Google Meet

Termin rozpoczęcia:

25 sierpnia 2021, godz. 10:00-13:45

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Treści szkolenia:

Google Meet – poziom podstawowy

 • Rozpoczynanie spotkania wideo
 • Dołączanie do spotkania wideo
 • Dodawanie uczestników spotkania
 • Dostosowywanie spotkań wideo
 • Udostępnianie zasobów podczas spotkania wideo
 • Transmitowanie spotkań wideo dla większej grupy odbiorców
 • Planowanie i prowadzenie spotkań z dowolnego miejsca

Google Meet – poziom zaawansowany

 • Konfigurowanie zdalnego obszaru roboczego
 • Organizowanie dużych wydarzeń zdalnych.
 • Używanie skrótów klawiszowych w Google Meet
 • Zarządzanie ustawieniami Google Meet
 • Rozwiązywanie problemów z Google Meet

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • stosować funkcjonalności środowiska Google Meet możliwe do wykorzystania w pracy zdalnej, 
 • zna zasady doboru narzędzi adekwatne do celów edukacyjnych i zaplanowanych aktywności uczestników.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Marek Wróblewski

Koordynator formy:

Marek Wróblewski - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej
Kontakt:
pokój nr 3
tel. 59 84 23 567, wew.34
e-mail: m.wroblewski@odn.slupsk.pl