Organizacja procesu kształcenia i wychowania

Termin rozpoczęcia:

23 września 2021, godz. 13:00-18:15

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

7 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Treści szkolenia:

·         Organizacja procesu kształcenia na poziomie szkoły i klasy – kodeks zasad pracy na odległość

·         Dostosowanie programów nauczania do nowych realiów życia szkolnego

·         Realizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego w nauczaniu zdalnym

·         Godzina z wychowawcą w nauczaniu zdalnym

·         Sposoby organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         Rola rodziców w organizacji nauczania zdalnego – korzyści z dobrej współpracy szkoły z rodzicami

·         Zdalne formy współpracy z rodzicami

·         Aspekty zdrowotne w organizacji procesu kształcenia i wychowania w nauczaniu zdalnym

·         Organizacja samokształcenia uczniów 

·         Uczeń ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – wskazówki do pracy zdalnej

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

·         opracować zasady organizacji nauczania zdalnego na poziomie szkoły/przedszkola i klasy/grupy we współpracy z dyrektorem i innymi nauczycielami,

·         dostosować program nauczania/wychowania przedszkolnego do warunków nauczania zdalnego,

·         planować realizację najważniejszych kierunków szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

·         planować realizację zdalnych lekcji wychowawczych,

·         współpracować ze specjalistami w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w sposób zdalny,

·         planować współpracę z rodzicami w procesie zdalnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,

·         uwzględnić specyfikę pracy zdalnej z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,

·         organizować warunki sprzyjające samokształceniu uczniów,

·         zapewniać warunki sprzyjające utrzymaniu dobrostanu wszystkich uczestników pracy zdalnej

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Władysława Hanuszewicz

Koordynator formy:

Władysława Hanuszewicz - nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

e-mail: w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl