Pomorski Program Edukacji Morskiej - NABÓR ZGŁOSZEŃ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Trwa nabór zgłoszeń szkół i placówek do udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej (PPEM) w roku szkolnym 2020/2021. Program  ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego. Zadaniem PPEM jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską, promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez szkoły/placówki oświatowe oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morsko-żeglarską. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ TO 31 PAŹDZIERNIKA 2020. 

Szczegółowe informacje o PPEM oraz formularz zgłoszenia do Programu: TUTAJ

Pomorski Program Edukacji Morskiej - NABÓR ZGŁOSZEŃ NA ROK SZKOLNY 2020/2021