„Zaślubiny Polski z morzem”. Spotkanie autorskie z Józefem Wąsiewskim

„Zaślubiny Polski z morzem”. Spotkanie autorskie z

Termin rozpoczęcia:

22 czerwca 2021, godz. 17:00-18:30

Forma:

Seminarium stacjonarne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

animatorzy Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, uczestnicy zajęć morskich sieci współpracy i samokształcenia, inni zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala teatralna Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

O szkoleniu / programie:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy wraz z partnerami (Liga morska i Rzeczna – oddział w Słupsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku) wydarzenia zaprasza na spotkanie autorskie z Józefem Wąsiewskim, który opowie m.in. o swojej wieloletniej pracy nad publikacją "Zaślubiny Polski z morzem".  

 

Józef Wąsiewski, żołnierz zawodowy (1961-2000), absolwent WAP i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1990-2000 redaktor naczelny czasopisma Marynarki Wojennej Bandera. Jest publicystą, popularyzatorem, tłumaczem, kolekcjonerem, a także weksylolog, orbikulologiem i falerystą. Wydał kilkanaście cenionych prac specjalistycznych oraz artykułów o morskim rodzaju sił zbrojnych i polskich ligach morskich. Autor Księgi Pamięci poświęconej upamiętnieniu jeńców wojennych zmarłych podczas Wielkiej Wojny 1914-1918 w Kriegsgefangenlager Czersk. Uczestnik tematycznych konferencji naukowych uniwersytetów i uczelni w  Gdańsku, Łodzi, Opolu i Gdyni. Wyróżniony tytułem honorowym Kustosz tradycji, sławy i chwały oręża polskiego.

 

Więcej informacji - kliknij tutaj

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Ekspert:

Józef Wąsiewski

Koordynator formy:

Iwona Poźniak - konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych, koordynator Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Kontakt:
pokój nr 9
tel. 59 84 23 567 wew. 35
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Maksymalna liczba uczestników: 30 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

 

Informacja ważna dla Ciebie…

 

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku)
  • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19