Skarby i tajemnice Bałtyku

KOMPETENCJE KLUCZOWE
— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 
— kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 
— kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 
— kompetencje cyfrowe, 
— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
— kompetencje obywatelskie,
— kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 
— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.  

Przedmioty:
biologia, historia, plastyka, lekcje wychowawcze, chemia:

Fauna i flora Morza Bałtyckiego 

BIBLIOGRAFIA:

a/ artykuły z czasopism

 • "Konik morski" w mózgu, czyli o budowie i funkcjach hipokampa / Śliwowska Joanna H. // Biologia w Szkole. - 2017, nr 3, s.22-24
 • Bałtyckie foki na płytach kompaktowych / Styczyński Marek // Przyroda Polska. - 2001, nr 3, s.12-13
 • Bałtyk w zimie królestwem kaczek / Kaczorowski Michał // Przyroda Polska. - 2008, nr 2, s.12-13
 • Bernikla kanadyjska nad Bałtykiem / Łukasik Łukasz // Przyroda Polska. - 2016, nr 11, s.32-33
 • Dbajmy o pomorskie akweny / Samet Monika // Pomorskie. - 2013, nr 1, s.14-15
 • Foka - ambasador Morza Bałtyckiego / Lewandowski Sławomir // Pomorskie. - 2011, nr 4, s.22-23
 • Foki - pływające ssaki. Scenariusz zajęć świetlicowych / Namsołek Małgorzata // Świetlica w Szkole.
  - 2016, nr 1, s.10-11
 • Helskie fokarium - od Balbina do dzisiaj. [wkładka] / Adamski Stefan // Pomerania. - 2005, nr 5, s.8-9
 • Inwazja obcych w Bałtyku. [egzotyczne gatunki flory i fauny] / Kołodziejak-Nieckuła Ewa // Wiedza
  i Życie. - 2005, nr 1, s.66-68
 • Lasy nadmorskie / Mędrzak Katarzyna, Mędrzak Wojciech // Przyroda Polska. - 2015, nr 7, s.24-25
 • Mewa pospolita - czy naprawdę pospolita? / Stachoń Włodzimierz // Przyroda Polska. - 2013, nr 6, s.15
 • Minóg morski / Kujawa Roman // Przyroda Polska. - 2015, nr 9, s.32-33
 • Morskie kruki. [kormorany] / Kujawa Roman // Przyroda Polska. - 2012, nr 12, s.22-23
 • Siedliska przyrodnicze chronione w Unii Europejskiej. Cz. 4. Siedliska morskie i przymorskie / Kapuściński Ryszard // Przyroda Polska. - 2012, nr 3, s.4-5
 • Tajemniczy podwodny świat Bałtyku bliżej, niż myślisz. [Dodatek ekologiczny dla szkół nr 269] / // Aura.
  - 2017, nr 3, s.3
 • Wycieczki ornitologiczne w szkole podstawowej. [Ptaki zimujące na wybrzeżu Bałtyku] / Witkowski Krzysztof, Ziółkowski Marek // Biologia w Szkole. - 1994, nr 1, s.48-50
 • Wydra morska - czy uda się ją jeszcze raz uratować? / Skubała Piotr // Aura. - 2017, nr 10, s.22-23
 • Wyprawa do fokarium na Helu: dwudniowa wycieczka edukacyjna dla młodzieży. [Biuletyn Eko-edukacyjny nr 12] / Stempień-Sałek Marzena // Przyroda Polska. - 2006, nr 12, s.1-2
 • Wzgardzone ryby bałtyckie / Narkowicz, Józef// Głos Słupski. – 1995, nr 9, s. 3
 • Życie w węglowodorowych ekosystemach morskich / Skubała Piotr // Aura. - 2015, nr 9, s.28-29

b/ multimedia

DVD 1227 Życie Bałtyku, reż. Jerzy Abramowicz, HD STUDIO 2008 (180’)

 1. 1. Podwodne życie portu (20'),
 2. 2. Wraki tętniące życiem (20'),
 3. 3. Ryby zatoki (20'),
 4. 4. Kamienne rafy (20'),
 5. 5. Perła Bałtyku (20'),
 6. 6. Zatopiony port (20'),
 7. 7. Podwodny rezerwat (20'),
 8. 8. Ryby, rybacy, wędkarze (20'),
 9. 9. Morskie ssaki (20').

DVD 2180 Życie Bałtyku, reż. Grażyna Abramowicz, Jerzy Abramowicz, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2011 (133’)

 1. 1. Ostatni rejs (23’),
 2. 2. Wpływ nauki na ochronę mórz (22’),
 3. 3. Wszyscy chcą ryb (22’),
 4. 4. Objaśnianie morza (22’),
 5. 5. Wody Zalewu Wiślanego (22’),
 6. 6. Dwie strony Mierzei Wiślanej (22’).

