Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Sieć 9a: Język obcy wcale nam nie obcy, czyli jak uczyć efektywnie i efektownie (subregion słupski)

Sieć 9a: Język obcy wcale nam nie obcy, czyli jak uczyć efektywnie i efektownie (subregion słupski)

Termin rozpoczęcia:

10 grudnia 2019, godz. 15:00-18:00

Forma:

Sieci

Status:

Otwarta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele języków obcych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

O szkoleniu / programie:

 

Cele i zadania sieci:

 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań i praktycznej sieci współpracy 

Zakres tematyczny:

 • wirtualne narzędzia i filmy na lekcji języka obcego,
 • lekcje motywujące i demotywujące,
 • projektowo- szałowo czyli praca metodą projektu,
 • materiały dydaktyczne  – wymiana doświadczeń.

Koordynator formy:

Marta Młyńska - konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych
Kontakt:
pokój nr 2
tel. 59 84 23 567 wew. 38
e-mail: m.mlynska@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania po 3 godz.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 09.10.2019, godz. 15:30-17:45 - ODBYŁO SIĘ
  • II spotkanie - 10.12.2019, godz. 15.00-18.00
  • III spotkanie - luty 2020,
  • IV spotkanie - maj 2020
 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.

 

Przejdź do góry strony