Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Irena Czyż

Konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych

Do moich zadań należy wspomaganie nauczycieli w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, aktywności fizycznej oraz nauczania przyrody i biologii. Moje wsparcie realizuję poprzez koordynowanie prac uczestników sieci współpracy i samokształcenia, organizację konferencji, warsztatów, udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych. Jestem pomysłodawcą i realizatorem wieloletniego projektu pt. "Zdrowie dzieci i młodzieży". Współpracuję z instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko pojętym zdrowiem oraz ekologią i ochroną środowiska.

Kontakt:
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Konsultacje zdalne

KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

31.03.2020

8.00-10.00

1.04.2020

8.00-10.00

2.04.2020

8.00-10.00

7.04.2020

8.00-10.00

8.04.2020

8.00-10.00

9.04.2020

8.00-10.00

15 kwiecień 2020

Godz.8:00-9:00

16  kwiecień 2020

Godz.8:00-9:00

21 kwiecień 2020

Godz.8:00-9:00

23 kwiecień 2020

Godz.8:00-9:00

28 kwiecień 2020

Godz.8:00-9:00

30 kwiecień 2020

Godz.8:00-9:00

5 maj 2020

Godz.8:00-9:00

12 maj 2020

Godz.8:00-9:00

19 maj 2020

Godz.8:00-9:00

26 maj 2020

Godz.8:00-9:00

KONSULTACJE PRZEZ GOOGLE MEET

Szanowny Nauczycielu, jeśli chcesz wziąć udział w konsultacji online wyślij maila z tytułem: KONSULTACJE ONLINE  na adres: i. czyz@odn.slupsk.pl

Godzinę przed rozpoczęciem konsultacji otrzymasz na swego maila link z zaproszeniem na spotkanie online

Data konsultacji przez Google Meet

Godziny, w których konsultacje się odbywają

1.04.2020

10.00- 13.00

2.04.2020

10.00- 13.00

9.04.2020

10.00- 13.00

16  kwiecień 2020

Godz. 9:00-12:00

23  kwiecień 2020

Godz. 9:00-12:00

29  kwiecień 2020

Godz. 9:00-12:00

5 maj 2020

Godz.10.00- 12.00

12 maj 2020

Godz.10.00- 12.00

20 maj 2020

Godz.10.00- 12.00

28  maj 2020

Godz.10:00-12:00

 

Władysława Hanuszewicz

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Jestem specjalistą w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiem. W Ośrodku odpowiadam za wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz uczniem z zaburzonym zachowaniem. Ponadto wspieram kadrę zarządzającą oraz nauczycieli z placówek kształcenia specjalnego subregionu słupskiego i subregionu południowego. Lider edukacji włączającej województwa pomorskiego.

Prywatnie - lubię czytać beletrystykę o zabarwieniu historycznym, jeżdżę na rowerze, marzę o podróżach po Polsce, w miejsca, których jeszcze nie znam. 

Kontakt:
e-mail: w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

 

Konsultacje zdalne

 

KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail:   w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

1.04.2020

8.00 – 9.30

8.04.2020

8.00 – 9.30

15.04.2020

8.00 – 9.30

22.04.2020

8.00– 9.30

29.04.2020

8.00– 9.30

6.05.2020

8.00– 9.30

13.05.2020

8.00– 9.30

20.05.2020

8.00– 9.30

27.05.2020

8.00– 9.30

KONSULTACJE PRZEZ GOOGLE MEET

Szanowny Nauczycielu,
jeśli chcesz wziąć udział w konsultacji online wyślij maila z tytułem: KONSULTACJE ONLINE na adres: w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Godzinę przed rozpoczęciem konsultacji otrzymasz na swego maila link z zaproszeniem na spotkanie online

Data konsultacji przez Google Meet

Godziny, w których konsultacje się odbywają

8.04.2020

14.00 -15.30

15.04.2020

14.00 -15.30

22.04.2020

14.00 -15.30

29.04.2020

14.00 -15.30

6.05.2020

14.00 -15.30

13.05.2020

14.00 -15.30

20.05.2020

14.00 -15.30

27.05.2020

14.00 -15.30

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Numer telefonu:   501 475 194

