Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach informatyki i zajęciach pozalekcyjnych. Spotkanie informacyjno - instruktażowe.

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach informatyki i zajęciach pozalekcyjnych. (Bytów 16.04.2020)

Termin rozpoczęcia:

październik 2020

Forma:

Szkolenie

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele informatyki

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie ul. Derdowskiego 3, 77-100 Bytów

O szkoleniu / programie:

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Projekt Zdolni z Pomorza jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

W PROGRAMIE:

 • Charakterystyka ucznia zdolnego.

 • Jak pracować z uczniem zdolnym? 

 • Przygotowanie ucznia do konkursu z informatyki (analiza zadań konkursowych, analiza odpowiedzi uczniów na przykładzie konkursu z informatyki w ramach Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza)

 • Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.

 

Zajęcia odbędą się w sali informatycznej.

 

UWAGA WAŻNE: Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminami oraz wydrukowanie i podpisanie Deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami (*Deklaracja uczestnika - nauczyciel, *Formularz danych osobowych, *Oświadczenie nr 1 - nauczyciel, *Oświadczenie nr 2 - nauczyciel, *Informacja po zakończeniu udziału w projekcie).

DO POBRANIA:

Ekspert:

Z. Ledóchowski

Koordynator formy:

Anna Kreft - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej 
tel. 59 84 23 567, wew. 43 
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.


Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku).

 

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej

 

 

Przejdź do góry strony