Zintegrowane Platforma Edukacyjna

Termin rozpoczęcia:

22 września 2021, godz. 14:00-17:45

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Treści szkolenia:

·       Panel użytkownika – informacje ogólne

·       Komponowanie własnego materiału z wykorzystaniem teczki i w kreatorze

·       Tworzenie ścieżek nauki

·       Udostępnianie zadań wygenerowanych w kreatorze i ich sprawdzanie

·       Wykorzystanie panelu administracyjnego do tworzenia zaawansowanych materiałów (kursy, ankiety) oraz przeglądania raportów

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

·       potrafił dobierać narzędzia adekwatne do celów edukacyjnych i zaplanowanych aktywności uczestników,

·       znał funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej możliwe do wykorzystania w pracy zdalnej,

·       potrafił tworzyć własne materiały i ścieżki nauki,

·       korzystać konstruktywnie z panelu administracyjnego i narzędzi do komunikacji z uczestnikami,

·       planować proces monitorowania i ewaluacji z wykorzystaniem funkcjonalności ZPE

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Joanna Pawlak-Jęczewska

Koordynator formy:

Joanna Pawlak-Jęczewska - nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wsparcie szkół i placówek w działaniach projektowych, w tym Regionalny Punkt Erasmusa

e-mail: j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl