Informator Oświatowy Nr 1/2017 21 marzec 2017
Pismo Podsekretarza Stanu Macieja Kopcia 21 marzec 2017
Warsztaty „Jak odczarować grupę” 20 marzec 2017
Sieć: Grupa uczy się i bawi - gry i ćwiczenia dydaktyczne (subregion słupski 2016/2017) 08 marzec 2017
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017 - III edycja 02 marzec 2017
Sieć: Grupa uczy się i bawi - gry i ćwiczenia dydaktyczne (subregion południowy 2016/2017) 02 marzec 2017
Kurs: Wypalenie zawodowe 28 luty 2017
Kurs: Edukacyjna analiza transakcyjna w treningu asertywności. Trening asertywności w praktyce. 20 luty 2017
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - wesołe literk 17 luty 2017
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - matematyka na wesoło 17 luty 2017
Kurs: Zastosowanie programów autorskich i metod innowacyjnych we wspomaganiu rozwoju dzieci z autyzmem w przedszkolu i szkole podstawowej ogólnodostępnej 16 luty 2017
Aktywność dzieci w mediach do uregulowania 16 luty 2017
Konferencja: Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej 16 luty 2017
Zespół metodyczny: Metodyczne wspieranie pracy świetlic szkolnych 16 luty 2017
Kurs: Podstawowe strategie interwencji w zakresie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu („zespół Aspergera” – „ZA”) – wytyczne do programu edukacyjnego i terapeutycznego 14 luty 2017
Kurs: Tradycje kulturowe i literackie Kaszub 14 luty 2017
Kurs: Motywowanie uczniów do nauki 10 luty 2017
Zespół metodyczny: Konkurs poezji śpiewanej do utworów ukraińskiego wieszcza narodowego T. Szewczenki 10 luty 2017
Kurs: Zagubiony nastolatek, czyli sposób postępowania i interwencja terapeutyczna przygotowująca osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu („zespół Aspergera” „ZA”) do aktywności społecznej 10 luty 2017
Kurs: Psychologia pozytywna w nauczaniu języka angielskiego 10 luty 2017
Kurs: Psychologia pozytywna w nauczaniu języków obcych 10 luty 2017
Kurs: Rola nauczyciela w procesie skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych 10 luty 2017
Program Szkoła Dialogu - rekrutacja szkół 02 luty 2017
Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły 01 luty 2017
Kurs: Zachowania samobójcze młodzieży- diagnoza i pomoc psychologiczna 16 styczeń 2017
Kurs: Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu - wspomaganie terapii metodami innowacyjnymi 16 styczeń 2017
Kurs: Rozmowy coachingowe z uczniami i rodzicami 16 styczeń 2017
Kurs: Tutoring – metoda pracy rozwojowej z uczniem 16 styczeń 2017
Zajęcia otwarte i konsultacje - luty 2017 16 styczeń 2017
Cukrzyca - Poradnik dla nauczycieli dzieci starszych 04 styczeń 2017
Cukrzyca - Poradnik dla nauczycieli dzieci młodszych 04 styczeń 2017
Szkolenia dla nauczycieli młodych diabetyków 04 styczeń 2017
Kus: Pomoc dzieciom z zaburzeniami lęku społecznego. Praktyczne wykorzystanie elementów programu z terapii poznawczo-behawioralnej „Zaradny Kot” 30 grudzień 2016
Warsztaty: Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży 30 grudzień 2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się bawić - zabawy plastyczne na zimowe dni 29 grudzień 2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - wesołe literki 29 grudzień 2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - matematyka na wesoło 29 grudzień 2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się bawić - wiosenne zabawy plastyczne przy muzyce 29 grudzień 2016
Projekt: Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej 29 grudzień 2016
Kurs: Efektywna komunikacja w relacjach interpersonalnych w szkole 28 grudzień 2016
Wielka Liga Czytelników 27 grudzień 2016
Zespół metodyczny: Gry i zabawy plastyczne przy muzyce 24 listopad 2016
Biblioteka w Szkole - poznaj publikacje 17 listopad 2016
Kurs: Uczeń z autyzmem w szkole podstawowej 08 listopad 2016
Kurs: Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej 07 listopad 2016
Kurs: Nie jestem bezradna/y wobec agresji i autoagresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zaburzeniami psychicznymi 25 październik 2016
Sieć: Wzmacnianie kluczowych umiejętności interpersonalnych nauczyciela, z uwzględnieniem szczególnego obszaru umiejętności wychowawczych (subregion słupski 2016/2017) 24 październik 2016
Debata na temat "mowy nienawiści" 19 październik 2016
Sieć: Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w ramach edukacji na rzecz demokratycznego obywatelstwa i praw człowieka (subregion słupski) 10 październik 2016
Międzynarodowa konferencja: Edukacja w kontekście potrzeb... 19 wrzesień 2016