Data konsultacji telefonicznych

Godziny, w których będę dostępna/będę dostępny

31.03.2020

8.00 – 9.30

7.04.2020

8.00 – 9.30

14.04.2020

8.00 – 9.30

21.04.2020

8.00 – 9.30

28.04.2020

8.00 – 9.30

5.05.2020

8.00 – 9.30

12.05.2020

8.00 – 9.30

19.05.2020

8.00 – 9.30

26.05.2020

8.00 – 9.30

 

Joanna Kierul-Cieślak

Konsultant ds. wydawnictw, informacji pedagogicznej oraz edukacji polonistycznej

Jestem specjalistą do spraw wspomagania szkół. Zajmuję się przygotowywaniem różnych form doskonalenia w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych szkół i placówek oświatowych. Wspomagam nauczycieli, w szczególności polonistów, w doskonaleniu ich  warsztatu pracy, wykorzystaniu różnych metod, form i środków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Kontakt:
e-mail: j.cieslak@odn.slupsk.pl

 

Konsultacje zdalne

 

KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail: : j.cieslak@odn.slupsk.pl

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

27.03.2020

12.30 – 14.30

30.03.2020

14.30 – 16.30

1.04.2020

9.00 – 11.00

17.04.2020 12.30 - 14.30
21.04.2020  12.00 - 14.00 
24.04.2020 12.30 - 14.30
27.04.2020 14.30 - 16.30
29.04.2020 14.30 - 16.30
04.05.2020 14.30 - 16.30
06.05.2020 14.30 - 16.30
11.05.2020 14.30 - 16.30
13.05.2020 14.30 - 16.30
18.05.2020 14.30 - 16.30
20.05.2020 14.30 - 16.30

 

KONSULTACJE PRZEZ GOOGLE MEET

Szanowny Nauczycielu,
jeśli chcesz wziąć udział w konsultacji online wyślij maila z tytułem: KONSULTACJE ONLINE  na adres: j.cieslak@odn.slupsk.pl

Godzinę przed rozpoczęciem konsultacji otrzymasz na swego maila link z zaproszeniem na spotkanie online

Data konsultacji przez Google Meet

Godziny, w których konsultacje się odbywają

6.04.2020

14.30 – 16.30

8.04.2020

9.00 – 11.00

15.04.2020  14.30 - 16.30
20.04.2020 14.30 - 16.30
28.04.2020 12.00 - 14.00
05.05.2020 12.00 - 14.00
08.05.2020 12.30 - 14.30
12.05.2020 12.00 - 14.00
15.05.2020 12.30 - 14.30
19.05.2020 12.00 - 14.00
22.05.2020 12.30 - 14.30

Renata Kołosowska

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, mediatorem, konsultantem do spraw opieki i wychowania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, wieloletnim wychowawcą dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w prowadzeniu form doskonalących dla nauczycieli i wychowawców oraz w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. 

Kontakt:

Zwolnienie lekarskie

e-mail: r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Anna Kreft

Anna Kreft

Konsultant ds. diagnozy edukacyjnej, pracy z uczniem zdolnym oraz edukacji przyrodniczej

Jestem konsultantem do spraw diagnozy edukacyjnej, edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Posiadam stopień naukowy doktora nauk biologicznych. Odpowiadam za organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, kursów i seminariów z zakresu edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspomagam dyrektorów, nauczycieli  w zakresie diagnozy edukacyjnej. Udzielam konsultacji indywidualnych i zbiorowych w zakresie nauk przyrodniczych oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspieram nauczycieli i dyrektorów poprzez koordynowanie prac uczestników sieci współpracy i samokształcenia oraz poprzez kompleksowe wspomaganie szkół. Jestem koordynatorem wojewódzkim Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Kontakt:
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl
 

Konsultacje zdalne


KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

1 kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

3  kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

7 kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

8 kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

14 kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

15 kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

17 kwiecień 2020

Godz.8:00-9:00

20  kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

22 kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

24 kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

27 kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

29 kwiecień 2020

Godz.12:00-14:00

6 maj 2020 r. (środa)

Godz.14:00-15:30

13 maj 2020 r. (środa)

Godz.14:00-16:00

20 maj 2020 r. (środa)

Godz.14:00-16:00

27 maj 2020 r. (środa)

Godz. 14:00-16:00

KONSULTACJE PRZEZ GOOGLE MEET

Szanowny Nauczycielu,
jeśli chcesz wziąć udział w konsultacji online wyślij maila z tytułem: KONSULTACJE ONLINE  na adres: a.kreft@odn.slupsk.pl
Godzinę przed rozpoczęciem konsultacji otrzymasz na swego maila link z zaproszeniem na spotkanie online

Data konsultacji przez Google Meet

Godziny, w których konsultacje się odbywają

27.03.20 r. (piątek)

Godz. 9:00-12:00

3.04. 20 r. (piątek)

Godz. 9:00-12:00

17.04.20 r. (piątek)

Godz. 9:00-12:00

24.04. 20 r. (piątek)

Godz. 9:00-12:00

8.05.20 r. (piątek)

Godz. 8:00-9:00

15.05. 20 r. (piątek)

Godz. 9:00-12:00

22.05.20 r. (piątek)

Godz. 9:00-12:00

29.05. 20 r. (piątek)

Godz. 9:00-12:00

Emilia Gołojuch

Emilia Gołojuch

Konsultant ds. jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz wspomagania nauczycieli matematyki

Jestem konsultantem do spraw edukacji matematycznej oraz ewaluacji. Do moich zadań należy wspomaganie nauczycieli w zakresie nauczania matematyki. Wsparcie to realizuję  poprzez koordynowanie sieci współpracy i samokształcenia, przygotowywanie różnych form doskonalenia, m.in. konferencji, warsztatów, udzielanie konsultacji zbiorowych i indywidualnych.

Kontakt
e-mail: e.golojuch@odn.slupsk.pl

 

Konsultacje zdalne

 

KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail: e.golojuch@odn.slupsk.pl

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

27.03.2020

13.00 – 14.00

31.03.2020

10.30 – 11.30

01.04.2020

11.00 – 12.00

17.04.2020 13.00 – 14.00
20.04.2020  12.00 – 13.00
23.04.2020  13.00 – 14.00
27.04.2020 12.00 – 13.00

06.05.2020

13.00 – 14.00

08.05.2020

13.00 – 14.00

11.05.2020

13.00 – 14.00

18.05.2020

13.00 – 14.00

21.05.2020

13.00 – 14.00

25.05.2020

13.00 – 14.00

 
KONSULTACJE PRZEZ GOOGLE MEET

Szanowny Nauczycielu,
jeśli chcesz wziąć udział w konsultacji online wyślij maila z tytułem: KONSULTACJE ONLINE  na adres: e.golojuch@odn.slupsk.pl

Godzinę przed rozpoczęciem konsultacji otrzymasz na maila link z zaproszeniem na spotkanie online

Data konsultacji przez Google Meet

Godziny, w których konsultacje się odbywają

30.03.2020

12.00 – 13.30

22.04.2020

13.00 – 14.30

29.04.2020

13.00 – 14.30

13.05.2020

13.00 – 14.30

27.05.2020

13.00 – 14.30

 

Ewa Misiewicz

Konsultant ds. edukacji artystycznej i kulturowej

Jestem konsultantem do spraw muzyki, muzykoterapii i dydaktyki sztuki oraz doskonalenia nauczycieli. Wspieram nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem u swoich uczniów umiejętności artystycznych. 

Kontakt:
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Konsultacje zdalne

KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

31.30.2020

10.00-12.00

01.04.2020

10.00-12.00

02.04.2020

10.00-12.00

07.04.2020

10.00-12.00

08.04.2020

10.00-12.00

09.04.2020

10.00-12.00

05.05.2020

10.00-12.00

06.05.2020

10.00-12.00

07.05.2020

10.00-12.00

12.05.2020

10.00-12.00

13.05.2020

10.00-12.00

14.05.2020

10.00-12.00

19.05.2020

10.00-12.00

20.05.2020

10.00-12.00

21.05.2020

10.00-12.00

26.05.2020

10.00-12.00

27.05.2020

10.00-12.00

28.05.2020

10.00-12.00

 

Katarzyna Rodziewicz

Katarzyna Rodziewicz

Psycholog

Zajmuję się prowadzeniem działalności dydaktycznej i organizacyjnej z psychologii, udzielaniem pomocy psychologicznej oraz wspomaganiem i pomocą w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki przez nauczycieli.

Pomagam w ewaluacji działań i badaniu potrzeb, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Zainteresowania: psychologia dzieci i młodzieży.

