Kompleksowe wspomaganie szkoły/placówki

wspomaganie glowne

 

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
 

Kompleksowe wspomaganie jest procesem mającym na celu podniesienie jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej. Polega na realizacji szkoleń oraz związanych z nimi działań ważnych dla całej społeczności szkolnej wynikających z jej potrzeb rozwojowych.

Zgłoszenie do niżej podanej oferty pozwoli Państwu zrealizować zapisy art. 41 ust. 1 pkt 6 Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego art. 22 ust. 3, a jednocześnie przyniesie wymierne efekty w postaci konkretnych działań

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia (do pobrania KLIKNIJ TUTAJ) i przesłanie go do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan z podpisem dyrektora).

Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej skontaktujemy się z Państwem w celu zawarcia umowy oraz określenia kosztów (Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z 22 grudnia 2016 r.).

Działanie polega na wsparciu dyrektora w zakresie:

  • wyboru obszaru wspomagania
  • przygotowania planu szkoleń (tematyka, terminy, eksperci)
  • opracowania sprawozdania

Koszty wspomagania uzależnione są od potrzeb szkoły/placówki związanych z koniecznością dojazdu, przygotowania materiałów, zatrudnienia ekspertów zewnętrznych.

Na zakończenie każda szkoła/placówka otrzymuje certyfikat.

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions