Sieć 30: Zadania z chemii nie takie straszne

Sieć 30: Zadania z chemii nie takie straszne

Termin rozpoczęcia:

24 lutego 2021, godz. 17:00-19:15

Forma:

Sieci online

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

Nauczyciele chemii

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z chemii.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia własnych zadań.
 • Jak nie zniechęcić do rozwiązywania zadań?
 • Wymiana doświadczeń.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

Ekspert:

dr Anna Kreft

Koordynator formy:

dr Anna Kreft - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej 
tel. 59 84 23 567, wew. 43 
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 17.00
 • Na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 16.00, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 

 •  Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

 

 

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania po 2 godz.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 16 grudnia 2020 r. godz. 17.00 - 20.00
  • II spotkanie - 27 stycznia 2021 r. godz. 17.00 - 19.15
  • III spotkanie - 24 lutego 2021 r. godz. 17.00 - 19.15
  • IV spotkanie - 24 marca 2021 r. godz. 17.00 - 19.15

 

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online
 • Maksymalna liczba uczestników: 22 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.
 • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19

 

NABÓR ZAMKNIĘTY