Kontakt:
e-mail: k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Numer telefonu: 607 654 666

Data konsultacji telefonicznych

Godziny, w których będę dostępna/będę dostępny

14.04.2020

od 9.00 do 11.00

15.04.2020

od 9.00 do 11.00

16.04.2020

od 9.00 do 11.00

17.04.2020

od 9.00 do 11.00

20.04.2020

od 9.00 do 11.00

21.04.2020

od 9.00 do 11.00

22.04.2020

od 9.00 do 11.00

23.04.2020

od 9.00 do 11.00

24.04.2020

od 9.00 do 11.00
Marta Młyńska

Marta Młyńska

Konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli j. obcych

Konsultantka ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych w ODN w Słupsku, trenerka, pasjonatka ludzi nauczycielka dyplomowana języka niemieckiego, egzaminatorka maturalna, laureatka i finalistka konkursów o zasięgu ogólnopolskim,  stypendystka Goethe Institut w Warszawie, autorka wielu publikacji z obszaru oświata i edukacja.

Fascynuje ją coaching, rozwój osobisty i rozwijanie kompetencji trenerskich.

Prywatnie- fanka podróży z rodziną i przyjaciółmi, uczy się slow life i mindfulness.

Kontakt:
e-mail: m.mlynska@odn.slupsk.pl

Konsultacje zdalne


KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail: m.mlynska@odn.slupsk.pl

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

27.03.2020

od 14.00 do 16.00

31.03.2020

od 16.00 do 18.00

03.04.2020

od 10.00 do 12.00

07.04.2020

od 14.00 do 16.00

10.04.2020

od 16.00 do 18.00

20.04.2020

od 14.00 do 16.00

21.04.2020

od 10.00 do 12.00

23.04.2020

od 10.00 do 12.00

11.05.2020

od 10.00 do 12.00

12.05.2020

od 11.00 do 12.00

13.04.2020

od 12.00 do 14.00

19.05.2020

od 12.00 do 14.00

20.05.2020

od 11.00 do 13.00

KONSULTACJE PRZEZ GOOGLE MEET

Szanowny Nauczycielu,
jeśli chcesz wziąć udział w konsultacji online wyślij maila z tytułem: KONSULTACJE ONLINE  na adres: m.mlynska@odn.slupsk.pl

Godzinę przed rozpoczęciem konsultacji otrzymasz na swego maila link z zaproszeniem na spotkanie online

Data konsultacji przez Google Meet

Godziny, w których konsultacje się odbywają

30.03.2020

14.30-16.30

01.04.2020

14.30-16.30

06.04.2020

14.30-16.30

09.04.2020

14.30-16.30

20.04.2020

10.30-12.30

22.04.2020

13.30-15.30

23.04.2020

12.30-14.30

11.05.2020

12.30-13.30

13.05.2020

13.00-14.00

18.05.2020

11.30-13.30

19.05.2020

12.00- 14.30

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Numer telefonu: 607 242 398

Data konsultacji telefonicznych

Godziny, w których będę dostępna/będę dostępny

27.03.2020

od 13.00 do 15.00

02.04.2020

od 14.00 do 16.00

05.04.2020

od 14.00 do 16.00

08.04.2020

od 12.00 do 15.00

20.03.2020

od 9.00 do 11.00

21.04.2020

od 12.00 do 15.00

22.04.2020

od 15.00 do 17.00

23.04.2020

od 14.00 do 16.00

11.05.2020

od 8.00 do 11.00

12.05.2020

od 12.00 do 13.00

20.05.2020

od 12.00 do 14.00

Joanna Pawlak-Jęczewska

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wsparcie szkół i placówek w działaniach projektowych, w tym Regionalny Punkt Erasmusa

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zajmuję się także doradztwem zawodowym. Interesują mnie zagadnienia związane z rynkiem pracy.

W wolnych chwilach uwielbiam czytać.

Kontakt:
e-mail: j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

 

Konsultacje zdalne

 

KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail: j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

16.04.2020

10.00 – 12.00

21.04.2020

10.00- 12.00

24.04.2020

10.00 – 12.00

06.05.2020            

10.00 – 12.00

11.05.2020

10.00- 12.00

18.05.2020

10.00 – 12.00

25.05.2020

10.00-12.00

KONSULTACJE PRZEZ GOOGLE MEET

Szanowny Nauczycielu, jeśli chcesz wziąć udział w konsultacji online wyślij maila z tytułem: KONSULTACJE ONLINE  na adres: j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

Data konsultacji przez Google Meet

Godziny, w których konsultacje się odbywają

17.04.2020.

