Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Sieć 31: Aktywna tablica

Sieć 31: Aktywna tablica

Termin rozpoczęcia:

31 marca 2020, godz. 13:00-15:15

Forma:

Sieci

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

Nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 i Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku.

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe w domowym zaciszu uczestnika warsztatów

O szkoleniu / programie:

Ze względów technicznych podzielimy się na 2 grupy:

 • 31 marca 2020, godz. 13.00
 • 3 kwietnia 2020, godz. 10.00

Na godzinę przed spotkaniem Ekspert wyśle Uczestnikom szkolenia link, który pozwoli na wzięcie udziału w spotkaniu online. 

Planujemy na to spotkanie 3 godziny dydaktyczne.

Temat będzie bardzo aktualny, ponieważ będziemy tworzyć aplikacje na platformie Learningapps, które nie tylko świetnie spisują się na urządzeniach interaktywnych (tablica, monitor),  ale i umożliwiają zadawanie uczniom ciekawych aktywności interaktywnych zdalnie, na komputery i smartfony.

Podczas zajęć wykonamy kilka typowych aplikacji  edukacyjnych (krzyżówka, test, memory ...), które można  udostępniać uczniom i monitorować ich wykonanie.

Ekspert:

Marek Wróblewski

Koordynator formy:

Marek Wróblewski - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej
Kontakt:
pokój nr 3
tel. 59 84 23 567, wew.34
e-mail: m.wroblewski@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 3 spotkania po 2 godz.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie online, podział na 2 grupy po 3 godz. dydaktyczne:
   • 31.03.2020, godz. 13.00-15.15
   • 03.04.2020, godz. 10.00-12.15
  • II spotkanie -  05.05.2020 r., godz. 15.00-16.30
  • III spotkanie - 26.05.2020 r., godz. 15.00-16.30
 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.
 • W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej

Przejdź do góry strony