Joanna Kierul-Cieślak

Nauczyciel konsultant ds. wydawnictw, informacji pedagogicznej oraz edukacji polonistycznej

Jestem konsultantem zajmującym się informacją pedagogiczną oraz edukacją polonistyczną, w szczególności dotyczącą II etapu edukacyjnego. Zajmuję się przygotowywaniem różnych form doskonalenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów. Wspomagam nauczycieli, w szczególności polonistów w doskonaleniu ich warsztatu pracy, wykorzystaniu różnych metod, form i środków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

komunikator: Google Meet
e-mail: j.cieslak@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567  wew. 35