Brązowy medal Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej dla ODN w Słupsku

26 czerwca 2021 r. w słupskim Starostwie odbyła się VII Słupska Konferencja Marynistyczna zorganizowana przez słupski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej we współpracy z ODN w Słupsku, słupskim Starostwem, Gminą Kobylnica i Miastem Słupsk. Podczas wydarzenia podsumowano działania w zakresie edukacji morskiej, zrealizowane w ostatnim roku szkolnym. Bożena Żuk – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku została uhonorowana brązowym medalem Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej za promowanie Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej i działania Ośrodka na rzecz rozwoju nauczycieli w zakresie wdrażania i realizacji edukacji morsko-żeglarskiej w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego.

Zapraszamy do udziału w PPEM w roku szkolnym 2021/2022. Link do naboru: TUTAJ.

Bożena Żuk otrzymała również list gratulacyjny od Prezydentki Miasta Słupska z podziękowaniem za współdziałanie z Urzędem Miasta w działaniach na rzecz rozwoju edukacji morskiej w słupskich szkołach i placówkach oświatowych. 

Brązowy medal Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej dla ODN w Słupsku
Brązowy medal Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej dla ODN w Słupsku
Brązowy medal Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej dla ODN w Słupsku
Brązowy medal Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej dla ODN w Słupsku
Brązowy medal Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej dla ODN w Słupsku
Brązowy medal Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej dla ODN w Słupsku