Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Sieć 28: Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej dziecka

Sieć 28: Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej dziecka (subregion słupski - powiat lęborski)

Termin rozpoczęcia:

6 lutego 2020, godz. 15:30-17:30

Forma:

Sieci

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele edukacji przedszkolnej, klas I-III, n-le i instruktorzy muzyki i rytmiki, n-le SOSW, i inni zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10

O szkoleniu / programie:

Całoroczny program wspomagania nauczycieli edukacji przedszkolnej i wychowania przedszkolnego w zakresie:

 • niekonwencjonalnych i konwencjonalnych metod nauczania muzyki
 • wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji warsztatu pracy i tworzeniu materiałów dydaktycznych

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - konsultant ds. muzyki, muzykoterapii i dydaktyki sztuki
Kontakt:
pokój nr 6
tel. 59 84 23 567 wew.41
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl

 

Dorota Iwanowicz - wicedyrektor
Kontakt:
pokój nr 15 
tel. 59 842 29 43 
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 21.11.2019, 
  • II spotkanie - 6.02.2020, godz. 15.30-17.30
  • III spotkanie - marzec 2020,
  • IV spotkanie - maj 2020
 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń

 

 

 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.

 

NABÓR ZAMKNIĘTY

 

Przejdź do góry strony