Narzędzia edukacji zdalnej

Termin rozpoczęcia:

16 września 2021, godz. 14:00-17:45

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Treści szkolenia:

·       Przegląd wybranych narzędzi do zdalnego nauczania, w tym ZPE, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet 

·       Dobór narzędzi z uwzględnieniem m.in. etapu rozwoju ucznia, celów edukacyjnych, specyfiki przedmiotowej.

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

·       określić wybrane narzędzia/środowiska wykorzystywane w edukacji zdalnej, 

·       wymienić mocne i słabe strony znanych mu informatycznych narzędzi edukacyjnych, 

·       ocenić przydatność i zasadność wykorzystania informatycznych narzędzi edukacyjnych

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Iwona Poźniak

Koordynator formy:

Iwona Poźniak - Konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych

tel. 59 84 23 567, wew. 35 

e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl