Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego"

1 2 okladki styczen 2016Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu zapraszamy do publikowania w „Informatorze Oświatowym”! Pisząc o swojej pracy, promujesz swoją szkołę, dbasz o jej wizerunek, upowszechniasz przykłady dobrej praktyki! Tym razem tematy wiodące to: POMORSKA WSPÓLNOTA OBYWATELSKA (edukacja wielokulturowa, regionalna, kultywowanie tradycji związanych z Pomorzem, działania na rzecz różnorodnej kulturowo społeczności lokalnej) oraz szeroko rozumiane WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI (wykorzystanie technologii mobilnych w szkole, stosowane TIK na zajęciach różnych przedmiotów, w projektach i kształceniu specjalnym).

liniazielona

Szanowny Dyrektorze!

Szanowny Nauczycielu!

Zapraszamy do WSPÓŁPRACY – do wspólnego tworzenia pisma.

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem 175 numeru

„Informatora Oświatowego”.

Zapraszamy Państwa do współpracy do wspólnego tworzenia pisma, do dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, sukcesami, pomysłami nowatorskich i innowacyjnych rozwiązańktóre stanowić mogą warte naśladowania przykłady dobrych praktyk.

Wiodącymi tematami numeru będą:

POMORSKA WSPÓLNOTA OBYWATELSKA

Podczas XVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. W związku z tym chcielibyśmy część najbliższego – wrześniowego – wydania naszego kwartalnika poświęcić specyfice kulturowej i historycznej naszego regionu i upowszechnić w nim przykłady dobrych praktyk szkół i placówek oświatowych, które podejmują ciekawe inicjatywy i organizują interesujące przedsięwzięcia, projekty związane z wielokulturowością, regionalizmem i historia Pomorza. Działają na rzecz lokalnych wspólnot i starają się budować tożsamość mieszkańców ziemi pomorskiej i ich świadomość przynależności do małej – pomorskiej – Ojczyzny. Chcielibyśmy upowszechnić informacje na temat imprez i przedsięwzięć, zorganizowanych w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego, które dotyczą edukacji regionalnej i wielokulturowej, tradycji kultywowanych przez mniejszości narodowe zamieszkujące Pomorze. Chętnie zamieścimy w naszym kwartalniku informacje na temat zrealizowanych programów, angażujących uczniów w poznawanie i upowszechnianie tradycji i kultury wspólnoty lokalnej oraz integrację wielokulturowego środowiska. Upowszechnimy informacje o działaniach, których celem jest rozwój społecznych kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o Pomorzy i jego wielopłaszczyznowej kulturowości.

WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

Wspieranie rozwoju – zarówno dziecka z dysfunkcjami, ucznia o przeciętnych możliwościach oraz dziecka zdolnego – poprzez wykorzystanie nowych technologii w edukacji, to bardzo istotne zagadnienie w pracy współczesnej placówki oświatowej, które daje i uczniom, i nauczycielom ogromne możliwości w podniesieniu jakości uczenia się i nauczania. Chętnie opublikujemy Państwa refleksje na temat działań edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz zastosowaniem technologii mobilnych w edukacji. Upowszechnimy stosowane przez Państwa innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Na pewno będą one doskonałym źródłem inspiracji dla innych pracowników oświaty, a zarazem doskonałą promocją Państwa placówek. Z przyjemnością zamieścimy relacje o Państwa sukcesach w tym, wciąż rozwijającym się obszarze, dającym tak wiele nowych możliwości przekazywania, utrwalania, upowszechniania i przechowywania wiedzy.

Czekamy na przykłady dobrych praktyk, którymi zechcielibyście Państwo podzielić się z Czytelnikami „Informatora Oświatowego”. Zachęcamy do opisania ciekawych działań, pomysłów w obu wymienionych wyżej obszarach.

Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu, pamiętaj, że publikując na łamach „Informatora Oświatowego” dbasz o wizerunek swojej szkoły, upowszechniasz jej osiągnięcia, a także promujesz swoją placówkę w środowisku.

Zapraszamy i zachęcamy nauczycieli do przesyłania własnych materiałów podejmujących wyżej wymienione zagadnienia.

Placówki oświatowe, chcące podjąć z nami współpracę, prosimy o kontakt telefoniczny: 

tel. 59 842 42 18 lub e-mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 30 czerwca br. w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

Na gotowy materiał oczekujemy do 5 lipca br.

Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”

Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:

  • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
  • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
  • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.

Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:

  • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
  • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
  • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
  • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
  • Wasza praca może zainspirować innych!

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions