Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Joanna Kierul-Cieślak

Konsultant ds. wydawnictw, informacji pedagogicznej oraz edukacji polonistycznej

Jestem specjalistą do spraw wspomagania szkół. Zajmuję się przygotowywaniem różnych form doskonalenia w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych szkół i placówek oświatowych. Wspomagam nauczycieli, w szczególności polonistów, w doskonaleniu ich  warsztatu pracy, wykorzystaniu różnych metod, form i środków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Kontakt:
e-mail: j.cieslak@odn.slupsk.pl

Przejdź do góry strony