Projekt pn. „Moja stara – nowa szkoła”

   Projekt pn. „Moja stara – nowa szkoła” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa  3 Edukacja,  Działanie  3.2  Edukacja  ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Projekt skierowany jest do 737 osób w tym 521 uczniów, 74 nauczycieli oraz 142 opiekunów prawnych/rodziców.           

  Celem projektu jest polepszenie jakości kształcenia poprzez poprawę kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i włączenie w ten proces rodziców/opiekunów prawnych.

    Wsparciem dla uczniów/uczennic będą zajęc kreatywność i innowacyjność oraz kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, wycieczki, pikniki edukacyjne, zajęcia prowadzone wg programu Akademii Pomorskiej w Słupsku, doradztwo edukacyjno-zawodowe.

    Wsparciem dla nauczycieli/nauczycielek: szkolenia/kursy i studia podyplomowe.

    Wsparciem dla rodziców/ opiekunów prawnych uczniów: szkoleniach dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

  Wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.

Okres realizacji przedsięwzięcia: wrzesień 2016r. – lipiec 2018r.

http://www.debnicakaszubska.eu/realizacja-projektu-pn-moja-stara-nowa-szkola/

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU "MOJA STRA - NOWA SZKOŁA"

PLIK PDF

pdf pobierz

 fundusze

Odwiedza nas 252 gości oraz 0 użytkowników.

Powered by JS Network Solutions