12.00-14.00

22.04.2020

12.00 -14.00

27.04.2020

10.00- 12.00

07.05.2020

12.00-14.00

13.05.2020

12.00 -14.00

20.05.2020

10.00- 12.00

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Numer telefonu: 504 862 765

Data konsultacji telefonicznych

Godziny, w których będę dostępna/będę dostępny

20.04.2020

9.00 –11.00

23.04.2020

9.00 -11.00

28.04.2020

9.00-11.00

08.05.2020

9.00 –11.00

14.05.2020

9.00 -11.00

22.05.2020

9.00-11.00

28.04.2020

9.00-11.00

 

Iwona Poźniak

Konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych

W Ośrodku zajmuję się głównie edukacją morską. Koordynuję prace związane z wdrażaniem i realizacją Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Jestem sekretarzem zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej. Prowadzę Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka) oraz Sieć: edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski). Wspomagam pracę redakcji „Informatora Oświatowego” – biuletynu Ośrodka, który jest swoistym forum wymiany doświadczeń nauczycieli województwa pomorskiego. Udzielam też konsultacji w ramach działania Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+, który działa przy naszej Placówce. Zapraszam na szkolenia głównie z zakresu szeroko pojętej edukacji morskiej oraz pracy metodą projektu.

Z wykształcenia jestem polonistką. Jestem autorką zadań do multimedialnych programów edukacyjnych  Interaktywna gramatyka na tablicę i Władcy Słów, Kompozytor klasówek, klasa 6 oraz ćwiczeń Między nami graczami. Pan Tadeusz. Gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych wydanych przez GWO.

Interesuję się nowymi mediami. W wolnych chwilach zajmuję się fotografią i cyfrową obróbką zdjęć. Uwielbiam koty.

Kontakt:
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl
 

Konsultacje zdalne

 

KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail: edukacjamorska@odn.slupsk.pl

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

30.03.2020 (poniedziałek)

9.00-11.00

2.04.2020 (czwartek)

9.00-11.00

10.04.2020 (czwartek)

9.00-11.00

 

KONSULTACJE PRZEZ GOOGLE MEET

Szanowny Nauczycielu,
jeśli chcesz wziąć udział w konsultacji online wyślij maila z tytułem: KONSULTACJE ONLINE  na adres: edukacjamorska@odn.slupsk.pl

Godzinę przed rozpoczęciem konsultacji otrzymasz na swego maila link z zaproszeniem na spotkanie online

Data konsultacji przez Google Meet

Godziny, w których konsultacje się odbywają

1.04.2020 (środa)

9.00-10.00

Marzena Tuliszka

Konsultant ds. edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji humanistycznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Koordynuję prace sieci nauczycieli przedmiotów humanistycznych, prowadzę warsztaty, konferencje, konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Współpracuję z instytucjami, organizacjami oraz fundacjami działającymi na rzecz dzieci m. in.: Biurem Rzecznika Praw Dziecka, UNICEF, Fundacją Dzieci Niczyje, z którymi realizuję liczne projekty rozwijające kompetencje społeczne nauczycieli, m.in. wieloletni projekt "Prawa człowieka w szkole". 

Kontakt:
e-mail: m.tuliszka@odn.slupsk.pl

 

Konsultacje zdalne

KONSULTACJE PRZEZ GOOGLE MEET

Szanowny Nauczycielu, jeśli chcesz wziąć udział w konsultacji online wyślij maila z tytułem: KONSULTACJE ONLINE  na adres: m.tuliszka@odn.slupsk.pl

Godzinę przed rozpoczęciem konsultacji otrzymasz na swego maila link z zaproszeniem na spotkanie online

Data konsultacji przez Google Meet

Godziny, w których konsultacje się odbywają

1.04.2020

13.00-14.00

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Numer telefonu: 691066900

Data konsultacji telefonicznych

Godziny, w których będę dostępna/będę dostępny

30.03.2020

13.00-15.00

2.04.2020

13.00-15.00

6.04.2020

13.00-15.00

9.04.2020

13.00-15.00

 

Elżbieta Wild

Konsultant ds. innowacji oraz wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Zajmuję się organizacją i szkoleniem nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pomorskich przedszkoli i szkół podstawowych. Koordynuję pracę sieci. Udzielam konsultacji z zakresu prowadzenia zajęć wychowawczo - dydaktycznych oraz z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.

