Od 1 września br. nowa nazwa Ośrodka.

Utworzono: 07-07-2022

1 września 2022 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego, otrzymuje nazwę Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Uchwała o zmianie nazwy ODN: Link
Statut PODN: Link