Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach chemii i zajęciach pozalekcyjnych. Spotkanie informacyjno - instruktażowe.

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach chemii i zajęciach pozalekcyjnych. (Słupsk)

Termin rozpoczęcia:

październik 2020

Forma:

Szkolenie

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele chemii

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

ODN Słupsk

O szkoleniu / programie:

 • Charakterystyka ucznia zdolnego. 

 • Trudności edukacyjne ucznia zdolnego. 

 • Jak pracować z uczniem zdolnym? 

 • Zróżnicowanie metod dydaktycznych. 

 • Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.

Koordynator formy:

Anna Kreft - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej 
tel. 59 84 23 567, wew. 43 
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej

Przejdź do góry strony