W wolnym czasie wyjeżdżam i maluję. Od 15 lat opiekuję się psem ze schroniska. 

Kontakt:
e-mail: e.wild@odn.slupsk.pl

Konsultacje zdalne

 

KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail: e. wild@odn.slupsk.pl

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

01.04.20r.

11.00-15.00

08.04.20r.

11.00-15.00

23.04.20r.

14.00-16.00

29.04.20r.

14.00- 16.00

04.04.20r.

14.00-16.00

11.04.20r.

14.00-16.00

18.04.20r.

14.00-16.00

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Numer telefonu: 505444139

Data konsultacji telefonicznych

Godziny, w których będę dostępna/będę dostępny

31.03.20r.

13.00-15.00

06.04.20r

13.00-14.00

09.0420r.

11.00-14.00

23.04.20r.

13.00-15.00

28.04.20r.

13.00- 15.00

04.05.20r.

13.00-15.00

11.05.20r.

13.00-15.00

18.05.20r.

13.00- 15.00

25.05.20r.

13.00- 15.00

 

KONSULTACJE PRZEZ GOOGLE MEET

Szanowny Nauczycielu, jeśli chcesz wziąć udział w konsultacji online wyślij maila z tytułem: KONSULTACJE ONLINE  na adres: e. wild@odn.slupsk.pl

Godzinę przed rozpoczęciem konsultacji otrzymasz na swego maila link z zaproszeniem na spotkanie online

Data konsultacji przez Google Meet

Godziny, w których konsultacje się odbywają

27.04.20r.

14.00- 17.00

30.04.20r.

14.00-16.00

05.05.20r.

14.00-16.00

12.05.20r.

14.00-16.00

19.05.20r.

14.00- 16.00

26.05.20r.

14.00- 16.00

Marek Wróblewski

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Prowadzę warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, konsultacje indywidualne i zbiorowe. Tworzę platformy e-learningowe służące nauczycielom pracującym w sieciach współpracy, które wykorzystuję w celu wzajemnej komunikacji i wymianie materiałów. 

Kontakt:
e-mail: m.wroblewski@odn.slupsk.pl

 

Konsultacje zdalne

 

KONSULTACJE MAILOWE

Adres e-mail: m.wroblewski@odn.slupsk.pl       

Data konsultacji mailowych

Godziny, w których odpowiadam na maile

30.03.2020

10:00-14:20

01.04.2020

8:00-11.00

02.04.2020

8:00-11.00

03.04.2020

8:00-10.00

22.04.2020 8:00-10:00
23.04.2020 8:00-10:00
24.04.2020 8:00-10:00
25.04.2020 8:00-10:00
26.04.2020 8:00-10:00
27.04.2020 8:00-10:00
28.04.2020 8:00-10:00
29.04.2020 8:00-10:00
30.04.2020 8:00-10:00
01.05.2020 8:00-10:00
02.05.2020 8:00-10:00
03.05.2020 8:00-10:00
04.05.2020 8:00-10:00
05.05.2020 8:00-10:00
06.05.2020 8:00-10:00
07.05.2020 8:00-10:00
08.05.2020 8:00-10:00
09.05.2020 8:00-10:00
10.05.2020 8:00-10:00
11.05.2020 8:00-10:00
12.05.2020 8:00-10:00
13.05.2020 8:00-10:00
14.05.2020 8:00-10:00
15.05.2020 8:00-10:00
16.05.2020 8:00-10:00
17.05.2020 8:00-10:00
18.05.2020 8:00-10:00
19.05.2020 8:00-10:00
20.05.2020 8:00-10:00
21.05.2020 8:00-10:00
22.05.2020 8:00-10:00
23.05.2020 8:00-10:00
24.05.2020 8:00-10:00
25.05.2020 8:00-10:00
26.05.2020 8:00-10:00
27.05.2020 8:00-10:00
28.05.2020 8:00-10:00
29.05.2020 8:00-10:00
30.05.2020 8:00-10:00
31.05.2020 8:00-10:00

Przejdź do góry strony