Konsultacje: Zdalne nauczanie w wychowaniu fizycznym

Konsultacje: Zdalne nauczanie w wychowaniu

Termin rozpoczęcia:

18 stycznia 2021, godz. 16:00-19:00

Forma:

Konsultacje zdalne

Status:

Otwarta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

kontakt telefoniczny i mailowy

O szkoleniu / programie:

  • Wspieranie nauczycieli wychowania fizycznego w  doskonaleniu ich  warsztatu pracy.
  • Opracowywanie programów nauczania i  podejmowaniu działań innowacyjnych.
  • Pomoc w procesie awansu zawodowego.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

Ekspert:

Robert Kozłowicz

Koordynator formy:

Robert Kozłowicz - doradca metodyczny wychowania fizycznego

Kontakt:
e-mail: r.kozlowicz@odn.slupsk.pl

tel. 502 030 642