OBSZAR: Wsparcie w zakresie edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  1. Doradztwo zawodowe w edukacji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
  2. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 
  3. Organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej w szkołach. 
  4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 
  5. Tworzenie interaktywnych aplikacji wspomagających edukację ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
  6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
  7. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. 
  8. Współpraca z rodzicami ucznia z niepełnosprawnością. 
  9. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole (minimum 3 h)
  10. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży ze SPE