Sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2022/2023

Nr sieci

Nazwa sieci

Ogólna liczba spotkań

Ogólna liczba godzin

Subregion

Koordynator formy

Sieć: 1

ABC doradcy metodycznego

4

8

słupski
i chojnicki

Mariusz Barański

Sieć: 2a

Akademia Psychologa i Pedagoga

4

12

słupski

Katarzyna Rodziewicz

Sieć: 2b

Akademia Psychologa i Pedagoga

4

12

chojnicki

Renata Kołosowska

Sieć: 3

Aktywne Pomorze - rekreacja i aktywność fizyczna na świeżym powietrzu

3

9

słupski

Robert Kozłowicz

Sieć: 4

Aktywność muzyczna dziecka

4

3

słupski

Ewa Misiewicz

Sieć: 5

Aktywny polonista

4

11

słupski
i chojnicki

Kinga Mielczarek

Sieć: 6

Doświadczenia chemiczne w praktyce

4

13

słupski

Anna Kreft

Sieć: 7

Gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego

4

12

słupski

Robert Kozłowicz

Sieć: 8a

Inspiracje muzyczno-plastyczne w edukacji wczesnej dziecka

5

15

słupski

Ewa Misiewicz

Sieć: 8b

Inspiracje muzyczno-plastyczne w edukacji wczesnej dziecka

5

15

chojnicki

Tatiana Słojka

Sieć: 9a

Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej dziecka

4

12

słupski

Ewa Misiewicz

Sieć: 9b

Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej dziecka

4

12

chojnicki

Dorota Iwanowicz

Sieć: 10

Międzynarodowi nauczyciele dla szkoły jutra

4

12

słupski
i chojnicki

Marzena Tuliszka

Sieć: 11

Nauczyciele - pasjonaci matematyki

4

12

słupski
i chojnicki

Ziemowit Krencewicz

Sieć: 12

Nauczycieli szkół przysposabiających do pracy

4

12

słupski
i chojnicki

Władysława Hanuszewicz

Sieć: 13a

Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

4

8

słupski

Marzena Tuliszka

Sieć: 13b

Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

4

8

chojnicki

Marzena Tuliszka

Sieć: 14

Nowoczesne metody treningu na zajęciach wychowania fizycznego

3

9

słupski

Robert Kozłowicz

Sieć: 15a

Praktyczny warsztat pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowego

4

16

słupski

Joanna Pawlak-Jęczewska

Sieć: 15b

Praktyczny warsztat pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowego

4

16

chojnicki

Joanna Pawlak-Jęczewska

Sieć: 16a

Przyrodnicy to my

4

16

słupski

Anna Kreft

Sieć: 16b

Przyrodnicy to my

4

16

chojnicki

Anna Kreft

Sieć: 17a

Przystań wychowawców świetlicy szkolnej

4

12

województwo pomorskie

Marlena Hałas

Sieć: 17b

Przystań wychowawców świetlicy szkolnej

4

12

województwo pomorskie

Marlena Hałas

Sieć: 18

Psychoprofilaktyczne strategie zaradcze, interwencyjne i profilaktyczne

4

12

słupski
i chojnicki

Renata Kołosowska

Sieć: 19a

Samorządność zaczyna się w szkole

4

12

słupski

Marzena Tuliszka

Sieć: 19b

Samorządność zaczyna się w szkole

4

12

chojnicki

Marzena Tuliszka

Sieć: 20

TIK w edukacji

4

12

słupski
i chojnicki

Marek Wróblewski

Sieć: 21a

Sieć animatorów edukacji morskiej w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

4

16

województwo pomorskie

Anna Bućko

Sieć: 21b

Sieć animatorów edukacji morskiej w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

4

16

województwo pomorskie

Anna Bućko

Sieć: 21c

Sieć animatorów edukacji morskiej w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

4

16

województwo pomorskie

Anna Bućko

Sieć: 22

TIK-owy niezbędnik nauczyciela bibliotekarza i nauczyciela świetlicy

4

12

słupski
i chojnicki

Dorota Iwanowicz

Sieć: 23

TIK-owy niezbędnik nauczyciela dziecka młodszego

4

12

słupski
i chojnicki

Dorota Iwanowicz

Sieć: 24

Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego

4

12

województwo pomorskie

Władysława Hanuszewicz

Sieć: 25

Vademecum młodego stażem nauczyciela wychowawcy

4

12

słupski

Renata Kołosowska

Sieć: 26

Wychowawca w bursie szkolnej

4

12

województwo pomorskie

Marlena Hałas

Sieć: 27

Wychowawca w internacie

4

12

województwo pomorskie

Marlena Hałas

Sieć: 28

Wychowawców klas edukacji włączającej

4

12

słupski
i chojnicki

Władysława Hanuszewicz

Sieć: 29

Wzmacnianie kompetencji kadry kierowniczej pomorskich szkół w zakresie budowania przestrzeni sprzyjającej rozwijaniu zdolności uczniów poprzez udział w Pomorskiej Lidze Zadaniowej

3

8

trójmiejski

Anna Kreft

Sieć: 30

Wzmacnianie kompetencji nauczycieli pomorskich szkół w zakresie budowania przestrzeni sprzyjającej rozwijaniu zdolności uczniów poprzez udział w Pomorskiej Lidze Zadaniowej

4

11

chojnicki

Anna Kreft

Sieć: 31

Sieć animatorów Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej - animatorzy nowi w PPEM

4

12

województwo pomorskie

Iwona Poźniak

Sieć: 32

Sieć animatorów Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej - kontynuacja udziału w PPEM

4

12

województwo pomorskie

Iwona Poźniak

Sieć: 33a

Ukraińskie dzieci w mojej klasie

4

12

słupski

Tatiana Słojka

Sieć: 33b

Ukraińskie dzieci w mojej klasie

4

12

chojnicki

Justyna Szczypek-Bogdanowicz

Sieć: 34

Projekty eTwinning dla początkujących. Rozpocznij swój pierwszy projekt

4

12

słupski i chojnicki

Justyna Szczypek-Bogdanowicz

Sieć: 35a

Walizka pomysłów dla kreatywnego polonisty - czyli recepta na codzienność

4

12

słupski

Joanna Kierul-Cieślak

Sieć: 35b

Walizka pomysłów dla kreatywnego polonisty - czyli recepta na codzienność

4

12

chojnicki

Joanna Kierul-Cieślak

Sieć: 36

Jak uczyć uczniów się uczyć? Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli

4

12

słupski

Justyna Szczypek-Bogdanowicz

Sieć: 37a

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i oddziału "0"

4

12

słupski
i chojnicki

Dorota Kojder-Wróblewska

Sieć: 38

Lekcja historii z pomysłem

3

9

słupski
i chojnicki

Jolanta Kapiszka

 
Sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2022/2023