Skocz do głównej treści strony
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Irena Czyż

Nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych

Do moich zadań należy wspomaganie nauczycieli w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, aktywności fizycznej oraz nauczania przyrody i biologii. Moje wsparcie realizuję poprzez koordynowanie prac uczestników sieci współpracy i samokształcenia, organizację konferencji, warsztatów, udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych. Jestem pomysłodawcą i realizatorem wieloletniego projektu pt. "Zdrowie dzieci i młodzieży". Współpracuję z instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko pojętym zdrowiem oraz ekologią i ochroną środowiska.

Kontakt:

komunikator: Google Meet
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 38  

Władysława Hanuszewicz

Władysława Hanuszewicz

Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Jestem specjalistą w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiem. W Ośrodku odpowiadam za wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz uczniem z zaburzonym zachowaniem. Ponadto wspieram kadrę zarządzającą oraz nauczycieli z placówek kształcenia specjalnego subregionu słupskiego i subregionu południowego. Lider edukacji włączającej województwa pomorskiego.

Prywatnie - lubię czytać beletrystykę o zabarwieniu historycznym, jeżdżę na rowerze, marzę o podróżach po Polsce, w miejsca, których jeszcze nie znam. 

Kontakt:
e-mail: w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Dorota Iwanowicz

Nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych

W Ośrodku od 1996 roku związana jestem z kwartalnikiem pn. „Informator Oświatowy”, który w 2020 roku świętował jubileusz 30-lecia powstania i nieprzerwanie towarzyszy życiu szkół i placówek oświatowych naszego regionu. Czasopismo to jest swoistą tablicą ogłoszeń, miejscem wymiany myśli i doświadczeń dyrektorów i nauczycieli województwa pomorskiego, a także pracowników naukowych uczelni wyższych oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy.

Oprócz prac redakcyjnych zajmuję się informacją pedagogiczną i promocją działań Ośrodka.
Zapraszam również na szkolenia, głównie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, których celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Warto w codziennej praktyce wykorzystywać narzędzia TIK, które znakomicie wspierają edukację, czyniąc ją atrakcyjną, kreatywną i efektywną.

Konsultacje zdalne:
komunikator: Google Meet
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl
e-mail: wydawnictwo@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 41

Renata Kołosowska

Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki

Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, mediatorem, konsultantem do spraw opieki i wychowania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, wieloletnim wychowawcą dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w prowadzeniu form doskonalących dla nauczycieli i wychowawców oraz w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. 

Kontakt:
e-mail: r.kolosowska@odn.slupsk.pl

dr Anna Kreft

dr Anna Kreft

Nauczyciel konsultant ds. diagnozy edukacyjnej, pracy z uczniem zdolnym oraz edukacji przyrodniczej

Jestem konsultantem do spraw diagnozy edukacyjnej, edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Posiadam stopień naukowy doktora nauk biologicznych. Odpowiadam za organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, kursów i seminariów z zakresu edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspomagam dyrektorów, nauczycieli  w zakresie diagnozy edukacyjnej. Udzielam konsultacji indywidualnych i zbiorowych w zakresie nauk przyrodniczych oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspieram nauczycieli i dyrektorów poprzez koordynowanie prac uczestników sieci współpracy i samokształcenia oraz poprzez kompleksowe wspomaganie szkół. Jestem koordynatorem wojewódzkim Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Kontakt:

 

komunikator: Google Meet  
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 43

Ewa Misiewicz

Nauczyciel konsultant ds. edukacji kulturowej i arteterapii

Jestem konsultantem do spraw muzyki, muzykoterapii i dydaktyki sztuki oraz doskonalenia nauczycieli. Wspieram nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem u swoich uczniów umiejętności artystycznych. 

Konsultacje zdalne:
komunikator: Google Meet
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 41

Joanna Pawlak-Jęczewska

Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wsparcie szkół i placówek w działaniach projektowych, w tym Regionalny Punkt Erasmusa

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zajmuję się także doradztwem zawodowym. Interesują mnie zagadnienia związane z rynkiem pracy.

W wolnych chwilach uwielbiam czytać.

Kontakt:
e-mail: j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

Tatiana Słojka

Tatiana Słojka

Nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli j. obcych

Jestem konsultantem ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych. Wspieram nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem kreatywności oraz zdolności artystycznych swoich i uczniów. Prowadzę warsztaty rękodzieła dla dzieci, młodzieży i nauczycieli tj.: zajęcia ceramiczne, mydlarskie, filcowanie na sucho i mokro, malowanie na tkaninach, mozaika, malowanie na szkle, zimna porcelana, tworzenie ozdób z masy solnej, papieroplastyka, zdobienie przedmiotów techniką decoupage, szycie maskotek.

Zajmuję się również malarstwem (technika olej na płótnie, akwarela, akryl), witrażem, tworzeniem świec dekoracyjnych i woskowych lampionów z suszonymi roślinami.

