Komitet Organizacyjny Konkursu Szkoła/Przedszkole młodych patriotów

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie z 29 sierpnia 2018 r. ogłosiło, że obecny rok szkolny 2018/2019 będzie obchodzony pod hasłem „Niepodległa”. Ponadto, w dokumencie z 5 lipca 2018 r. wydanym na podstawie art.  60 ust. 3 pkt 1 Ustawy prawo oświatowe, Minister Anna Zalewska ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 (szczegóły na www.men.gov.pl).

W punkcie pierwszym określono priorytet: 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkursy dla szkół i przedszkoli (kliknij na nazwę konkursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział szkoły/przedszkola):

Szkoły uczestniczące w konkursie Szkoła młodych patriotów zapraszamy do udziału w konkursie II stopnia pn.

Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 15 stycznia 2019 r.


Z poważaniem,
Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl

Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie

logo pl

PROJEKT MEN „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”

Szkoła Podstawowa nr 5 im. majora H. Sucharskiego w Bytowie

Szkoła Podstawowa nr 5 im. majora H. Sucharskiego w Bytowie znalazła się w gronie 257 szkół i placówek oświatowych, którym przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

Od początku września 2018 roku trwało gromadzenie pamiątek i materiałów do zorganizowania szkolnej wystawy pt. „Polska Niepodległa - Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła”. Uczniowie i nauczyciele udostępnili swoje pamiątki, tj. listy, zdjęcia, dokumenty, które obrazowały dążenia Kaszubów bytowskich do włączenia ziemi bytowskiej do Polski, a po niekorzystnych decyzjach Traktatu Wersalskiego ukazujących przywiązanie i troskę mieszkańców bytowszczyzny o zachowanie polskiej kultury
i tradycji na obszarach włączonych do Niemiec. Nawiązano współpracę z Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie w celu pozyskania atrakcyjnych materiałów, które zostały zaprezentowane na wystawie w szkole. Wystawę obejrzeli nie tylko nasi uczniowie, ale też uczniowie z innych bytowskich szkół.

Kolejne zadanie związane z projektem to uczestnictwo uczniów klas szóstych i ósmych
w wycieczce do Gdańska i zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej. Uczniowie oglądali ekspozycję, której poziom odpowiada najwyższym europejskim standardom. Możliwość zwiedzenia muzeum i udział uczniów w warsztatach dotyczących losów Polaków na początku II wojny światowej przygotowanych przez specjalistów z Muzeum II Wojny Światowej były wyjątkową lekcją historii i patriotyzmu. Historyczne eksponaty i przekaz z wykorzystaniem technik multimedialnych przeniosły zwiedzających w tragiczny czas wojny, odsłoniły tajemnice czasu grozy, terroru i cierpień Polaków oraz innych narodów Europy i świata. Wycieczki odbyły się 13 i 27 listopada 2018 roku.

W październiku 2018r. na terenie Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie Małym odbyła się historyczna gra terenowa „Kaszubi bytowscy - Më trzimómë z Bògã” . Grę przeprowadzili koordynatorzy projektu mgr Angelika Wrona i mgr Krzysztof Stępień.
W grze wzięli udział 3-osobowe grupy przedstawicieli klas ósmych i siódmych. Patrole musiały odwiedzić 5 punktów i wykonać czekające na nich zadania. Na punktach stali harcerze z 13 DH „Pozytywnie zakręceni” im. Roberta Baden-Powella z bytowskiego hufca ZHP. Zadania dotyczyły wydarzeń z 1919 r i 1920 takich jak wojna palikowa, marsz Kaszubów na Bytów i działalności Związku Polaków w Niemczech, a także sprawdzały ogólną wiedzę dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy układali puzzle i historyczne trimino, grali w „sapera” na świeżym powietrzu, do którego wpleciono pytania z historii, rozwiązywali krzyżówkę (jeśli nie wiedzieli jakiegoś hasła musieli przesunąć „patyk graniczny”, dzięki czemu mogli uzyskać podpowiedź, taka forma nawiązywała bezpośrednio do wojny palikowej), dopasowywali podpisy do zdjęć przedstawiających najważniejsze postacie z tego okresu, a także szukali błędów w zapisie niektórych prawd historycznych. Wymiar gry terenowej nawiązywał do tradycji rozwoju kultury fizycznej propagowanych przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Rywalizacja była zaciekła, a wiedza uczestników tak duża, że w pionie klas ósmych musiała odbyć się dogrywka, ponieważ trzy klasy uzyskały ten sam wynik. Ostatecznie
w pionie klas siódmych zwyciężyła klasa 7c, a w pionie klas ósmych zwyciężyła klasa 8b. Grę zakończyła konsumpcja kiełbasek, wręczenie nagród i wspólne zdjęcie. Niezwykle symboliczny jest fakt, że tego typu przedsięwzięcie mogło odbyć się w miejscu, w którym kiedyś mieszkała rodzina Styp-Rekowskich, działaczy niepodległościowych.

Następne działanie realizowane w ramach projektu „Niepodległa” był skierowany do wszystkich uczniów szkoły i był to konkurs plastyczny pt. „Twórcy Niepodległej” polegający na wykonaniu w dowolnej technice portretów wybitnych twórców niepodległego państwa polskiego i działaczy kaszubskich dążących do przyłączenia ziemi bytowskiej do Polski po
I wojnie światowej. Konkurs został rozstrzygnięty w kategoriach klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII. Prace uczniów można było podziwiać na wystawie pokonkursowej, która została zorganizowana na szkolnych korytarzach oraz będzie pokazana w Urzędzie Miejskim
w Bytowie.

Uczniowie wzięli również udział w warsztatach fotograficzno-malarskich. We wrześniu koordynatorzy dokonali wyboru obrazów polskich malarzy, które powinny zostać odtworzone przez uczniów. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się ze sztuką tamtego okresu i wydarzeniami ważnymi dla Polaków znajdujących swoje odzwierciedlenie w sztuce, a następnie spróbowali wcielić się w rolę osób znajdujących się na tych dziełach, przygotować scenografię taką samą, jak tą z tła obrazu. Na koniec zostały zrobione zdjęcia. Z prac, które powstały, zorganizowana była wystawa, obok obrazów z tamtego okresu, pojawiły się fotografie wykonane współcześnie.

Ostatnim działaniem podsumowującym projekt było wykonanie przez uczniów 8 „keszy-historycznych”, które zostały opublikowane na platformie internetowej opencaching.pl
i usytuowane w charakterystycznych miejscach w naszym mieście. Będą to skrzynki nawiązujące do wydarzeń historycznych z okresu II RP i losów Kaszubów po I wojnie światowej.

 A. Wrona,  K. Sępień

 

UCZNIOWIE SP 5 W BYTOWIE DLA NIEPODLEGŁEJ

W tygodniu poprzedzającym obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w cyklu wydarzeń.

Uczniowie klas czwartych grupowo pracowali nad plakatem pt. „Moja ojczyzna".

Piątoklasiści wraz z wychowawcami tworzyli komiks do wiersza L .Staffa "Polsko nie jesteś ty już niewolnicą" i zastanawiali się czym dla współczesnego młodego człowieka jest naród.

Uczniowie klas 6 uczestniczyli w spektaklu historycznym pt. „Ocalić od zapomnienia - Historia pewnej rodziny” w Bytowskim Centrum Kultury przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Siódmoklasiści przygotowali przepiękne kartki z życzeniami dla Polski.

Nasi najstarsi uczniowie stanęli w szranki, sprawdzając swoją wiedzę historyczną dotyczącą drogi Polski do niepodległości.

8 listopada 2018r. w szkole odbył się konkurs recytatorski przygotowany przez panią mgr A. Chajecką. Uczniowie wszystkich klas recytowali wybrane wiersze o tematyce patriotycznej. Pierwsze miejsce w konkursie  zajęła uczennica z klasy 8e.

9 listopada 2018r. wszyscy uczniowie zebrali się na boisku szkolnym, gdzie odbył się uroczysty apel zakończony śpiewaniem hymnu Polski oraz utworzeniem wspólną biało-czerwonej flagi, co zostało uwiecznione na zdjęciach.

W tym tygodniu cała szkoła tonęła w biało-czerwonych barwach a uczniowie zwrócili uwagę, jak ważna dla każdego z nas powinna być wolna ojczyzna.

 A. Chajecka

 

INNE DZIAŁANIA DLA NIEPODLEGŁEJ

 • Od września 2018 roku w bibliotece szkolnej trwał konkurs dla uczniów wszystkich klas „100 przeczytanych książek z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości". Zwycięzcami konkursu zostały następujące klasy: IB, III A i IVB. W naszej bibliotece zaprezentowana została wystawa książek patriotycznych
  a także wypowiedzi pisemne uczniów klasy IVA, VA i VE pt.:"Co to znaczy być patriotą?"
 • Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas I - III do udziału w konkursie plastycznym "Najpiękniejszy Orzeł - Godło Polski". Uczniowie swoją pracę mogli wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców czy też rodzeństwa. Wpłynęło bardzo dużo prac i zostały one zaprezentowane na wystawie na holu szkolnym. Obejrzeli je uczniowie, rodzice, a także inni goście odwiedzający naszą szkołę.
 • W bibliotece odbył się także konkurs pt. „Czy znasz książkę W. Piaseckiej „Ignaś, opowieści patriotyczne?” przygotowany przez panie z biblioteki szkolnej.

Książka o Ignacym Janie Paderewskim była wspaniałą lekturą do przeprowadzenia konkursu czytelniczego w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z odpowiedziami na 15 pytań zmagali się uczniowie klas III-V w bibliotece szkolnej. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w listopadzie. W klasach IV-V nagrodzono
6 uczniów. Najlepiej wypadli uczniowie z klasy 3A.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem” w likwidacji przygotowało
  w ramach konkursu „Nasz patriotyzm” ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe
  w Bytowie, gminny konkurs patriotyczny "Moja Polska - mój dom". Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: konkurs recytatorski oraz prezentacja multimedialna. Zwycięzcy zostali nagrodzeni.
 • Uczniowie młodszych klas języka kaszubskiego w listopadzie uczestniczyli
  w warsztatach przygotowanych przez Bibliotekę Miejską w Bytowie. Poznając trudne dzieje naszej Ojczyzny i regionu, śpiewano pieśni patriotyczne, układano puzzle i sklejano kotylion niepodległościowy.
 • W październiku 2018 r. uczniowie młodszych klas języka kaszubskiego przebywali na wycieczce w Płotowie. Uczestniczyli w warsztatach regionalnych przygotowanych przez muzeum w Zagrodzie Styp Rekowskich, gdzie zapoznali się z losami i historią tej rodziny, wybranymi obrzędami wsi kaszubskiej i smakami dawnej kuchni. Odwiedzili dawną Polską Szkołę, w której doświadczyli klimatu czasów dzieciństwa i nauki dziadków i pradziadków. Wyjazd należał do udanych
  i atrakcyjnych.                                                
 • Ponad 100 uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego uczciło biegiem Stulecie Niepodległości Polski w XXIII Biegu Niepodległości - Biegu Stulecia, który odbył się w Borzytuchomiu 11.11.2018r.

D. Błaszkowska, S. Jankowska, Ł. Pałubicka

Zebranie materiałów i opracowanie: L. Wasielewska

IMG 20181205 151833IMG 20181205 151848IMG 20181205 151925IMG 6231IMG 20181126 130138                                                                                                  

Niepodległa w Szkole Podstawowej w Słosinku

stop rasizm kopia

Szkolny projekt edukacyjny
„100 LAT NIEPODLEGŁA”

w Szkole Podstawowej 
im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego
w Słosinku 

Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej w Słosinku odbywały się w ramach szkolnego projektu edukacyjnego „100 LAT NIEPODLEGŁA”.

W realizację projektu zaangażowani zostali wszyscy uczniowie szkoły wraz z wychowawcami.  Zadaniem poszczególnych klas było przygotowanie prezentacji na wyznaczone tematy: 

 • klasy 1-3 -  „Symbole narodowe Polski”, 
 • klasy 4-6 -  „Droga do niepodległej”

oraz  zaprezentowanie ich podczas okolicznościowego apelu. 

W ramach  realizacji projektu odbył się również szkolny konkurs na „Pocztówkę z okazji  100 rocznicy odzyskania niepodległości” oraz „Patriotyczny konkurs poezji mówionej i śpiewanej”, którego laureaci wzięli udział w XV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „To wszystko Polska”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku.

Główna uroczystość obchodów 100-lecia niepodległości Państwa Polskiego odbyła się 9 listopada. Rozpoczęli ją aktorzy z Torunia żywą lekcją historii. W jej trakcie uczniowie poznali przyczyny rozbiorów, przebieg powstań narodowych oraz okoliczności odzyskania niepodległości. Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia mundurów oraz uzbrojenia polskich i niemieckich  żołnierzy w czasie I wojny światowej. Aktorzy przeprowadzili także symulację plebiscytów na ziemiach polskich, które odbywały się po zakończeniu wojny. 

Dokładnie o godz. 11:11 wspólnie z naszymi gośćmi oraz przybyłymi rodzicami  w ramach akcji  MEN  „Świętujemy Niepodległą” odśpiewany został hymn Polski. W dalszej części akademii  uczniowie z  kl. IV-VI zaprezentowali się w przedstawieniu  „Polska droga do niepodległości”. Głównym jego celem było uświadomienie oglądającym znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego Polaka i naszego narodu.

11 listopada Poczet sztandarowy szkoły wziął udział w gminnych obchodach tego święta w Miastku

Helena Binczyk
nau
czyciel w Szkole Podstawowej
im. k
s. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego
Słosinku

Niepodległa w Szkole Podstawowej w Łebuni

stop rasizm kopia

Wieczornica „Radosna Niepodległa”

w Szkole Podstawowej w Łebuni

W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski Szkoła Podstawowa w Łebuni (gmina Cewice) podjęła szereg działań, żeby uczcić ten wspaniały jubileusz. 

8 listopada podczas wieczornicy „Radosna Niepodległa” uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony drodze naszego narodu do wolności. Uroczysty nastrój udzielił się uczniom oraz zaproszonym gościom.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt  Elekt Gminy Cewice – pan Jerzy Bańka, przedstawiciel Kuratorium Oświaty  w Gdańsku -  starszy wizytator  pani Beata Sobańska-Zając, Prezes Oddziału Gminnego ZNP w Cewicach – pani Dorota Łunecka, rodzice naszych uczniów oraz mieszkańcy wsi. 

Po akademii zakończonej wystrzałem biało-czerwonego confetti oraz  przemowie pani dyrektor - Iwony Mielewczyk rozpoczęła się dyskoteka. Młodzież ubrana w stroje o barwach narodowych doskonale się bawiła. W trakcie imprezy można było w „Rozrywkowym Kąciku Niepodległościowym” pograć w gry planszowe oraz skosztować przygotowanych na tę okazję słodkości. 

W piątek – 9 listopada o godz. 9.30 odbył się Uczniowski Bieg Niepodległości.  Wzięło w nim udział 120 uczestników, wszyscy zostali nagrodzeni słodyczami i drobnymi upominkami sportowymi. 

Nasze świętowanie zakończyliśmy biciem rekordu w śpiewaniu hymnu narodowego.  Uczniowie i nauczyciele pełni powagi, ale i radości o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”. Była to dla nas wszystkich ważna lekcja patriotyzmu.

Dorota Lange
opiekun Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej w ŁebuniNiepodległa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku

stop rasizm kopia

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

„Jestem dumny, że jestem Polakiem,
bo Polakiem też był…”

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Lęborku

 9 listopada 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Lęborku wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji mieli możliwość udziału w szkolnym projekcie edukacyjnym pn. „Jestem dumny, że jestem Polakiem, bo Polakiem też był…”

Celem projektu było włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów  100-lecia niepodległości Polski poprzez konkurs i projekcję pracy plastycznej przedstawiającej 10 wybitnych Polaków.

Projekt propagował przede wszystkim wartości patriotyczne i obywatelskie, wdrażał uczniów do okazywania szacunku dla symboli narodowych i ludzi, którzy w historii przyczynili się do rozwoju Polski, kształtował postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej ale także rozwijał zdolności twórcze i artystyczne uczniów, umiejętność pracy w grupie i komunikowania się oraz integrował uczniów całej szkoły.

Plan działania:

1. Wyłonienie 10 wybitnych Polaków przez autorów projektu:

 • Józef Piłsudski
 • Mikołaj Kopernik
 • Maria Curie-Skłodowska
 • Jan Paweł II
 • Jan Matejko
 • Adam Mickiewicz
 • Juliusz Słowacki
 • Fryderyk Chopin
 • Maksymilian Kolbe
 • Janusz Korczak

2. Losowanie przez klasy postaci do opracowania.

1

Gazetka informacyjna o projekcie edukacyjnym

3. Omawianie podczas godzin wychowawczych wylosowanych postaci, wykonanie prezentacji w postaci określonej przez autorów pracy plastycznej – każda klasa otrzymała stojak oraz wytyczne określające ramy pracy.

4. Przygotowanie ekspozycji prac na holu szkolnym.

2

Wystawa prac na holu szkolnym

5. Opracowanie przez autorów przedsięwzięcia dyplomów dla klas biorących udział w projekcie, prezentacji multimedialnej będącej tłem podczas prezentacji oraz przygotowanie nagród rzeczowych dla trzech najciekawszych prac.

3

    

4 5 

Autorskie opracowanie prezentacji multimedialnej będącej tłem w czasie przedstawiania przez klasy swojej postaci

6. Prezentacja poszczególnych sylwetek przez uczniów wraz z wychowawcą podczas szkolnych uroczystości – każda prezentacja zaczynała się od wypowiedzenia tytułu projektu: jestem dumny, że jestem Polakiem, bo Polakiem był też…

 

6 7

    8

Uczniowie i wychowawcy klas podczas prezentacji na uroczystej akademii

Ewaluacją projektu jest wystawa prac oraz ankieta sprawdzająca podstawową wiedzę o wskazanych w projekcie słynnych Polakach, która zostanie przeprowadzona pod koniec listopada.

9

Autorskie opracowanie dyplomu dla wszystkich klas biorących udział w projekcie

W związku z dużym zaangażowaniem uczniów i nauczycieli w realizację przedsięwzięcia oraz bardzo ciekawe prace autorzy projektu zadecydowali o kontynuacji działań podczas narodowych świąt majowych - planujemy wtedy dokonać prezentacji osób z najbliższego otoczenia, którzy swoją postawą, pracą, działalnością przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności w oparciu o publikację Stowarzyszenia na 102 pn. „Zwykli - niezwykli mieszkańcy Lęborka”.

          

 10  11

12Prezentacje nagrodzone: Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik,

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Lęborku w ramach uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oprócz projektu edukacyjnego „Jestem dumny, że jestem Polakiem, bo Polakiem też był …”:

 • posadzono „Dąb Korczakowski”,
 • odśpiewano z całą społecznością szkolną o godz. 11.11 wszystkie zwrotki hymnu Polski,
 • zorganizowano konkurs na plakat o tematyce niepodległościowej,
 • przeprowadzono konkurs na pieśń historyczną oraz teleturniej na wzór „Kocham Cię  Polsko”,
 • ogłoszono konkurs recytatorski „Polak Mały” .

Podniosły charakter tego święta podkreślał także strój galowy uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

mgr Małgorzata Dułak-Zielonka
pedagog szkolny 

mgr Iwona Zegadło
wychowawca klasy I G ZET

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Lęborku 

 

Niepodległa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku

stop rasizm kopia

Gra edukacyjna Niepodległa
– łączy naukę i zabawę

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W SŁUPSKU

Celem gry jest przybliżenie osób, symboli i zdarzeń związanych z historią odzyskiwania niepodległości, a jej formuła wynikła z chęci uatrakcyjnienia obchodów Święta Niepodległości tak, by uczynić go dniem radosnym i bardziej spontanicznym, a przez to bardziej atrakcyjnym dla młodego pokolenia.

Gra jest połączeniem zabawy, nauki i edukacji patriotycznej. Zadania realizowane podczas Gry edukacyjnej NIEPODLEGŁA są opracowane zgodnie z podstawą programową nauczania historii.

Do uczestnictwa w godzinnej grze zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych: klasy VI,VII, VIII. W zabawie bierze udział klasa szkolna podzielona na cztery kilkuosobowe zespoły. Gra odbywa się na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, gdzie rozmieszczonych jest 5 punktów, ilustrujących drogę Polaków do odzyskania Niepodległości i główne epizody z nią związane:

 • Komendant,
 • Legiony,
 • Orlęta Lwowskie,
 • Czyn powstańczy,
 • Bitwa Warszawska.

Drużyny rozpoczynają grę równocześnie – w Kwaterze Marszałka. Kierują się do poszczególnych punktów. W każdym z punkcie drużyny rozwiązują dwa zadania np. krzyżówkę niepodległościową, rozsypankę, zgadywankę muzyczną. Uczniowie wypełniają również quizy multimedialne, wyszukują w magazynie książki o tematyce historycznej. Następnie wszystkie grupy spotykają się w Kwaterze Marszałka, gdzie odbywa się projekcja edukacyjna filmu: Z kart historii – Zanim nadeszła Niepodległa.

W grze edukacyjnej NIEPODLEGŁA w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku uczestniczyło już blisko dwadzieścia klas ze Słupska i regionu.

Relacje z gry ukazały się również w mediach:

https://gp24.pl/gra-edukacyjna-niepodlegla-w-slupskiej-bibliotece/ga/13133793/zd/28646093/

http://kanal6.pl/2018/11/09/po-nitce-do-bialo-czerwonej/


 

Jolanta Janonis
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

SEMINARIA: Pomorskie drogi do Niepodległej

stop rasizm kopia

SEMINARIA

Pomorskie drogi do Niepodległej

 

Proces Jana Bauera
w Słupsku w 1932 roku.
Zmagania Kaszubów z Niemcami
na Pomorzu Zachodnim
(1918-1939)

 Słupsk, 26 listopada 2018 r.

Termin spotkania: 26 listopada 2018,
godz. 15.30-17.45

Adresat: nauczyciele historii wszystkich etapów edukacyjnych, nauczyciele humaniści, regionaliści, zainteresowani nauczyciele

Miejsce realizacji: sala konferencyjna ODN w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ

 

Walka o Niepodległą.
Polsko-niemieckie zmagania wywiadowcze
na Pomorzu
w dwudziestoleciu międzywojennym
(1918-1939)

 Chojnice, 11 grudnia 2018 r.

Termin spotkania: 11 grudnia 2018,
godz. 16.00-18.15

Adresat: nauczyciele historii wszystkich etapów edukacyjnych, nauczyciele humaniści, regionaliści, zainteresowani nauczyciele

Miejsce realizacji: ODN Chojnice, ul. Świętopełka 3

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ

 

Projekt: Niepodległa 2018


Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 2 listopada 2017 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, przedstawiona została idea obchodów stulecia odzyskania Niepodległości Polski w województwie pomorskim.

Rozmowy stanowiły jednocześnie inaugurację całorocznych obchodów stulecia Niepodległości Polski. Na spotkaniu obecni byli prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, a także członkowie Komitetu Honorowego Obchodów, m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Edmund Wittbrodt.

Więcej informacji: https://pomorskie.eu

Patronaty MEN w ramach 100-lecia niepodległości RP

logoMinister Edukacji Narodowej obejmuje Patronatem Honorowy przedsięwzięcia bezpośrednio związane z oświatą i wychowaniem. Inicjatywy te, z uwagi na swój zakres działania, zasługują na szczególne wyróżnienie.
 
W ramach ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską roku szkolnego 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej, patronat honorowy został dotychczas przyznany następującym inicjatywom edukacyjnym:
 1. Konkurs “Polskie drogi do niepodległości (1914-1923)”. Organizator: Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 2. Projekt edukacyjny “Dla Niepodległej”. Organizator: Bank Pocztowy S.A., PERN S.A., Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Akt Nowych.
 3. Konkurs historyczny “W Rzeczypospolitej i poza nią – losy polskich rodzin na Śląsku w latach 1918-2018”. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.
 4. Pomorski Przegląd Chórów Szkolnych “Niepodległa”. Organizator: Pomorski Kurator Oświaty Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
 5. XI Olimpiada przedmiotowa “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego i Centralna Bibliotek Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 6. Polska Niepodległa. Organizator: Fundacja Qultura Bez Granic.
 7. X Jubileuszowy Festiwal Patriotyczny w Pamiątce. Organizator: Szkoła Podstawowa w Tarczynie.
 8. Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości… Organizator: Gmina Świebodzice.
 9. Konkurs “Być Polakiem” IX edycja – “Rok 1918 – Spełnione marzenia pokoleń”. Organizator: Fundacja “Świat na Tak”.
 10. Turniej Proobronny z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizator: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
 11. „Orzeł Biały – nasza duma”. Organizator: Kancelaria Senatu.
 12. „O naszą Niepodległa!”. Organizator: Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
 13. „Moja Niepodległa”. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.
Inicjatywy pod patronatem MEN będą na bieżąco aktualizowane.
 

