MS Teams

Termin rozpoczęcia:

25 sierpnia 2021, godz. 09:00-12:45

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Treści szkolenia:

MS Teams – kurs podstawowy:

 • Podstawowe informacje o MS Teams 
 • Logowanie do MS Teams, dane osobowe 
 • Spotkania online w MS Teams 
 • Zarządzanie zespołami: tworzenie, dodawanie uczestników
 • Spotkania – kalendarz spotkań, informowanie o spotkaniach 
 • Udostępnianie plików, notesu zajęć oraz definiowanie zadań 

MS Teams – kurs zaawansowany:

 • Aplikacje w Teams – sklep z aplikacjami innymi niż Office 
 • Boty – automatyczne konwersacje 
 • Konsola i jej możliwości 
 • Ustawienia
 • Statusy
 • Powiadomienia

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

Na poziomie podstawowym: 

 • stosować funkcjonalności środowiska MS Teams możliwe do wykorzystania w pracy zdalnej, 
 • dobierać narzędzia adekwatne do celów edukacyjnych i zaplanowanych aktywności uczestników,
 • zarządzać grupami, zakładać spotkania, udostępniać pliki i komunikować się za pośrednictwem MS Teams. 

Na poziomie zaawansowanym: 

 • prowadzić automatyczne konwersacje, 
 • wykorzystać możliwości konsoli, 
 • tworzyć powiadomienia i statusy, 
 • wykorzystać zaawansowane ustawienia.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Dorota Iwanowicz

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - knsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
tel. 59 84 23 567
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl