Skocz do głównej treści strony
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Irena Czyż

Nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych

Do moich zadań należy wspomaganie nauczycieli w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, aktywności fizycznej oraz nauczania przyrody i biologii. Moje wsparcie realizuję poprzez koordynowanie prac uczestników sieci współpracy i samokształcenia, organizację konferencji, warsztatów, udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych. Jestem pomysłodawcą i realizatorem wieloletniego projektu pt. "Zdrowie dzieci i młodzieży". Współpracuję z instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko pojętym zdrowiem oraz ekologią i ochroną środowiska.

Kontakt:

komunikator: Google Meet
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 38  

Władysława Hanuszewicz

Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Jestem specjalistą w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiem. W Ośrodku odpowiadam za wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz uczniem z zaburzonym zachowaniem. Ponadto wspieram kadrę zarządzającą oraz nauczycieli z placówek kształcenia specjalnego subregionu słupskiego i subregionu południowego. Lider edukacji włączającej województwa pomorskiego.

Prywatnie - lubię czytać beletrystykę o zabarwieniu historycznym, jeżdżę na rowerze, marzę o podróżach po Polsce, w miejsca, których jeszcze nie znam. 

Kontakt:
e-mail: w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Dorota Iwanowicz

Nauczyciel konsultant ds. technnologii informacyjno-komunikacyjnej

W Ośrodku od 1996 roku związana jestem z kwartalnikiem pn. „Informator Oświatowy”, który w 2020 roku świętuje jubileusz 30-lecia powstania i nieprzerwanie towarzyszy życiu szkół i placówek oświatowych naszego regionu. Czasopismo to jest swoistą tablicą ogłoszeń, miejscem wymiany myśli i doświadczeń dyrektorów i nauczycieli województwa pomorskiego, a także pracowników naukowych uczelni wyższych oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy.

Oprócz prac redakcyjnych zajmuję się informacją pedagogiczną i promocją działań Ośrodka.
Zapraszam również na szkolenia głównie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, których celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Warto w codziennej praktyce wykorzystywać narzędzia TIK, które znakomicie wspierają edukację, czyniąc ją atrakcyjną, kreatywną i efektywną.

Konsultacje zdalne:
komunikator: Google Meet
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl
e-mail: wydawnictwo@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 41

Joanna Kierul-Cieślak

Nauczyciel konsultant ds. wydawnictw, informacji pedagogicznej oraz edukacji polonistycznej

Jestem konsultantem zajmującym się informacją pedagogiczną oraz edukacją polonistyczną, w szczególności dotyczącą II etapu edukacyjnego. Zajmuję się przygotowywaniem różnych form doskonalenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów. Wspomagam nauczycieli, w szczególności polonistów w doskonaleniu ich warsztatu pracy, wykorzystaniu różnych metod, form i środków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

komunikator: Google Meet
e-mail: j.cieslak@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567  wew. 35

 

Renata Kołosowska

Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki

Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, mediatorem, konsultantem do spraw opieki i wychowania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, wieloletnim wychowawcą dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w prowadzeniu form doskonalących dla nauczycieli i wychowawców oraz w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. 

Kontakt:
e-mail: r.kolosowska@odn.slupsk.pl

dr Anna Kreft

dr Anna Kreft

Nauczyciel konsultant ds. diagnozy edukacyjnej, pracy z uczniem zdolnym oraz edukacji przyrodniczej

Jestem konsultantem do spraw diagnozy edukacyjnej, edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Posiadam stopień naukowy doktora nauk biologicznych. Odpowiadam za organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, kursów i seminariów z zakresu edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspomagam dyrektorów, nauczycieli  w zakresie diagnozy edukacyjnej. Udzielam konsultacji indywidualnych i zbiorowych w zakresie nauk przyrodniczych oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspieram nauczycieli i dyrektorów poprzez koordynowanie prac uczestników sieci współpracy i samokształcenia oraz poprzez kompleksowe wspomaganie szkół. Jestem koordynatorem wojewódzkim Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Kontakt:

 

komunikator: Google Meet  
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 43

Ewa Misiewicz

Nauczyciel konsultant ds. edukacji kulturowej i arteterapii

Jestem konsultantem do spraw muzyki, muzykoterapii i dydaktyki sztuki oraz doskonalenia nauczycieli. Wspieram nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem u swoich uczniów umiejętności artystycznych. 

