Odbyło się: konferencje informacyjno - szkoleniowe nt. założeń reformy oświaty oraz nowych podstaw programowych do poszczególnych przedmiotów 31 maj 2017
Konferencja: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - KOŚCIERZYNA 30 maj 2017
Konferencja: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki - SŁUPSK 30 maj 2017
Konferencja: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - CHOJNICE 30 maj 2017
Konferencja: Przedszkolak ćwiczy, przedszkolak poznaje, przedszkolak mówi 23 maj 2017
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki - materiały 16 maj 2017
Konferencja naukowo-metodyczna: Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej 27 kwiecień 2017
Konferencja: Kształcenie specjalne - podręczniki ... (Słupsk) 26 kwiecień 2017
Konferencja: Kształcenie specjalne - podręczniki... (Kościerzyna) 26 kwiecień 2017
Konferencja: Baltie, Scratch i algorytmy... Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową? 26 kwiecień 2017
Szkolenie:Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? 12 kwiecień 2017
Edukacja wczesnoszkolna 12 kwiecień 2017
Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane 07 kwiecień 2017
Rozporządzenie MEN z 16.03.2017 w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – opublikowane 07 kwiecień 2017
Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane 05 kwiecień 2017
Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane 05 kwiecień 2017
Wdrażanie reformy edukacji – narada koordynacyjna wojewodów z udziałem wiceministra edukacji 30 marzec 2017
Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 30 marzec 2017
Kształcenie specjalne 22 marzec 2017
Etyka 22 marzec 2017
Powered by JS Network Solutions