Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Anna Kreft

Anna Kreft

Konsultant ds. diagnozy edukacyjnej, pracy z uczniem zdolnym oraz edukacji przyrodniczej

Jestem konsultantem do spraw diagnozy edukacyjnej, edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Posiadam stopień naukowy doktora nauk biologicznych. Odpowiadam za organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, kursów i seminariów z zakresu edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspomagam dyrektorów, nauczycieli  w zakresie diagnozy edukacyjnej. Udzielam konsultacji indywidualnych i zbiorowych w zakresie nauk przyrodniczych oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspieram nauczycieli i dyrektorów poprzez koordynowanie prac uczestników sieci współpracy i samokształcenia oraz poprzez kompleksowe wspomaganie szkół. Jestem koordynatorem wojewódzkim Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Kontakt:
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Przejdź do góry strony