Wizyta studyjna “Rozwój jakości usług edukacyjnych na przykładzie Belgii i inicjatyw UE”

Utworzono: 03-12-2019
Wizyta studyjna “Rozwój jakości usług edukacyjnych na przykładzie Belgii i inicjatyw UE”

W dniach 26-29 listopada w Brukseli miała miejsce wizyta studyjna pt. “Rozwój jakości usług edukacyjnych na przykładzie Belgii i inicjatyw UE”, w której udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, naczelnicy wydziałów edukacyjnych i oświaty oraz przedstawiciele Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Uczestnicy wizyty zapoznali się z walońskim systemem oświaty – sposobami finansowania, rodzajami szkół, sytuacją nauczycieli i systemem ich dokształcania oraz środowiskiem okołoedukacyjnym, wspierającym rozwój oświaty. Trzygodzinną prelekcję poprowadzili przedstawiciele władz Federacji Walonia-Bruksela.

Przedstawicieli z Pomorza, przygotowujących pakt dla edukacji w regionie, szczególnie interesowała kwestia pracy z uczniami uzdolnionymi oraz  funkcjonowanie jednostek kształcenia zawodowego na poziomie ponadpodstawowym. Pierwszy temat zaprezentowała Sabine Sypré koordynatorka projektu TALENT, a wcześniej Przewodnicząca stowarzyszenia BEKINA oferującego kompleksowe wsparcie nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną i ich rodziców. Z badań przeprowadzanych w ramach projektu TALENT wynika, że młodzież uzdolniona nie osiąga wyników szkolnych zgodnych z oczekiwaniami. Dalsze badania mają odpowiedzieć na pytanie, czy taka sytuacja ma podłoże psychologiczne i wynika wyłącznie z faktu zaklasyfikowania ucznia do grupy szczególnie uzdolnionych. Raporty z prac prowadzonych w ramach projektu są na bieżąco publikowane na stronie projektu.

O kondycji kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej mówił z kolei Cosmin Roman, oficer łącznikowy między Komisją Europejską a agencją UE poświęconą rozwojowi kształcenia zawodowego – CEDEFOP (Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego). Obecnie Centrum dostrzega pilną potrzebę adaptacji programów nauczania do wymagań pracodawców, w szczególności w kwestii umiejętności kluczowych miękkich ucznia.

Program wizyty studyjnej przewidywał także wizytację placówki oświatowej w Brukseli. Na zaproszenie Instytutu Saint-Joseph uczestnicy mieli okazję poznać system kształcenia zawodowego. Grupa odwiedziła liczne pracownie
i warsztaty przeznaczone do nauki takich zawodów, jak pracownik laboratoryjny, stolarz, renowator zabytków
i elektromechanik. Po placówce uczestników wizyty oprowadzały Laurence Hubert, Dyrektor szkoły oraz Sophie Geeraerts – Zastępca Dyrektora. W czasie dwugodzinnego spotkania nie zabrakło czasu na przybliżenie uczestnikom systemu kształcenia zawodowego w Belgii.

Ponadto, grupa miała okazję wysłuchać dwóch prezentacji dotyczących działań UE na rzecz młodzieży
oraz przyszłości programu Erasmus+
, które przedstawiły ekspertki z Komisji Europejskiej, Dyrektoriat Generalny,
ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury.

Na prośbę Departamentu Edukacji i Sportu UMWP uczestnicy wizyty odbyli również dwugodzinne spotkanie z ekspertkami Komisji Europejskiej ws. wykorzystania środków RPO 2014-2020 na wsparcie pomorskiej edukacji oraz omówili planowane działania na okres 2021-2027. W imieniu Urzędu prezentację przedstawił Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu.


Uczestnikom wizyty studyjnej serdecznie dziękujemy za merytoryczne dyskusje przy okazji każdego ze spotkań oraz za dzielenie się z prelegentami dobrymi praktykami wypracowywanymi na Pomorzu.

 

Author: Stażysta Bruksela
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: December 2, 2019
Ostatnia aktualizacja: December 2, 2019