzec 2017
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017 - III edycja 02 marzec 2017
Kurs: Wypalenie zawodowe 28 luty 2017
Kurs: Edukacyjna analiza transakcyjna w treningu asertywności. Trening asertywności w praktyce. 20 luty 2017
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - wesołe literk 17 luty 2017
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - matematyka na wesoło 17 luty 2017
Kurs: Zastosowanie programów autorskich i metod innowacyjnych we wspomaganiu rozwoju dzieci z autyzmem w przedszkolu i szkole podstawowej ogólnodostępnej 16 luty 2017
Aktywność dzieci w mediach do uregulowania 16 luty 2017
Konferencja: Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej 16 luty 2017
Zespół metodyczny: Metodyczne wspieranie pracy świetlic szkolnych 16 luty 2017
Kurs: Podstawowe strategie interwencji w zakresie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu („zespół Aspergera” – „ZA”) – wytyczne do programu edukacyjnego i terapeutycznego 14 luty 2017
Kurs: Tradycje kulturowe i literackie Kaszub 14 luty 2017
Kurs: Motywowanie uczniów do nauki 10 luty 2017
Warsztaty: Stres w szkole – jak pomóc sobie i uczniom? 10 luty 2017
Kurs: Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami i z uczniam 10 luty 2017
Zespół metodyczny: Konkurs poezji śpiewanej do utworów ukraińskiego wieszcza narodowego T. Szewczenki 10 luty 2017
Kurs: Zagubiony nastolatek, czyli sposób postępowania i interwencja terapeutyczna przygotowująca osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu („zespół Aspergera” „ZA”) do aktywności społecznej 10 luty 2017
Kurs: Psychologia pozytywna w nauczaniu języka angielskiego 10 luty 2017
Kurs: Psychologia pozytywna w nauczaniu języków obcych 10 luty 2017
Kurs: Rola nauczyciela w procesie skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych 10 luty 2017
Program Szkoła Dialogu - rekrutacja szkół 02 luty 2017
Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły 01 luty 2017
Kurs: Zachowania samobójcze młodzieży- diagnoza i pomoc psychologiczna 16 styczeń 2017
Kurs: Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu - wspomaganie terapii metodami innowacyjnymi 16 styczeń 2017
Kurs: Rozmowy coachingowe z uczniami i rodzicami 16 styczeń 2017
Kurs: Tutoring – metoda pracy rozwojowej z uczniem 16 styczeń 2017
Zajęcia otwarte i konsultacje - luty 2017 16 styczeń 2017
Cukrzyca - Poradnik dla nauczycieli dzieci starszych 04 styczeń 2017
Cukrzyca - Poradnik dla nauczycieli dzieci młodszych 04 styczeń 2017
Szkolenia dla nauczycieli młodych diabetyków 04 styczeń 2017
Kus: Pomoc dzieciom z zaburzeniami lęku społecznego. Praktyczne wykorzystanie elementów programu z terapii poznawczo-behawioralnej „Zaradny Kot” 30 grudzień 2016
Warsztaty: Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży 30 grudzień 2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się bawić - zabawy plastyczne na zimowe dni 29 grudzień 2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - wesołe literki 29 grudzień 2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - matematyka na wesoło 29 grudzień 2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się bawić - wiosenne zabawy plastyczne przy muzyce 29 grudzień 2016
Projekt: Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej 29 grudzień 2016
Kurs: Efektywna komunikacja w relacjach interpersonalnych w szkole 28 grudzień 2016
Wielka Liga Czytelników 27 grudzień 2016
Zespół metodyczny: Gry i zabawy plastyczne przy muzyce 24 listopad 2016
Biblioteka w Szkole - poznaj publikacje 17 listopad 2016
Kurs: Uczeń z autyzmem w szkole podstawowej 08 listopad 2016
Kurs: Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej 07 listopad 2016
Kurs: Nie jestem bezradna/y wobec agresji i autoagresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zaburzeniami psychicznymi 25 październik 2016
Debata na temat "mowy nienawiści" 19 październik 2016
Program "Chrońmy dzieci" 13 październik 2016
Druga edycja programu edukacyjnego „Lubella inspiruje i edukuje” 12 październik 2016
Międzynarodowa konferencja: Edukacja w kontekście potrzeb... 19 wrzesień 2016
S16a/Sieć: Rewalidacja indywidualna w procesie nauczania i wychowania szkoły podstawowej (subregion słupski 2017/2018) 06 wrzesień 2016
S7b/Sieć: Wymiar i zadania katechezy we współczesnym świecie (subregion południowy 2017/2018) 19 sierpień 2016
S15a/Sieć: Szkoła wspomaga wychowanie. Wzmacnianie kluczowych umiejętności interpersonalnych nauczyciela (subregion słupski) 19 sierpień 2016
S15b/Sieć: Szkoła wspomaga wychowanie. Wzmacnianie kluczowych umiejętności interpersonalnych nauczyciela (subregion południowy) 19 sierpień 2016
S16b/Sieć: Rewalidacja indywidualna w procesie nauczania i wychowania szkoły podstawowej (subregion południowy 2017/2018) 19 sierpień 2016
Kurs na dobry zawód. Praktyczna preorientacja zawodowa 14 czerwiec 2016
„Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?” 16 maj 2016
Bądź kumplem, nie dokuczaj 04 maj 2016
Testu Uzdolnień Wielorakich 06 kwiecień 2016
Kurs: Psychologia społeczna w praktyce - co może nam powiedzieć o agresji w szkole? 22 marzec 2016
Zdolni 13 sierpień 2015
Powered by JS Network Solutions