Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Irena Czyż

Konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych

Do moich zadań należy wspomaganie nauczycieli w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, aktywności fizycznej oraz nauczania przyrody i biologii. Moje wsparcie realizuję poprzez koordynowanie prac uczestników sieci współpracy i samokształcenia, organizację konferencji, warsztatów, udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych. Jestem pomysłodawcą i realizatorem wieloletniego projektu pt. "Zdrowie dzieci i młodzieży". Współpracuję z instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko pojętym zdrowiem oraz ekologią i ochroną środowiska.

Kontakt:
pokój nr 2
tel. 59 84 23 567  wew. 38
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Władysława Hanuszewicz

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Jestem specjalistą w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiem. W Ośrodku odpowiadam za wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz uczniem z zaburzonym zachowaniem. Ponadto wspieram kadrę zarządzającą oraz nauczycieli z placówek kształcenia specjalnego subregionu słupskiego i subregionu południowego. Lider edukacji włączającej województwa pomorskiego.

Prywatnie - lubię czytać beletrystykę o zabarwieniu historycznym, jeżdżę na rowerze, marzę o podróżach po Polsce, w miejsca, których jeszcze nie znam. 

Kontakt:
pokój nr 7
tel. 59 84 23 567 wew.42
e-mail: w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Joanna Kierul-Cieślak

Konsultant ds. wydawnictw, informacji pedagogicznej oraz edukacji polonistycznej

Jestem specjalistą do spraw wspomagania szkół. Zajmuję się przygotowywaniem różnych form doskonalenia w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych szkół i placówek oświatowych. Wspomagam nauczycieli, w szczególności polonistów, w doskonaleniu ich  warsztatu pracy, wykorzystaniu różnych metod, form i środków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Kontakt:
pokój nr 9 
tel. 59 84 23 567 wew.35
e-mail: j.cieslak@odn.slupsk.pl

Renata Kołosowska

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, mediatorem, konsultantem do spraw opieki i wychowania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, wieloletnim wychowawcą dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w prowadzeniu form doskonalących dla nauczycieli i wychowawców oraz w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. 

Kontakt:
pokój nr 7
tel. 59 84 23 567 wew. 42
e-mail: r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Anna Kreft

Konsultant ds. diagnozy edukacyjnej, pracy z uczniem zdolnym oraz edukacji przyrodniczej

Jestem konsultantem do spraw edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym i diagnozy edukacyjnej. Odpowiadam za organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, kursów i seminariów z zakresu edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspomagam dyrektorów, nauczycieli  w zakresie diagnozy edukacyjnej, udzielam konsultacji indywidualnych i zbiorowych w zakresie nauk przyrodniczych oraz pracy z uczniem zdolnym.

Kontakt:
pokój nr 8
tel. 59 84 23 567 wew. 43
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Emilia Gołojuch

Konsultant ds.jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz wspomagania nauczycieli matematyki

 

Kontakt - pokój nr 8
tel. 59 84 23 567 wew. 43
e-mail: e.golojuch@odn.slupsk.pl

Maciej Maraszkiewicz

Maciej Maraszkiewicz

Psycholog, socjolog, specjalista ds. badań i analiz

Zajmuje się prowadzeniem działalności dydaktycznej i organizacyjnej z psychologii, udzielaniem pomocy psychologicznej oraz wspomaganiem i pomocą w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki przez nauczycieli. Prowadzi również całoroczne wspomaganie szkół i placówek oświatowych oraz pomaga w ewaluacji, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Zainteresowania: psychologia dzieci i młodzieży, psychologia sądowa i zagrożeń społecznych, uzależnienia behawioralne, mobilizacja społeczna, przestrzeń publiczna.

Instagram: technologicznaglowa

Kontakt:
pokój nr 7
tel. 59 84 23 567 wew. 42
e-mail: m.maraszkiewicz@odn.slupsk.pl

Ewa Misiewicz

Konsultant ds. edukacji artystycznej i kulturowej

Jestem konsultantem do spraw muzyki, muzykoterapii i dydaktyki sztuki oraz doskonalenia nauczycieli. Wspieram nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem u swoich uczniów umiejętności artystycznych. 

