Prawne aspekty edukacji zdalnej

Termin rozpoczęcia:

26 sierpnia 2021, godz. 14:00-15:30

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Treści szkolenia:

  • Przepisy i procedury regulujące  funkcjonowanie szkół i przedszkoli w zdalnym lub częściowo zdalnym modelu edukacji
  • Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego oraz prawa do wizerunku
  • Prawo autorskie i prawo do wizerunku w kontekście nauczania zdalnego, rodzaje licencji
  • Prawo autorskie a praca biblioteki szkolnej w kontekście nauczania zdalnego
  • Omówienie trudnych sytuacji dotyczących prawa autorskiego, z jakimi mogą zetknąć się nauczyciele w trakcie nauczania zdalnego – studium przypadku
  • Zasady bezpieczeństwa pozwalające uniknąć naruszeń prawa autorskiego

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

  • zorganizować edukację zdalna zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • korzystać z utworów chronionych prawem z zachowaniem dozwolonych zasad,
  • wskazać przysługujące nauczycielom prawa i obowiązki związane z wykorzystaniem zasobów z zachowaniem praw autorskich,
  • wymienić zasady bezpieczeństwa pozwalające uniknąć naruszeń prawa autorskiego.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Mariusz Barański

Koordynator formy:

Mariusz Barański - wicedyrektor
e-mail: m.baranski@odn.slupsk.pl
tel. 59 842 29 43l