Konsultacje zdalne:
komunikator: Google Meet
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 41

Marta Młyńska

Marta Młyńska

Nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli j. obcych

Jestem konsultantką ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych, trenerką, pasjonatką  ludzi i rozwoju osobistego, nauczycielką dyplomowaną języka niemieckiego, egzaminatorką maturalną, finalistką konkursu Nauczyciel Pomorza 2018, laureatką i finalistką konkursów o zasięgu ogólnopolskim, stypendystką Goethe Institut w Warszawie, autorką wielu publikacji z obszaru oświata i edukacja. Współpracuję z wieloma organizacjami i instytucjami edukacyjnymi. Aktualnie studiuję coaching z elementami psychologii na SWPS w Sopocie. Fascynuje mnie psychologia, coaching i rozwijanie kompetencji trenerskich. 

Kontakt:

formy kontaktu- Skype, Google Meet, FB, IG, mail
e-mail: m.mlynska@odn.slupsk.pl

Joanna Pawlak-Jęczewska

Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wsparcie szkół i placówek w działaniach projektowych, w tym Regionalny Punkt Erasmusa

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zajmuję się także doradztwem zawodowym. Interesują mnie zagadnienia związane z rynkiem pracy.

W wolnych chwilach uwielbiam czytać.

Kontakt:
e-mail: j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

Iwona Poźniak

Nauczyciel konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych

W Ośrodku zajmuję się głównie edukacją morską. Koordynuję prace związane z wdrażaniem i realizacją Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Jestem sekretarzem zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej. Prowadzę Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka) oraz Sieć: edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski). Wspomagam pracę redakcji „Informatora Oświatowego” – biuletynu Ośrodka, który jest swoistym forum wymiany doświadczeń nauczycieli województwa pomorskiego. Udzielam też konsultacji w ramach działania Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+, który działa przy naszej Placówce. Zapraszam na szkolenia głównie z zakresu szeroko pojętej edukacji morskiej oraz pracy metodą projektu.

Z wykształcenia jestem polonistką. Jestem autorką zadań do multimedialnych programów edukacyjnych  Interaktywna gramatyka na tablicę i Władcy Słów, Kompozytor klasówek, klasa 6 oraz ćwiczeń Między nami graczami. Pan Tadeusz. Gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych wydanych przez GWO.

Interesuję się nowymi mediami. W wolnych chwilach zajmuję się fotografią i cyfrową obróbką zdjęć. Uwielbiam koty.

Kontakt:
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl

Katarzyna Rodziewicz

Katarzyna Rodziewicz

Psycholog oraz specjalista ds. badań i analiz

Zajmuję się prowadzeniem działalności dydaktycznej i organizacyjnej z psychologii, udzielaniem pomocy psychologicznej oraz wspomaganiem i pomocą w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki przez nauczycieli.

Pomagam w ewaluacji działań i badaniu potrzeb, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Zainteresowania: psychologia dzieci i młodzieży.

Kontakt:
e-mail: k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Numer telefonu: 607 654 666

Marzena Tuliszka

Nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Jestem konsultantem do edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Koordynuję prace sieci nauczycieli przedmiotów humanistycznych, prowadzę warsztaty, konferencje, konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Współpracuję z instytucjami, organizacjami oraz fundacjami działającymi na rzecz dzieci m. in.: Biurem Rzecznika Praw Dziecka, UNICEF, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, z którymi realizuję liczne projekty rozwijające kompetencje społeczne nauczycieli.

Konsultacje zdalne:

e-mail: m.tuliszka@odn.slupsk.pl

tel. (59) 84 23 567 wew. 36

 komunikator: Google Meet

 

Marek Wróblewski

Marek Wróblewski

Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej

Zajmuję się wsparciem nauczycieli wszystkich przedmiotów w stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwoju kompetencji cyfrowych. Prowadzą warsztaty jak wykorzystać w edukacji aplikacje w chmurze. Pokazuję sposoby na pracę z tablicami, monitorami interaktywnymi. Pomagam wdrażać do zdalnej edukacji narzędzia pakietu Google.
Zajmuję się szkoleniami rad pedagogicznych i rodziców w zakresie profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży w sieci.
Wspieram nauczycieli, którzy chcą uczyć programowania w rozwoju ich kompetencji w tym zakresie. Organizuję warsztaty robotyki i programowania w wizualnych językach programowania (Scratch Jr, Scratch, Baltie)  dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI. Dla nauczycieli informatyki wyższych poziomów edukacji organizuję warsztaty Python i mechatroniki z Arduino.

Kontakt:
e-mail: m.wroblewski@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 34

 

Przejdź do góry strony