Unihokej na lekcjach wychowania fizycznego

Unihokej na lekcjach wychowania fizycznego

Termin rozpoczęcia:

18 października 2021, godz. 18:00-20:15

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele wychowania fizycznego

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych ul. Niedziałkowskiego 2, Słupsk

O szkoleniu / programie:

Zasady gry w unihokeja.
Sprzęt i boisko.
Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu unihokeja.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Koordynator formy:

Irena Czyż - Konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567  wew. 38
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl