Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

OBSZAR: Jakość w szkole

 1. Analiza wyników egzaminów zawodowych - wykorzystanie do doskonalenia pracy szkoły. 
 2. Analiza efektywności kształcenia kompetencji kluczowych na lekcji. 
 3. Diagnoza osiągnięć uczniów - planowanie, organizacja, narzędzia, wykorzystanie do doskonalenia pracy na lekcji. 
 4. Innowacje pedagogiczne sposobem na wszechstronny rozwój uczniów. 
 5. Statystyka w mikroskali, czyli jak wykorzystać analizę wyników egzaminów do doskonalenia pracy z uczniem 
 6. Sposoby upowszechniania efektów (rezultatów, produktów) projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych z wykorzystaniem środków unijnych. 
 7. Wykorzystanie wyników badań i ewaluacji wewnętrznej w bieżącej pracy szkoły - poprawa warsztatu pracy nauczyciela. 
 8. Metody i narzędzia kreowania wizerunku szkoły i placówki. 
 9. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 10. Ochrona przeciwpożarowa.
 11. Edukacja morska w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.
 12. Podstawy prawne oceniania szkolnego.

Przejdź do góry strony