OBSZAR: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 1. Trening kreatywności dla nauczycieli przedszkoli. (minimum 3 h)
 2. Moje dziecko uczy się języka obcego - najczęściej zadawane pytania. 
 3. Nowa podstawa programowa - planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej na I etapie edukacyjnym.
 4. Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej. 
 5. Prawa i obowiązki nauczyciela w przedszkolu.
 6. Realizacja nowej podstawy programowej w przedszkolu.
 7. Skuteczne przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania (minimum 3 h)
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 9. Laboratorium w przedszkolu - mały badacz (minimum 3 h)
 10. Jak zrozumieć trudne dziecko w edukacji wczesnoszkolnej (minimum 3 h)
 11. Metody wspierania aktywności edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym (minimum 3 h)
 12. Nauczyciel efektywny w przedszkolu (minimum 3 h)
 13. ABC współpracy z rodzicami w przedszkolu (minimum 3 h)
 14. Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie
 15. Gry dydaktyczne w przedszkolu (minimum 3 h)