Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego"

 

Szanowny Dyrektorze!

Szanowny Nauczycielu!

Zapraszamy do WSPÓŁPRACY – do wspólnego tworzenia kwartalnika.

Do 20.10.2019 r. oczekujemy na Państwa teksty dotyczące:

POSTAW OBYWATELSKICH

WYZWAŃ EDUKACYJNYCH

 

POSTAWY OBYWATELSKIE 

Pod tym hasłem kryją się wszelkie przedsięwzięcia przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego, które realizowane były we współpracy ze środowiskiem lokalnym i miały na celu kształtowanie w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspieranie ich aktywności obywatelskiej. Chcielibyśmy upowszechnić informacje na temat imprez i przedsięwzięć, które dotyczyły edukacji obywatelskiej, poszanowania tradycji regionu, upowszechniania wśród młodych ludzi wartości demokratycznych oraz umiejętności związanych z aktywnym udziałem w życiu publicznym; rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność budowania społeczeństwa obywatelskiego, wychowanie do wartości oraz działania na rzecz wspólnej wartości, dla dobra OJCZYZNY – tej MAŁEJ i DUŻEJ.

 

WYZWANIA EDUKACYJNE

Reforma oświaty, nowe podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów w szkole ponadpodstawowej, wspieranie rozwoju – zarówno zdolnego młodego człowieka, jak i ucznia o przeciętnych możliwościach w nowej rzeczywistości edukacyjnej oraz trudności z tym związane – to bardzo istotne zagadnienie i wyzwania stojące przed nauczycielami III etapu edukacyjnego Chętnie opublikujemy Państwa refleksje na temat działań wspierających rozwój uczniów. Upowszechnimy refleksje związane z funkcjonowaniem placówek w nowej sytuacji edukacyjnej (podwójne roczniki w szkołach, nowe podstawy programowe funkcjonujące równolegle ze starymi). Czekamy na przykłady dobrych praktyk, którymi zechcielibyście Państwo podzielić się z Czytelnikami „Informatora Oświatowego”. Zachęcamy do opisania ciekawych działań, pomysłów na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Chętnie zamieścimy w naszym biuletynie Państwa refleksje, przemyślenia, opisy interesujących przedsięwzięć.

 

TEKST nie powinien przekroczyć 3 stron A4 (łącznie ze zdjęciami), pisanych czcionką 12 Times New Roman (10 000 znaków). NALEŻY PRZESŁAĆ gotowy artykuł na adres: wydawnictwo@odn.slupsk.pl 
W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny 59 842 42 (wew. 35).

Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu, pamiętaj, że publikując na łamach „Informatora Oświatowego” dbasz o wizerunek swojej szkoły, upowszechniasz Swoje osiągnięcia, a także promujesz Swoją Placówkę w środowisku.

Joanna Kierul-Cieślak
konsultant ODN Słupsk

Przejdź do góry strony