Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego

Sieć 15: Vademecum kadry kierowniczej placówek

Termin rozpoczęcia:

6 maja 2021, godz. 13:00-16:00

Forma:

Sieci zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

16 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Uczestnicy zapisani do sieci

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

 • Wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania placówek w okresie pandemii
 • Kwalifikacje nauczycieli w placówkach kształtowania specjalnego

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Ekspert:

Władysława Hanuszewicz

Koordynator formy:

Władysława Hanuszewicz - konsultant ds.wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju
tel. 59 84 23 567 wew.42
e-mail: w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania po 4 godz.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 1 października 2020 godz.10.30 - 13.30
  • II spotkanie - 3 grudnia 2020 godz. 10.30 - 13.30
  • III spotkanie - 10 marca 2021 godz.13.30-16.30
  • IV spotkanie - 6 maja 2021 godz. 13.00 - 16.00

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.
NABÓR ZAMKNIĘTY