Kontakt:
e-mail: t.slojka@odn.slupsk.pl

Justyna Szczypek - Bogdanowicz

Nauczyciel konsultant ds. kompetencji kluczowych

Moim zadaniem jest upowszechnianie kompetencji kluczowych oraz wspomaganie rozwoju szkół, a także wspieranie w zakresie edukacji ucznia z doświadczeniem migracji. 

Z wykształcenia jestem magistrem filologii angielskiej. Od 2018 roku uczestniczę w programie Microsoft Innovative Educator Expert, a w 2020 otrzymałam tytuł Fellow Educator przyznawany najbardziej zaangażowanym ekspertom w tym programie. W 2019 r. zostałam laureatką międzynarodowego konkursu Microsoft Tech Pill, który dotyczył znalezienia sposobu na rozwiązanie współczesnych bolączek w edukacji. Uważam, że nie jest już możliwe nauczanie bez zastosowania technologii.  Interesują mnie innowacje w szkole i nauczanie oparte na budowaniu relacji. Wciąż szukam nowatorskich pomysłów na zaangażowanie ucznia i wyposażenie go w nowe kompetencje, a Internet oraz społeczności edukatorów są tego doskonałym źródłem. Jestem również certyfikowanym edukatorem Nearpod oraz zweryfikowanym edukatorem Kahoot!. Interesuje mnie również nauczanie interdyscyplinarne metodologią STEAM i promowanie tych działań w ramach rozwoju kompetencji kluczowych.

Zapraszam na konsultacje indywidualne (telefonicznie lub osobiście ODN pokój nr 9) lub zbiorowe (w szkołach)  na temat nowoczesnego nauczania języków obcych, promowania kompetencji kluczowych, innowacji na zajęciach, projektów eTwinning oraz Erasmus+ oraz pozostałe zgodnie z zainteresowaniem.

Kontakt:

Tel. (59) 84 23 567 wew. 35

e-mail: j.szczypek@odn.slupsk.pl

Iwona Poźniak

Nauczyciel konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych

W Ośrodku zajmuję się głównie edukacją morską. Koordynuję prace związane z wdrażaniem i realizacją Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Jestem sekretarzem zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej. Prowadzę Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka) oraz Sieć: edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski). Wspomagam pracę redakcji „Informatora Oświatowego” – biuletynu Ośrodka, który jest swoistym forum wymiany doświadczeń nauczycieli województwa pomorskiego. Udzielam też konsultacji w ramach działania Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+, który działa przy naszej Placówce. Zapraszam na szkolenia głównie z zakresu szeroko pojętej edukacji morskiej oraz pracy metodą projektu.

Z wykształcenia jestem polonistką. Jestem autorką zadań do multimedialnych programów edukacyjnych  Interaktywna gramatyka na tablicę i Władcy Słów, Kompozytor klasówek, klasa 6 oraz ćwiczeń Między nami graczami. Pan Tadeusz. Gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych wydanych przez GWO.

Interesuję się nowymi mediami. W wolnych chwilach zajmuję się fotografią i cyfrową obróbką zdjęć. Uwielbiam koty.

Kontakt:
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl

Katarzyna Rodziewicz

Katarzyna Rodziewicz

Psycholog oraz specjalista ds. badań i analiz

Zajmuję się prowadzeniem działalności dydaktycznej i organizacyjnej z psychologii, udzielaniem pomocy psychologicznej oraz wspomaganiem i pomocą w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki przez nauczycieli.

Pomagam w ewaluacji działań i badaniu potrzeb, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Zainteresowania: psychologia dzieci i młodzieży.

Kontakt:
e-mail: k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Numer telefonu: 607 654 666

Marzena Tuliszka

Nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Jestem konsultantem do edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Koordynuję prace sieci nauczycieli przedmiotów humanistycznych, prowadzę warsztaty, konferencje, konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Współpracuję z instytucjami, organizacjami oraz fundacjami działającymi na rzecz dzieci m. in.: Biurem Rzecznika Praw Dziecka, UNICEF, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, z którymi realizuję liczne projekty rozwijające kompetencje społeczne nauczycieli.

Konsultacje zdalne:

e-mail: m.tuliszka@odn.slupsk.pl

tel. (59) 84 23 567 wew. 36

 komunikator: Google Meet

 

Marek Wróblewski

Marek Wróblewski

Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej

Zajmuję się wsparciem nauczycieli wszystkich przedmiotów w stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwoju kompetencji cyfrowych. Prowadzą warsztaty jak wykorzystać w edukacji aplikacje w chmurze. Pokazuję sposoby na pracę z tablicami, monitorami interaktywnymi. Pomagam wdrażać do zdalnej edukacji narzędzia pakietu Google.
Zajmuję się szkoleniami rad pedagogicznych i rodziców w zakresie profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży w sieci.
Wspieram nauczycieli, którzy chcą uczyć programowania w rozwoju ich kompetencji w tym zakresie. Organizuję warsztaty robotyki i programowania w wizualnych językach programowania (Scratch Jr, Scratch, Baltie)  dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI. Dla nauczycieli informatyki wyższych poziomów edukacji organizuję warsztaty Python i mechatroniki z Arduino.

Kontakt:
e-mail: m.wroblewski@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 34

 

Przejdź do góry strony