Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Cyberprzemoc z GWO

Cyberprzemoc z GWO (Słupsk)

Termin:

23 października 2019, godz. 15:30-17:30

Forma:

Warsztaty

Status:

Otwarta

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

O szkoleniu / programie:

  • Czym jest cyberprzemoc i w jakich formach się ona przejawia?

  • Jak nawiązać dobry kontakt z uczniami i zyskać ich zaufanie?

  • Jak rozmawiać z ofiarą cyberprzemocy i jakie działania podjąć wobec sprawcy?

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - wicedyrektor ODN Słupsk 
tel. 59 842-29-43 
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wydane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.

O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w warsztatach proszę - kliknij tutaj

Przejdź do góry strony