Zdobądź miano „Szkoły Niepodległej” w konkursie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Zrób selfie z bohaterem, dowiedz się, gdzie byli twoi przodkowie 100 lat temu, udekoruj pomnik i nakręć spot reklamowy o niepodległości – to tylko kilka propozycji działań w ramach konkursu „Program Niepodległa 1918-2018”.
 
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół. Aby wziąć udział w programie, należy zarejestrować swoją szkołę w specjalnie przygotowanej platformie i wykonać wymaganą liczbę zamieszczonych na niej zadań. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły przez wysłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.szkolaniepodleglej.zhr.pl lub przez link z serwisu www.niepodlegla.zhr.pl
 
Terminy:
– rejestracja szkół do 31.05.2018 r.
– realizacja zadań i złożenie sprawozdania do 31.12.2018 r.
– podsumowanie programu i ogłoszenie listy szkół, które uzyskały tytuł
„Szkoły Niepodległej” do 31.01.2019 r.
Organizatorem akcji jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
Szczegóły na stronie www.szkolaniepodleglej.zhr.pl

Działania MEN w ramach obchodów rocznicowych "Roku dla Niepodległej"

logoW ramach „Roku dla Niepodległej” Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych służących uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski.
Najważniejsze z nich to:
 • wieloletni program rządowy „Niepodległa” – w ramach programu MEN przekaże szkołom, placówkom, szkolnym punktom konsultacyjnym 6,9 mln zł w latach 2017-2021 na realizację zadań związanych z edukacją patriotyczną; środki mogą być przeznaczane na: materiały edukacyjne, wycieczki, wystawy, konkursy, gry, przygotowanie aplikacji mobilnej;
 • Program Niepodległa 1918-2018 – MEN razem ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje program, w ramach którego będą przyznawane tytuły „Szkoła Niepodległej”;
 • wystawa na dziedzińcu „Ojcowie Niepodległości” – ekspozycja, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie, prezentuje liderów walki o niepodległość i budowniczych polskiej państwowości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego;
 • gov.pl/niepodlegla – zakładka na stronie internetowej MEN poświęcona obchodom rocznicowym –  będziemy na niej udostępniać i na bieżąco aktualizować działania ministerstwa oraz jednostek podległych, w tym również kuratoriów oświaty; wszystkie informacje dotyczące przedsięwzięć resortu znajdą się również na profilach w mediach społecznościowych
 • dekoracja gmachu MEN – w ramach obchodów rocznicowych gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej został udekorowany biało-czerwonymi barwami oraz szyldem „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. OŚWIATA”; dekoracja nawiązuje zarówno do odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i setnej rocznicy powołania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;
 • kalendarz edukacyjny IPN i MEN „Niepodległość 1918-2018” – kalendarz został przekazany do liceów ogólnokształcących oraz techników w całej Polsce z intencją, aby przez cały rok 2018 szkoły zrealizowały inicjatywy inspirowane treścią kalendarza na dany miesiąc; publikacja jest podsumowaniem konkursu „Młoda grafika polska dla Niepodległej” – zwycięskie plakaty młodych artystów zostały zestawione z ułożonymi problemowo zagadnieniami historycznymi i uzupełnione o fotografie archiwalne oraz opisy poszczególnych wydarzeń.

WIĘCEJ INFORMACJI NA: https://men.gov.pl/niepodlegla

100 Pomników Historii na stulecie odzyskania Niepodległości

Pomnik Historii: Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko-katedralny

W ramach programu „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania Niepodległości”, realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, 22 listopada 2017 r. rozporządzeniem prezydenta RP na listę Pomników Historii zostało wpisanych 11 nowych obiektów. Jednym z nich jest zespół pocysterski budowli wraz z katedrą w Gdańskiej dzielnicy – Oliwie. 

Opactwo cysterskie ufundowano jeszcze w XII wieku. Przyklasztorna świątynia jest nekropolią władców Pomorza Gdańskiego z XII-XIII wieku.Opactwo jest miejscem, gdzie powstały jedne z najstarszych źródeł pisanych dla Pomorza. Oprócz tego było miejscem, gdzie niejednokrotnie przybywali władcy Polski.Obszar pomnika obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa. W jej skład wchodzi: archikatedra pod wezwaniem Trójcy Świętej, skrzydła klasztorne wokół wirydarza, mur klasztorny, szafarnia, Stary i Nowy Pałac Opatów, klasztorne budynki gospodarcze, Dom Bramny, kościół parafialny p.w. św. Jakuba, oranżeria i ogród. Park Oliwski dostępny jest do zwiedzania za darmo dla każdego chętnego. Podobnie wstęp do katedry. Ze świątyni można wejść do Muzeum Archidiecezjalnego, czynnego sezonowo.

Celem programu „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania Niepodległości” jest zwiększenie liczby szczególnie ważnych dla historii Polski miejsc do symbolicznej setki. Ma to być „kwintesencja dziedzictwa kulturowego w Polsce”, reprezentacja zabytków „o najwyższych wartościach materialnych i niematerialnych”, stanowiących „źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń”. 

Pomniki Historii – czym są?

 Pomnik Historii to najwyższa forma ochrony zabytku w Polsce. Jak precyzuje „Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” taki status mogą uzyskać tylko pamiątki przeszłości „o szczególnej wartości dla kultury”.

Pomniki Historii są ustanawiane od 1994 roku. Jako pierwsze zostały wpisane: rezerwat archeologiczny w Biskupinie, klasztor na Jasnej Górze, katedra we Fromborku, archikatedra gnieźnieńska, Ostrów Lednicki, zamek w Malborku, kopalnie w Krzemionkach Opatowskich, kopalnia soli w Wieliczce, i miasta: Gdańsk, Kraków, Kazimierz Dolny, Toruń, Warszawa, Zamość i Wrocław. Następnie do tego grona dołączały sukcesywnie kolejne klasztory i opactwa (np. Ląd nad Wartą, Tyniec, Święty Krzyż czy Pelplin); zamki, pałace i ogrody (np. Rydzyna, Łańcut, Kórnik); osiągnięcia techniki (np. radiostacja w Gliwicach, gmach Sejmu Śląskiego, kanały Augustowski i Elbląski), pola bitew (Westerplatte, Grunwald, Racławice) i inne  ważne miejsca dla każdego Polaka.

Więcej na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/polska-ma-nowe-pomniki-historii/

Źródło: https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/pomnik-historii-gdansk-oliwa-zespol-pocystersko-katedralny/

Narodowy Bieg 100 - lecia

Projekt na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada 2018 roku, w wielu miastach odbędą się okolicznościowe biegi. Wszystkie wystartują o godzinie 11:11,  do pokonania będzie ten sam dystans – 10 kilometrów. Na trasie każdego z biegów uczestnicy ścigać się będą w jednakowych koszulkach, na mecie dostaną takie same medale i dyplomy, a zwycięzcy – nagrody. Jako pierwszy do udziału w biegu zgłosił się najsłynniejszy polski chodziarz, Robert Korzeniowski.

Ambasadorami projektu zostały takie formacje muzyczne jak Czerwone Gitary, No To Co, Trubadurzy, Skaldowie, TSA czy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” .

Rejestracja poprzez formularz dostępny tu https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2014.

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wez-udzial-w-biegu-stulecia/

Konkurs: Podwórko – Niepodległe podwórko

Młodzieżowy  Dom Kultury w Słupsku zaprasza dzieci i młodzież z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym "Podwórko - Niepodległe podwórko".

W 2018 roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z tym organizatorzy poprzez prace plastyczne chcą podjąć próbę rozwinięcia w uczestnikach poczucie tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem. Uwrażliwić na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków w walce o wolną Ojczyznę. Zwrócić uwagę na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się, tym że żyją w wolnym, niepodległym kraju.

Termin: Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać - z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz ze zgodą rodziców na udział dziecka w konkursie - do dnia 31 marca 2018 r.

Format prac: min. A3, technika wykonania dowolna – płaska plastyczna. Z jednej placówki można nadesłać max 10 prac (od jednego nauczyciela). Prac nie należy oprawiać. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko, wiek – klasa, nazwę szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna).

Więcej informacji na stronie organizatora  http://www.mdkslupsk.pl/index.php/2-aktualnosci/813-konkurs-plastyczny-podworko-niepodlegle-podworko-regulamin

Konkurs: Moja Polska. Tożsamość w globalnej wiosce

cb0bc7 491f57162ef646ff99830ea5e6e6e20b mv2Dużo podróżujemy. Znamy języki obce. Mamy przyjaciół w różnych zakątkach globu. Nie są nam obce zjawiska popkultury. Czy mimo to tożsamość pozostaje wartością, o którą należy dbać? Jakie ma znaczenie w świecie zacierających się granic? Czy w globalnej wiosce poczucie przynależności (narodowej, etnicznej) ma jeszcze rację bytu?
Przedstaw w sposób dowolny jak pojmujesz swoją tożsamość narodową w dzisiejszym świecie i popłyń żaglowcem Baltic Star latem w rejs - odwiedź porty II Rzeczypospolitej, poznaj, dotknij historii...
Stowarzyszenie Bractwo Morza zaprasza do udziału w konkursie Moja Polska. Tożsamość w globalnej wiosce wszystkich zainteresowanych od 16 roku życia. Nie ważne jak chcesz ująć temat - może piszesz, może rzeźbisz, robisz zdjęcia, może masz pomysł na skecz. Każda forma wyrazu jest dopuszczalna. Jeśli trzeba stwórz grupę.
Szczegół konkursu i regulamin: TUTAJ

List Ministra Edukacji Narodowej

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to ważna rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem. MEN na stronie internetowej www.men.gov.pl przygotowało specjalną zakładkę, poświęconą inicjatywom rocznicowym. Na bieżąco będą w niej publikowane działania ministerstwa, jednostek podległych i kuratoriów oświaty dotyczące obchodów rocznicowych. Poniżej zamieszczamy list Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej, skierowany do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców i uczniów.
envelope 158279 960 720

Konkurs: Klasówka powstańcza

„Klasówka powstańcza” to konkurs wiedzy historycznej, stanowiący cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich. Każda edycja posiada swój wiodący motyw. Pierwsza edycja w 2016 roku dedykowana była upamiętnieniu 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach; Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Za założenie i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Konkurs służy:
• rozszerzaniu wiedzy oraz podtrzymywaniu pamięci o Powstaniach Śląskich i plebiscycie wśród pokolenia młodych Polaków,
• kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich,
• wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”, kultury, ludzi i ich osiągnięć,
• zachęcaniu uczniów do większej aktywności, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
• tworzeniu możliwości współzawodnictwa uczniów szkół.
Druga edycja klasówki w 2017 adresowana była do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz Zaolzia, a także wszystkich zainteresowanych historią.Motywem tej edycji było podkreślenie i ukazanie udziału oraz zaangażowania Polaków spoza Górnego Śląska na rzecz Powstań Śląskich.
 
Motywem III edycji konkursu w roku szkolnym 2017/2018 będzie ukazanie udziału oraz zaangażowania na rzecz Powstań Śląskich Polaków z Wielkopolski. Tegoroczna „klasówka” uwzględni w swojej treści także najistotniejsze aspekty pierwszego zwycięskiego powstania Polaków – Powstania Wielkopolskiego, którego 100. rocznicę obchodzić będziemy w 2018 roku.
 
Konkurs odbędzie się 20 marca 2018 r. o godz. 10.00.
Zgłoszenia w terminie do 9 marca 2018 r.
 
Szczegóły na stronie internetowej klasówki: 

Polskie drogi ku niepodległości

Polskie drogi ku niepodległości

Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. Centrum polskiego życia narodowego stała się ciesząca się od lat 60. XIX w. szeroką autonomią polityczną Galicja. Tam schronienie znajdowali ścigani w zaborze rosyjskim aktywiści, działały swobodnie polskie partie polityczne, a w szkolnictwie, administracji i sądownictwie używano języka polskiego.

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej.

Więcej na: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci-wersja-rozszerzona/

Źródło: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci-wersja-rozszerzona/

Miliony monet na stulecie niepodległości

Dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Narodowy Bank Polski wyemituje specjalne monety pięciozłotowe w nakładzie do 38 424 000 sztuk – czyli tyle, ilu jest Polaków.

Monety wyglądać będą jak zwykłe pięciozłotówki, wykonane zostaną również z tego samego kruszcu: miedzioniklu (pierścień monety) oraz brązalu (rdzeń monety). Odróżniać je będzie jedynie okolicznościowy napis: „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.

W Polsce monety okolicznościowe wydawane są stosunkowo często, jednak ich nakład jest na ogół zdecydowanie mniejszy – wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy. Przygotowanie tak dużej liczy niepodległościowych monet z pewnością przyczyni się do popularyzacji tego sposobu upamiętania ważnych wydarzeń, a także będzie ciekawym wkładem w radosne świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej na https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Portal DZIEJE.PL poświęcił obchodom stulecia odzyskania niepodległości specjalną, oddzielną zakładkę, w której znaleźć można zarówno praktyczne, jak i historyczne informacje na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchodów tego święta.

Stworzona przez portal podstrona podzielona jest na kilka sekcji. Niezwykle interesująca i godna uwagi jest zakładka ?Multimedia? prezentująca różnego rodzaju materiały archiwalne. Począwszy od zdjęć ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, często wcześniej niepublikowanych, przez nagrania pieśni patriotycznych w wykonaniach, do których niejednokrotnie trudno dotrzeć, jak na przykład pieśń ?My, Pierwsza Brygada? w wykonaniu Chóru Dana, aż do nagrań współczesnych wywiadów z ekspertami opowiadającymi o wydarzeniach sprzed stu lat ? wybór i zakres tematów w tej sekcji jest naprawdę szeroki.

Zachęcamy do odwiedzania niepodległościowej sekcji portalu dzieje.pl wszystkich, którzy zainteresowani są historią Polski. 

Więcej informacji na http://niepodlegla.dzieje.pl/

Rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej

Rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie Rokiem dla Niepodległej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Więcej na: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rok-szkolny-20172018-rokiem-dla-niepodleglej.html

Wydarzenia związane z "Rokiem dla Niepodległej"

niepodleglaNa stronie: https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/?query=&place= można znaleźdź informacje o wydarzeniach wpisujacych się w oficjalne obchody Stulecia Odzyskania przez Polską Niepodległości.

 

Odwiedza nas 210 gości oraz 0 użytkowników.