Sieć 2c: Mały człowiek wiele może

Sieć 2c: Mały człowiek wiele może

Termin rozpoczęcia:

11 maja 2021, godz. 16:30-18:45

Forma:

Sieci zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia.
 • Analiza "dobrych praktyk" stosowanych przez nauczycieli - uczestników spotkań.
 • Wzbogacenie kompetencji nauczycieli dzięki  merytorycznemu wsparciu ekspertów.


Temat czwartego spotkania: TIK-owe inspiracje. Tworzenie w programie Word: dyplomu, zaproszenia, podziękowania, prezentacji w PowerPoint.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Ekspert:

Dorota Iwanowicz

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl
tel. 59 842 29 43

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania po 3 godz.:
 • Terminy spotkań:
  • I spotkanie - 30 listopada 2020; godz. 16.00-18.15;  godz. 3 dydaktyczne
  • II spotkanie -  18 stycznia 2021; godz. 16.00-18.15;  godz. 3 dydaktyczne
  • III spotkanie16 marca 2021; godz. 16.00-18.15;  godz. 3 dydaktyczne
  • IV spotkanie - 11 maja 2021; godz. 16.30-18.45;  godz. 3 dydaktyczne

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.

 

NABÓR ZAMKNIĘTY