Diagnoza sprawności fizycznej uczniów za pomocą testów umieszczonych platformie internetowej E-WF sprawność i zdrowi

Diagnoza sprawności fizycznej uczniów za pomocą

Termin rozpoczęcia:

wrzesień 2021

Forma:

Inne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

poza ODN

O szkoleniu / programie:

Diagnozowanie sprawności i wydolności uczniów
Przedstawienia narzędzi do diagnozy fizycznej uczniów na platformie e-WF Sprawność i zdrowie
Praktyczne wykonanie testów sprawnościowych 

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Koordynator formy:

Robert Kozłowicz - doradca metodyczny wychowania fizycznego

Kontakt:
e-mail: r.kozlowicz@odn.slupsk.pl

tel. 502 030 642