Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

Termin rozpoczęcia:

28 września 2021, godz. 14:00-17:45

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Treści szkolenia:

·         Krytyczne podejście do informacji w sieci 

·         Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – aspekt technologiczny

·         Zapewnienie bezpieczeństwa – organizacja zajęć

·         Bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nauczania zdalnego

·         Zjawisko „rajdów na e-lekcje” – jak się zabezpieczyć, jak sobie radzić, gdzie zgłosić

·         Bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież – rola rodziców/ opiekunów w organizacji nauki zdalnej

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

·         wyszukiwać, selekcjonować i oceniać informacje,

·         stosować zasady zapewnienia bezpieczeństwa pod względem technologicznym i organizacyjnym,

·         zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych,

·         reagować na niebezpieczne sytuacje występujące podczas edukacji zdalnej,

·         współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas nauki zdalnej

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Marzena Tuliszka

Koordynator formy:

Marzena Tuliszka
Konsultant ds. edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Kontakt:
pokój nr 3
tel. 59 84 23 567 wew. 34
e-mail: m.tuliszka@odn.slupsk.pl