Kontakt:
pokój nr 6
tel. 59 84 23 567 wew.41
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Marta Młyńska

Konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli j. obcych

Jestem konsultantem ds. wspomagania nauczycieli języków obcych oraz rozwoju szkół i placówek oświatowych, nauczycielem dyplomowanym języka niemieckiego, trenerem i pasjonatką ludzi. Ciągle się kształcę i rozwijam, a  poprzez pracę trenera i nauczyciela na każdym szczeblu edukacyjnym zdobyłam i ciągle zdobywam cenne doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Prywatnie jestem fanką podróży z rodziną i przyjaciółmi, uczę się slow life i mindfulness.

Kontakt:
pokój nr 2
tel. 59 84 23 567 wew. 38
e-mail: m.mlynska@odn.slupsk.pl

Joanna Pawlak-Jęczewska

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wsparcie szkół i placówek w działaniach projektowych, w tym Regionalny Punkt Erasmusa

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zajmuję się także doradztwem zawodowym. Interesują mnie zagadnienia związane z rynkiem pracy.

W wolnych chwilach uwielbiam czytać.

Kontakt:
pokój nr 8
tel. 59 84 23 567 wew.43
e-mail: j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

Iwona Poźniak

Konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych

Zajmuję się przygotowaniem "Informatora Oświatowego" - biuletynu Ośrodka, który jest swoistym forum wymiany doświadczeń nauczycieli województwa pomorskiego. Udzielam też konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym Erasmus+, który działa przy naszej Placówce. Zapraszam na szkolenia - głównie z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej oraz realizacji projektów edukacyjnych i projektów międzynarodowej współpracy szkół Erasmus+.
Jestem autorką multimedialnych programów edukacyjnych  "Interaktywna gramatyka na tablicę" i "Władcy Słów".
Interesuję się nowymi mediami.

W wolnych chwilach zajmuję się fotografią i cyfrową obróbką zdjęć. Uwielbiam koty.

Kontakt:
pokój nr 9
tel. 59 84 23 567 wew. 35
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl
e-mail: wydawnictwo@odn.slupsk.pl

Marzena Tuliszka

Konsultant ds. edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji humanistycznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Koordynuję prace sieci nauczycieli przedmiotów humanistycznych, prowadzę warsztaty, konferencje, konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Współpracuję z instytucjami, organizacjami oraz fundacjami działającymi na rzecz dzieci m. in.: Biurem Rzecznika Praw Dziecka, UNICEF, Fundacją Dzieci Niczyje, z którymi realizuję liczne projekty rozwijające kompetencje społeczne nauczycieli, m.in. wieloletni projekt "Prawa człowieka w szkole". 

Kontakt:
pokój nr 3
tel. 59 84 23 567 wew. 34
e-mail: m.tuliszka@odn.slupsk.pl

Elżbieta Wild

Konsultant ds. innowacji oraz wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Zajmuję się organizacją i szkoleniem nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pomorskich przedszkoli i szkół podstawowych. Koordynuję pracę sieci. Udzielam konsultacji z zakresu prowadzenia zajęć wychowawczo - dydaktycznych oraz z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.

W wolnym czasie wyjeżdżam i maluję. Od 15 lat opiekuję się psem ze schroniska. 

Kontakt:
pokój nr 6
tel. 59 84 23 567, wew. 41
e-mail: e.wild@odn.slupsk.pl

Marek Wróblewski

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Prowadzę warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, konsultacje indywidualne i zbiorowe. Tworzę platformy e-learningowe służące nauczycielom pracującym w sieciach współpracy, które wykorzystuję w celu wzajemnej komunikacji i wymianie materiałów. 

Kontakt:
pokój nr 3
tel. 59 84 23 567, wew.34
e-mail: m.wroblewski@odn.slupsk.pl

Przejdź do góry strony