Sieć 26c: Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej

Sieć 26c: Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej

Termin rozpoczęcia:

6 maja 2021, godz. 16:30-18:00

Forma:

Sieci zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

 • Analiza Podstawy Programowej MEN 2017 w zakresie realizacji Śpiewu.

 • Warunki prawidłowej emisji głosu.

 • Ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, emisyjne.

 • Elementy muzyki wprowadzane na podstawie piosenki.

 • Metody wprowadzania piosenki.

 • Postępowanie dydaktyczne przy wprowadzaniu piosenki.

 • Właściwy dobór repertuaru.

 

6 maja 2021

Tworzenie na platformie Genial.ly:

 • pokoju zagadek
 • quizu

Podsumowanie pracy Sieci w r.szk. 2020/2021

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Ekspert:

Dorota Iwanowicz

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - konsultant ds. muzyki, muzykoterapii i dydaktyki sztuki

Kontakt:
pokój nr 6
tel. 59 84 23 567 wew.41
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania po 2 godz.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie online -  4 listopada 2020, godz. 16.30 - 18.00
  • II spotkanie - 15 stycznia 2021, godz. 16.00 -18.15
  • III spotkanie - 5 marca  2021, godz. 17.00 - 19.15 Temat: “Śpiewać każdy może, ale nie każdy potrafi”
  • IV spotkanie - 6 maja 2021, godz. 16.30-18.00 Temat: Tworzenie na platformie Genial.ly: pokoju zagadek, quizu
 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 16.30
 • Przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 16.00, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.
 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń.
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział