Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego"

Szanowny Dyrektorze!

Szanowny Nauczycielu!

Zapraszamy do WSPÓŁPRACY – do wspólnego tworzenia pisma.

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem 189 numeru

„Informatora Oświatowego”.

Zapraszamy Państwa do współpracy – do wspólnego tworzenia pisma, do dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, sukcesami, pomysłami nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań, które stanowić mogą warte naśladowania przykłady dobrych praktyk

Wiodącymi tematami numeru będą:

CHOROBY CYWILIZACYJNE XXI W. 

Pod tym hasłem kryją się wszelkie przedsięwzięcia przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego, które realizowane były we współpracy ze środowiskiem lokalnym(i nie tylko) a miały na celu przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym XXI w. Chcielibyśmy upowszechnić informacje na temat sposobów niwelowania trudnych warunków pracy w szkole, związanych z hałasem, stresem, emocjami wpływającym na funkcjonowanie dzieci/nauczycieli. W jaki sposób radzą sobie Państwo z zachowaniem higieny pracy ucznia i nauczyciela oraz jaki ma to wpływ na jakość wykonywanych zadań.

 

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE

Reforma oświaty, nowa podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej, wspieranie rozwoju ucznia w zakresie kompetencji matematycznych zwłaszcza w nowej rzeczywistości edukacyjnej oraz trudności z tym związane – to bardzo istotne zagadnienie i wyzwania stojące przed nauczycielami III etapu edukacyjnego Chętnie opublikujemy Państwa refleksje na temat działań wspierających rozwój uczniów. Upowszechnimy refleksje związane z rozwijaniem i wzmacnianiem u ucznia kompetencji matematycznych na każdym etapie edukacyjnym. Czekamy na przykłady dobrych praktyk, którymi zechcielibyście Państwo podzielić się z Czytelnikami „Informatora Oświatowego”. Zachęcamy do opisania ciekawych działań, pomysłów na wspieranie kompetencji matematycznych dzieci i młodzieży, nie tylko na matematyce, ale także na innych przedmiotach. Chętnie zamieścimy w naszym biuletynie Państwa refleksje, przemyślenia, opisy interesujących przedsięwzięć.


 

Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu, pamiętaj, że publikując na łamach „Informatora Oświatowego” dbasz o wizerunek swojej szkoły, upowszechniasz jej osiągnięcia, a także promujesz swoją placówkę w środowisku.

Zapraszamy i zachęcamy nauczycieli do przesyłania własnych materiałów:

 • podejmujących wyżej wymienione zagadnienia,
 • opisujących życie szkoły w innym zakresie: konkursy, olimpiady, jubileusze, przedsięwzięcia edukacyjne, podsumowania projektów i działań, które miały miejsce w roku szkolnym i 2017/2018, 2018/2019 i I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

 

Placówki oświatowe, chcące podjąć z nami współpracę, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 59 842 42 (wew. 35) 18 lub e-mailowy: wydawnictwo@odn.slupsk.pl do 15 stycznia 2020 r. w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

Na gotowy materiał oczekujemy do 30 stycznia 2020 roku.

Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”

Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:

 • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
 • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
 • opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przemyśleniach na temat blasków i cieni pracy współczesnego nauczyciela,
 • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.

Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:

 • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
 • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
 • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
 • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
 • Wasza praca może zainspirować innych!

 

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!

Przejdź do góry strony