Daj szanę każdemu, daj szansę innemu ..

Daj szansę każdemu, daj szansę innemu ..

     W dniach 7 i 8 czerwca 2018 r. w Kościerzynie i w Słupsku odbyły się konferencje pt. „Daj szansę każdemu, daj szansę innemu - koncepcja pracy szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym”.

     W spotkaniach wzięli udział nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek pracujący z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. Stanisław Jaskólski-przedstawiciel PWN, wyposażył uczestników w aktualną wiedzę dotyczącą możliwości pełnego wykorzystania dotacji na podręczniki i pomoce edukacyjne, pokazał też możliwości pozyskiwania środków i składania wniosków. Uczestnicy szkolenia mieli okazje zapoznania się z ofertą edukacyjną PWN, z nowymi propozycjami materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

     Koncepcję pracy szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym przedstawiła pani Małgorzata Lipska–specjalista z zakresu diagnostyki edukacyjnej oraz organizacji i zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany, edukator, trener.

     Na zakończenie konferencji każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów do pracy z uczniem oraz kalendarz nauczycielski na rok szkolny 2018/19.

 20180608 15343020180608 1534441

Odbyła się: XIII Konferencja z cyklu Zdrowie dzieci i młodzieży - Słowa ranią. Powiedz NIE mowie nienawiści

ODBYŁO SIĘ...

DSC01346 800x600 Kopia21 marca 2018 r odbyła się XIII konferencja z cyklu Zdrowie dzieci i młodzieży- Słowa ranią. Powiedz NIE mowie nienawiści. Wśród uczestników spotkania (180 osób) byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki szkolne oraz pracownicy samorządowi.
 
Nowe technologie dają nam duże możliwości a jednocześnie powodują, że zachowania dyskryminujące i krzywdzące innych stały się codziennością. Tego przyczyną jest min. anonimowość w sieci, czy rzeczywiście? A jednocześnie stawiamy sobie pytanie „Dlaczego fakt bycia anonimowym wyzwala w ludziach takie instynkty”?
 
Właśnie te zagadnienia ( i nie tylko) były omawiane podczas konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Starostwo Powiatowe i Akademię Pomorską.
 
MATERIAŁY POKONFERENCYJNE:
 
 1. Dlaczego w społeczeństwie sieci tak ważne staja się relacje bezpośrednie?
 2. Tajemnice wirtualne młodzieży - (nie)wiedza o rzeczywistości wychowawczej
 3. Cyberprzemoc w szkole Geneza problemu, przejawy, sposoby reagowania
 
 

Forum subregionalne w Lęborku

5 października 2016 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku odbyło się Forum subregionalne  – temat: „Edukacja obywatelska w szkole” 


PROGRAM

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Forum subregionalne w Brusach

19 października 2016 r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się Forum subregionalne na temat: „Poprzez regionalność do obywatelskości”


PROGRAM

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

 

Odbyła się: XII Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" - materiały pokonferencyjne

ODBYŁA SIĘ...
 

XII Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży"

- Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej
.
 

22 marca 2017 r odbyła się XII konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" - ?Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej?.
Z uwagi na doniosłość poruszanych problemów patronat honorowy nad konferencją   objęli: Marek Michalak ? rzecznik praw dziecka, Mieczysław Struk -marszałek województwa pomorskiego oraz Monika Kończyk ?pomorski kurator oświaty. Wśród uczestników spotkania (140 osób) byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki szkolne oraz pracownicy samorządowi.
Jedną z przyczyn trudności szkolnych dzieci są ich przewlekłe choroby. W każdej szkole napotykamy uczniów cierpiących na schorzenia układu oddechowego, krążenia, nerwowego, itp. Uczniowie ci uczęszczają do szkoły, jednak często ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie wypełniać obowiązków szkolnych w takim stopniu i zakresie jak ich zdrowi rówieśnicy. Dlatego też bardzo istotne jest skoordynowanie postępowania leczniczego wobec takich dzieci z oddziaływaniami pedagogicznymi. Tylko ścisłe porozumienie i współdziałanie rodziców, lekarza, nauczyciela oraz psychologa pozwoli na zrozumienie specyficznej sytuacji chorego dziecka oraz dobranie odpowiednich metod postępowania. 
Właśnie te  zagadnienia były omawiane podczas konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Starostwo Powiatowe i Akademię Pomorską.
 
Relacja filmowa
 
cinema strip 64074 340
 
Poniżej zamieszczamy materiały pokonferencyjne:
 
 
 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
(foto: Jan Maziejuk)
 
 
 

Kurs na dobry zawód - warsztaty nawigacyjne

IMG 20170215 151550 640x3608 lutego br. w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu: Kurs na dobry zawód organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i pana kmdra ppor. dr Dariusz Kloskowski. Zajęcia o tematyce nawigacji morskiej, wykreślania kursu rzeczywistego przy wykorzystaniu zadań matematycznych budziło duże zainteresowanie wśród uczestników szkół gimnazjalnych. Na koniec zajęć pan Paweł Pudło przedsawił budowę silnika zaburtowego oraz opowiedział o pracy  mechanika na statkach i okrętach. Zawód, który jest w ofercie kształcenia w Mechanik w Słupsku - Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych.
 
IMG 20170215 140841 360x640     IMG 20170215 145504 360x640
IMG 20170215 144647 640x360     IMG 20170215 145430 640x360

Konferencja "Erasmus+...": materiały pokonferencyjne

8 lutego 2017 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się konferencja pt. Erasmus + Przystąp do programu. Podziel się doświadczeniem!, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Stowarzyszeniem Morena z Gdańska. Jej celem było zapoznanie dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych z możliwościami przystąpienia do programu Erasmus+ w zakresie realizacji projektów dotyczących szkolnictwa zawodowego, edukacji szkolnej i Akcji Młodzież. Nowością tegorocznego spotkania były prezentacje przykładów dobrych praktyk, które zostały przedstawione przez nauczycieli z pomorskich szkół, mających różnorodne doświadczenia w realizacji projektów Erasmus + na różnych poziomach edukacyjnych.
 
Poniżej zamieszczamy materiały pokonferencyjne: 
 
 
 
 

ODBYŁO SIĘ - Podsumowanie Roku Matematyki w Subregionach

matematyka3Z inicjatywy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zorganizowane zostały konferencje, podsumowujące działalność szkół i placówek oświatowych oraz innych instytucji w ramach Roku Matematyki na Pomorzu:

 • 10 marca 2016r. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach (dla powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego),
 • 17 marca 2016 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku (dla m. Słupska i powiatów: bytowskiego, lęborskiego i słupskiego).

Głównym celem konferencji było uhonorowanie 108 szkół, placówek oświatowych i innych instytucji, które podejmowały liczne inicjatywy, mające na celu popularyzację matematyki, uczynienie jej bardziej „ludzką”. Ilości imprez i podejmowanych działań w 2015 roku w Subregionach Słupskim i Południowym były znaczące – w blisko 360 imprezach wzięło udział ponad 22 tysiące uczniów i około 290 nauczycieli.

Na obu spotkaniach dyrektorom i przedstawicielom tych placówek wręczono dyplomy z podziękowaniami.

Podczas konferencji słowa podziękowania nauczycielom i uczniom oraz pracownikom instytucji przekazali: dr Stanisław Kowalczyk, dyrektor Instytutu Matematyki AP w Słupsku i Bożena Żuk, dyrektor ODN w Słupsku.

Wykaz szkół, placówek oświatowych i instytucji zaangażowanych w Roku Matematyki na Pomorzu – Subregion Słupski i Subregion Południowy [plik pdf - kliknij tutajpdf pobierz]

Prezentacja osiągnięć w Subregionie Słupsku i Subregionie Południowym [plik pdf - kliknij tutajpdf pobierz]

Warsztaty szkoleniowe z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2.04.2016)

2„Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu” - pod takim hasłem, w sobotę 2 kwietnia 2016 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyły się bezpłatne warsztaty szkoleniowe, w których uczestniczyli rodzice i opiekunowie z dziećmi autystycznymi oraz nauczyciele ze szkół ogólnodostępnych.

Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” w Słupsku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy.

Wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w wielotematycznych warsztatach szkoleniowych, a także skorzystać z konsultacji ze specjalistami. Do dyspozycji rodziców i nauczycieli byli: logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwój dziecka, surdopedagog, tyflopedagog, neuroterapeuta, dietetyk oraz dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

27 nauczycieli, 3 studentki, 22 rodziców/opiekunów oraz 20 dzieci czynnie uczestniczyło w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

Tematyka warsztatów:

 1. Zajęcia logomotoryczne – „Misie na placu zabaw” – poprowadzone przez Bogumiłę Godszling – oligofrenopedagoga, neurologopedę i Magdalenę Panasiuk – oligofrenopedagoga, terapeutę wczesnego wspomagania i rewalidacji dziecka z autyzmem.
 2. Rozwój społeczny poprzez wykorzystanie metody ruchu rozwijającego W. Sherborne – zajęcia poprowadzone przez Magdalenę Panasiuk – oligofrenopedagoga, terapeutę wczesnego wspomagania i rewalidacji dziecka z autyzmem, Magdalenę Kowalczuk – oligofrenopedagoga.
 3. Wykorzystanie elementów metody C. Orffa w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – zajęcia poprowadzone przez Katarzynę Iwanik-Syrek – oligofrenopedagoga, terapeutę wczesnego wspomagania i rewalidacji dziecka z autyzmem i Bogumiłę Godszling – oligofrenopedagoga, neurologopedę.
 4. Niedyrektywna terapia zabawowa z wykorzystaniem piasku – kącik zabaw poprowadzony przez oligofrenopedagogów Magdalenę Kuchtę i Annę Drzewiecką.
 5. Mój niebieski świat – kącik plastyczny prowadzony przez oligofrenopedagoga, surdopedagoga i logopedę Magdalenę Panek.
 6. Masaż ruchów biernych Wintreberta z elementami chromoterapii – kącik relaksacji poprowadzony przez Aleksandrę Kapusz – oligofrenpedagoga, terapeutę integracji sensorycznej, dyplomowanego masażystę.

Duże zainteresowanie – zorganizowanymi już po raz drugi – warsztatami szkoleniowymi z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, utwierdziło organizatorów w przekonaniu, że tego typu inicjatywy są potrzebne, gdyż nauczycielom i rodzicom umożliwiają lepsze zrozumienie funkcjonowania dziecka autystycznego, poznanie form terapii i wspomagania jego rozwoju, a dzieciom dają okazję do uczestniczenia w zabawach stymulujących ich rozwój.

Władysława Hanuszewicz
koordynator przedsięwzięcia
konsultant ds.
wspomagania nauczycieli w zakresie pracy
z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi
i z zaburzeniami rozwoju w ODN w Słupsku

Konferencje - Podsumowanie Roku Matematyki w Subregionach

Rok 2015 - ogłoszony Rokiem Matematyki na Pomorzu - wniósł nowe wartośći do edukacji matematycznej. Z inicjatywy nauczycieli i uczniów w szkołach i placówkach oświatowych podejmowane były różnorodzne działania na rzecz popularyzacji matematyki i podkreślenia doniosłości praktycznych umiejętności matematycznych w życiu.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku - chcąc docenić wkład szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań w ramach Roku Matematyki na Pomorzu, zaangażowanie nauczycieli i uczniów - organizują konferencje, podsumowujące działania realizowane w Subregionie Południowym i w Subregionie Słupskim w ramach Roku Matematyki na Pomorzu.

Na konferencji wyrózniającym się szkołom wreczone zostaną podziękowania.

Konferencja w Chojnicach (10.03.2016 r.) - Zaproszenie i program konferencji [kliknij tutaj]

Konferencja w Słupsku (17.03.2016 r.) - Zaproszenie i program konferencji [kliknij tutaj]

Konferencja naukowo-metodyczna

   „Niepełnosprawność intelektualna: edukacja - terapia - zdrowie”.

   W dniu 3 grudnia 2015 roku – Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (w 1992r), odbyła się konferencja naukowo – metodyczna pt. „Niepełnosprawność intelektualna: edukacja - terapia - zdrowie”. Jej celem było przybliżenie codzienności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz prezentacja doświadczeń zaproszonych specjalistów. Skierowana była do środowiska terapeutów, nauczycieli, specjalistów, rodziców, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych osób, dla których zdrowie, edukacja i terapia uczniów z niepełnosprawnością intelektualna jest sprawa bardzo ważną.

     Organizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” w Słupsku. W skład Komitetu Naukowego weszli: prof. zw. Irina Surina, prof. zw. Mirosław Patalon, dr hab. Ryszard Kozłowski - prof. AP, dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler - prof. AP,  dr hab. Marcin S. Wlazło – prof. US, dr Danuta Apanel, dr Grażyna Durka,   dr Jolanta Maciąg, dr Ewa Murawska, dr Sebastian A. Zdończyk.                                                                                        

     Uroczystego otwarcia dokonał prorektor ds. nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Sucharski . Obrady pierwszej, teoretycznej części konferencji prowadził dr Sebastian Zdończyk. Po przywitaniu uczestnicy spotkania obejrzeli bardzo film reżyserii Tomasza Kelera i Kamila Wysockiego pt. „Zobacz we mnie człowieka” przedstawiający dwie historie, dwóch nastoletnich bohaterów. Jeden wiedzie normalne życie nastolatka, drugi codziennie mierzy się ze swoją niepełnosprawnością. Twórcy filmu ukazali dzień z życia obu bohaterów, zwykłe codzienne czynności, radości i smutki, które nabierają nowego znaczenia w kontekście fizycznej ułomności jednego z nich. W zamyśle autorów film ma być przyczynkiem do prowadzenia dyskusji o postrzeganiu środowiska osób niepełnosprawnych przez młodych ludzi. W ramach części konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów prowadzonych przez:

- dr Grażynę Durka nt.„Stereotypy i uprzedzenia a postrzeganie osób niepełnosprawnych”,

- dr Danutę Apanel nt. „Działalność  wydawnicza, edukacyjna i opiekuńcza Stowarzyszenia  Przyjaciół  Integracji”,

- dr Sebastiana A. Zdończyk nt. „Zdrowie psychoseksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie”,

- dr Ewę Murawską „Warunki kształtowania się tożsamości osób niepełnosprawnych w perspektywie wymagań współczesnego świata a zadania pedagoga specjalnego”

- mgr Paulinę Trzaskuś nt. „Regulacje prawne stosowane wobec osób niepełnosprawnych”.

- mgr Władysławę Hanuszewicz nt. „Edukacja włączająca a postawy nauczycieli wobec uczniów niepełnosprawnością - projekt doskonalenia nauczycieli SMOK”,

- mgr Aleksandrę Rynkiewicz nt. „Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – szanse

i zagrożenia w terapii i edukacji”,

- mgr Małgorzatę Czerwińską, mgr Iwonę Boruszkowską, mgr Małgorzatę Hajko nt. „Specyfika pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku,

- dr Jolantę Maciąg nt. „Dylematy i perspektywy edukacji inkluzyjnej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”  

- mgr Klaudię Żelechowską – Durka nt. „Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych na

podstawie projektu "Pozytywnie aktywni" we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób

niepełnosprawnych "Wiatraczek".

     W drugiej części konferencji uczestnicy mogli wybierać spośród pięciu - indywidualną ścieżkę tematyczną, dostosowaną do swych oczekiwań. Warsztaty metodyczne prowadzili:

- mgr Agata Andrzejczuk nt.”Terapeutyczne aspekty działań parateatralnych w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną”,

- mgr Tomasz Dobrowolski nt. „Muzykoterapia w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”,

- mgr Mariola Rynkiewicz nt. „Seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”

- mgr Władysława Hanuszewicz nt. „Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,

- mgr Bogumiła Godszling, mgr Katarzyna Iwanik-Syrek nt.”Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu”.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać zagadnienia związane z:

- postrzeganiem osób niepełnosprawnych,

- zdrowiem psychoseksualnym,

- warunkami kształtowania tożsamości we współczesnej rzeczywistości,

- regulacjami prawnymi,

- działalnością ngo na rzecz niepełnosprawnych,

- możliwościami doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie własnych postaw wobec

   niepełnosprawności,

- kształcenia specjalnego w placówkach specjalistycznych,

- problemami terapeutycznymi przy całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka

- edukacją inkluzyjną.

Ponadto w czasie przerw mogli zapoznać się z osiągnięciami placówki kształcenia specjalnego oglądając towarzysząca konferencji wystawę fotograficzną pt. „60 lat tradycji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza polskiego w Damnicy”

     Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli, terapeutów, rodziców i studentów, którzy licznie uczestniczyli zarówno podczas obrad sesji plenarnej, jak i warsztatów metodycznych. Jak się okazało było to największe doroczne spotkanie nauczycieli kształcenia specjalnego w regionie – wzięło w nim udział ponad 150 osób z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego reprezentujących ponad 80 szkół i placówek oświatowych. Ewaluacja wykazała, że istnieje ogromne zainteresowanie poruszana tematyką i konieczna wręcz jest kontynuacja tego typu spotkań teoretyczno – metodycznych.

     Zamykając obrady dr Sebastian Zdończyk podziękował uczestnikom za przybycie oraz zaprosił na kolejną konferencję - za rok.

                   dr Sebastian Zdończyk – AP w Słupsku

mgr Władysława Hanuszewicz – ODN w Słupsku

ODBYŁO SIĘ - Konkursy w Roku Matematyki

ODBYŁO SIĘ – Konkursy w Roku Matematyki

W ramach obchodzonego Roku Matematyki Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłosił trzy wojewódzkie konkursy:

 • plastyczny pt. „Matematyka jest wszędzie” dla uczniów szkół podstawowych (luty-marzec 2015 r.) – w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I-III i dla uczniów klas IV-VI,
 • fotograficzny pt. „Uchwycić matematykę w obiektywie" dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (marzec-kwiecień 2915 r.),
 • literacki pt. „Matematyka esejem pisana” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (październik-listopad 2015 r.).

Podsumowania konkursu plastycznego i fotograficznego oraz wręczenie dyplomów i nagród wyróżnionym uczniom dokonano w maju 2015 r. podczas XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Westerplatte.

Zaprezentowano także wyróżnione prace z obu konkursów.

liniazielona

KONKURS PLASTYCZNY pt. „Matematyka jest wszędzie”

I kategoria – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych (oceniano 142 prace):

 • Jenczyk Pola, klasa III b, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie – nagroda; opiekun: Joanna Wrzesińska,
 • Pytkowska Kalina, klasa II, Szkoła Podstawowa nr 8 Krajowej w Słupsku – nagroda; opiekun: Anna Bajer,
 • Stryjewska Weronika, klasa II c, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku – nagroda; opiekun: Elżbieta Musznicka,
 • Bratke Maciej, klasa II b, Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku – wyróżnienie; opiekun: Danuta Szyfka,
 • Kalkowska Weronika, klasa III b, Zespół Szkół w Kielnie – wyróżnienie; opiekun: Beata Klein,
 • Tomaszewski Jan, klasa I e, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku – wyróżnienie; opiekun: Anna Staszyńska

II kategoria – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych (oceniano 194 prace):

 • Ciesielska Wiktoria, klasa V, Zespół Szkół w Biesowicach – nagroda; opiekun: Adrianna Wisłocka,
 • Szczepaniak Dariusz, klasa V, Zespół Szkół w Biesowicach – nagroda; opiekun: Adrianna Wisłocka,
 • Marszałek Kinga, klasa V, Zespół Szkół w Biesowicach – wyróżnienie; opiekun: Adrianna Wisłocka,
 • Andrzejczuk Natalia, klasa VI a, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku – wyróżnienie; opiekun: Ewa Chowaniec,
 • Jezierska Natalia, klasa IV d, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku – wyróżnienie; opiekun: Ewa Chowaniec,
 • Labuda Martyna, klasa VI a, Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie – wyróżnienie; opiekun: Marzena Powroźniak,
 • Mienik Dagmara, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Celbowie – wyróżnienie; opiekun: Dorota Machotta,
 • Szostak Kornelia, klasa V a, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku – wyróżnienie; opiekun: Wioletta Małachowska,
 • Warsińska Agata, klasa V d, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach – wyróżnienie; opiekun: Marzena Powroźniak

KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. „Uchwycić matematykę w obiektywie”

I kategoria – uczniowie gimnazjów (oceniono 45 zestawów zdjęć):

 • Weronika Wszelaki, Zespół Szkół w Biesowicach – nagroda; opiekun: Adrianna Wisłocka,
 • Adam Zerka, Gimnazjum Katolickie w Gdyni – nagroda; opiekun: Katarzyna Straszkiewicz,
 • Szymon Adamowicz, Słupski Ośrodek Kultury – wyróżnienie; opiekun: Jadwiga Girsa-Zimny,
 • Krystyna Falkowska, Gimnazjum w Liczu – wyróżnienie; opiekun: Dorota Szul,
 • Iga Lao, Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku – wyróżnienie; opiekun: Jadwiga Girsa-Zimny,
 • Łukasz Perka, Gimnazjum nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku – wyróżnienie; opiekun: Agnieszka Czapiewska,
 • Miłosz Wróblewski, Gimnazjum Katolickie w Gdyni – wyróżnienie; opiekun: Patrycja Klimowska

II kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (oceniono 28 zestawów zdjęć):

 • Agata Hasulak, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie – nagroda; opiekun: Małgorzata Gostomska-Jereczek,
 • Alicja Niemczyk, I Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach – nagroda; opiekun: Małgorzata Niemczyk,
 • Natalia Piatczyc, Słupski Ośrodek Kultury – nagroda; opiekun: Jadwiga Girsa-Zimny,
 • Ewelina Belka, Technikum nr 1 w Starogardzie Gdańskim – wyróżnienie; opiekun: Joanna Kurowska,
 • Klaudia Wołoszyk, Technikum nr 1 w Starogardzie Gdańskim – wyróżnienie; opiekun: Joanna Kurowska

KONKURS LITERACKI pt. „Matematyka esejem pisana” (oceniano 14 prac):

 • Łukasz Gołojuch, I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku – I nagroda; opiekun: Barbara Maćkowiak,
 • Aleksandra Szulist, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku – II nagroda; opiekun: Eugeniusz Włodarczyk,
 • Dominika Kołodziejska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie – III nagroda; opiekun: Leszek Kotkowski,
 • Jakub Czaja, Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach – wyróżnienie; opiekun: Monika Walkusz,
 • Dawid Góra, Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach – wyróżnienie; opiekun: Monika Walkusz,
 • Joanna Kirko, I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku – wyróżnienie; opiekun: Barbara Maćkowiak,
 • Joanna Kołodziejska, Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku – wyróżnienie; opiekun: Monika Skwarek,
 • Kamila Nadolska, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku – wyróżnienie; opiekun: Aneta Mikucka,
 • Szymon Pałkowski, Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie – wyróżnienie; opiekun: Agnieszka Deptulska,
 • Paweł Smoliński, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku – wyróżnienie; opiekun: Beata Wróbel-Zawadzka

Odbyło się: konferencje informacyjno - szkoleniowe nt. założeń reformy oświaty oraz nowych podstaw programowych do poszczególnych przedmiotów

20170524 1601581W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku od kwietnia organizowane są konferencje informacyjno - szkoleniowe nt. założeń reformy oświaty oraz nowych podstaw programowych do poszczególnych przedmiotów. Wśród nich ostatnio tj. 24 i 25 maja br. odbyły się dwie konferencje (w Słupsku i w Kościerzynie) m.in.  na temat podręczników oraz pomocy i materiałów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na temat zmian w kształceniu specjalnym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Podczas obu spotkań p. S.Jaskulski przedstawił aktualna ofertę PWN, jak również przybliżył praktyczne formy wykorzystania środków finansowych z dotacji MEN. Władysława Hanuszewicz (konsultant ODN) zapoznała nauczycieli ze standardami dostępności podręczników opracowanymi przez MEN. Najważniejszym gościem obu konferencji była jednak Lidia Klaro-Celej - "profesor oświaty", ekspert MEN i autorka podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej  oraz jej kontynuacji dla szkoły przysposabiającej do pracy.
 
Obie konferencje zakończone były oklaskami. Cieszy mnie jako organizatora, że w spotkaniach wzięła udział bardzo duża grupa nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych i integracyjnych. Z Lidią Klaro-Celej zastanawiałyśmy się jednak, dlaczego tak niewielki procent uczestników był reprezentowany przez nauczycieli placówek kształcenia specjalnego.
 
Władysława Hanuszewicz
koordynator konferencji
 
 
 
 

Duchy i dusze, zwyczaje i obrzędy związane z dniem zadusznym na Kaszubach

Wieńce i wiązanki nagrobne - warsztaty.

W warsztatach wzięli udział nauczyciele języka kaszubskiego subregionu słupskiego i bytowskiego.

Zajęcia prowadzili: Małgorzta Leśniańska i Jolanta Roda z Zespołu Szkół w Kołczygłowach.

 

 

 

 

Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej ? II część warsztatów

vintage 921868 640Adresat: reprezentujące szkołę podstawową zespoły: nauczyciel matematyki lub przyrody, lub techniki + dwóch uczniów z klas VI, którzy uczestniczyli w I części szkolenia i nowe zespoły uczestników.

Termin: UWAGA: ZMIANA TERMINU 4 lutego 2016 r.  3 lutego 2016 r., godz. 15.30-17.30

Miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku, ul. Małachowskiego 9 w Słupsku

liniazielona

Czytaj więcej: Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej ? II część warsztatów

XII Forum Edukacji Regionalnej Wielokulturowe Pomorze: Ojczyzny kształty wszelakie

Forum logo3 czerwca br. w Słupsku w Zamku Książąt Pomorskich – w Muzeum Pomorza Środkowego odbyło się XII Forum Edukacji Regionalnej Wielokulturowe Pomorze: Ojczyzny kształty wszelakie.

Forum stanowi płaszczyznę spotkań, wymiany doświadczeń oraz inspiracji dla przedstawicieli świata kultury, środowisk naukowych i oświatowych, pasjonatów lokalnych tradycji, dziennikarzy oraz przedstawicieli regionalnych mniejszości narodowych, zamieszkujących Pomorze. Coroczne spotkania organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w ramach Forum, na trwałe wpisują się w pomorską tradycję upowszechniania dziedzictwa kulturowego Pomorzan.

liniazielona

Czytaj więcej: XII Forum Edukacji Regionalnej Wielokulturowe Pomorze: Ojczyzny kształty wszelakie

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017 ? III edycja

2 kwietnia w ramach III edycji obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicyw partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych ?Dajmy Im Radość? i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zorganizował kolejne bezpłatne spotkania, warsztaty szkoleniowe i konsultacje z cyklu: ?Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu?. 
 

Wrześniowe konferencje subregionalne inaugurujące rok szkolny 2016/2017

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zorganizował konferencje inaugurujące nowy rok szkolny 2016/2017:
• 20.09.2016 (wtorek), godz. 15.00 – miejsce: Słupsk, ul. Bałtycka 29, sale ODN w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych (dla subregionu słupskiego – powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto Słupsk)
• 21.09.2016 (środa), godz. 15.00 – miejsce: Chojnice, Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Piłsudskiego 30a (dla subregionu południowego powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski)

liniazielona

Odbyło się w ODN: XIV Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży"

konferencja zdrowie

27 marca 2019 r odbyła się XIV konferencja z cyklu Zdrowie dzieci i młodzieży pt. ”Psychofizyczne uwarunkowania pracy nauczyciela”.

Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz dr Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty.

Organizatorami konferencji byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Akademia Pomorska w Słupsku.

Wśród uczestników spotkania (170 osób) byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki szkolne, studenci, pracownicy jednostek samorządów lokalnych odpowiedzialni za edukację, politykę społeczną i zdrowotną.

Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na problemy nauczycieli wynikające zarówno z uwarunkowań psychicznych jak i somatycznych, związanych z wykonywanym zawodem.

Irena Czyż
koordynator konferencji
konsultant w ODN w Słupsk

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE:

 • prof. dr hab. Mariola Bidzan: Czy praca nauczyciela tylko uszlachetnia, czy także uszczęśliwia? LINK
 • dr Ewa Piotrów, dr Grzegorz Piekarski: Poczucie wypalenia zawodowego nauczycieli oraz style radzenia sobie w sytuacji trudnej. LINK
 • mgr Jarosław Chybicki: Szkoła bez nerwów. LINK
 • dr Anetta Jaworska:Jak zachować równowagę pomiędzy życiem osobistym a pracą zawodową? LINK
 • mgr Piotr Modzelewski: Wzmacnianie dporności psychicznej nauczycieli poprzez zmianę stylu życia. LINK 

 

Konferencja "Na tropach talentów. Szkoła jako miejsce odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów"

konferencja
4 marca w ODN w Słupsku odbyła się konferencja pt. "Na tropach talentów. Szkoła jako miejsce odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów", której celem było m.in. zapoznanie uczestników konferencji z głównymi zagadnieniami związanymi z pracą z uczniem zdolnym, przedstawienie metod identyfikacji zdolności i uzdolnień w praktyce szkolnej oraz przedstawienie dorobku Pomorskiej Ligi Zadaniowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. 
 
Jednym z prelegentów był pan dr Tomasz Knopik z Zakładu Metodologii i Diagnozy Psychologicznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którego publikacje zamieszczamy poniżej. 
 1. Knopik T. 2018. Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa. Czytaj wiecej.
 2. Knopik T. 2014. Czas wolny… od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa. Czytaj wiecej.

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.