DVD 2181 Życie Bałtyku, reż. Jerzy Abramowicz, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1992 (180’)

 1. 1. Obce gatunki (23’),
 2. 2. Archeologia morska (21’),
 3. 3. Bałtyckie foki (23’),
 4. 4. Rybołówstwo przybrzeżne (26’),
 5. 5. Orłowski klif (21’),
 6. 6. Wędrówka kropli wody (23’),
 7. 7. Morszczynowe lasy (21’),
 8. 8. Cztery pory roku (22’).

Ryby bogactwem wód Bałtyku

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Okołotowicz G. Badania wpływu przemysłowego wydobywania kruszywa z Ławicy Słupskiej i Zatoki Koszalińskiej na bentos, Ichtioplankton i ryby użytkowe. - Gdynia: Morski Instytut Rybacki,1991. - 12 s.
 • Stan polskiego rybołówstwa bałtyckiego przed akcesją Polski do Unii Europejskiej: rola ryb morskich
  i śródlądowych w żywieniu : [materiały] V Międzynarodowa Konferencja Bałtycka : VI Święto Ryby Słupsk - Ustka 2002. - Słupsk: Starostwo Powiatowe, 2002

b/ artykuły z czasopism

 • Ile dorszy jest w Bałtyku? / Zientek-Varga Jolanta // Przyroda Polska. - 2006, nr 11, s.12-13
 • Inna woda, inne Ryby? Bałtyk wobec zmian klimatycznych. Cz. 4 / Stempień-Sałek Marzena // Przyroda Polska. - 2007, nr 6, s.30-31
 • Wzgardzone ryby bałtyckie / Narkowicz, Józef // Głos Słupski. – 1995, nr 9, s. 3

Bogactwa mineralne pozyskiwane z dna Morza Bałtyckiego

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Okołotowicz G. Badania wpływu przemysłowego wydobywania kruszywa z Ławicy Słupskiej i Zatoki Koszalińskiej na bentos, Ichtioplankton i ryby użytkowe. - Gdynia: Morski Instytut Rybacki,1991. - 12 s.

b/ artykuły z czasopism

 • Czym grożą wycieki ropy naftowej na morzu? / Puła Agnieszka // Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 92-93
 • Dlaczego ropa naftowa i gaz ziemny są ważnymi surowcami? / Osiecki Staniaław // Chemia w Szkole.
  - 2001, nr 2, s.93-94
 • Gaz nie zagraża / Kowalski, Jarosław // Dziennik Bałtycki. – 2004, nr 297, s. 3, Dziennik Słupski
 • Perła Bałtyku. [borowiny, walory uzdrowiskowe Kołobrzegu] / Szymańska Irma // Aura. - 1995, nr 4, s.21-23
 • Bałtycka ropa i gaz / Bokiniec Jerzy // Zeszyty Morskie. – 1997, nr 7, s. 123-129
 • Wydobycie i transport ropy naftowej na otwartym morzu / Rutkowski G., Witaszewski S. // Aura. - 2003, nr 3, s.8-10

Wyprawa po skarby ukryte na dnie Bałtyku

BIBLIOGRAFIA:

a/ artykuły z czasopism

 • Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku po II wojnie światowej - potencjalne zagrożenie / Nowakowski Leonard // Aura. - 2007, nr 1, s.32-33
 • Chemia w Bałtyku. [broń chemiczna z okresu II wojny] / Bełdowska Magdalena, Bełdowski Jacek // Wiedza i Życie. - 2005, nr 7, s.42-45

Podwodne mogiły

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

 • Mąka Henryk. Bałtyckie wraki Fuhrera. - Warszawa  :  Wydawnictwo Bellona, 2016, 200 s.

b/ artykuły z czasopism

 • Komunikat z inwentaryzacji wraka odsłoniętego na plaży pod Łebą / Rutecki Paweł // Nautologia. – 1996, nr 1, s. 29-30
 • M/s Wilhelm Gustloff / Wachniewski Wojciech // Powiat Słupski. – 2005, nr 1-2, s. 34-36
 • Oddadzą części, jak zapłacimy [wrak messerschmitta] / Kawałek  Piotr // Głos Pomorza. – 2003, nr 244, s. 3
 • Ostatni lot [wydobycie wraku niemieckiego samolotu] / Nitkowska-Węglarz, Jolanta // Głos Słupski. – 2003, nr 155, s. 9
 • Perła na Dzień Matki [odkrycie wraka] / Popek, Jarosław // Dziennik Bałtycki. – 2004, nr 189, s. 12
 • Podwodne hieny / Częścik, Tomasz // Głos Pomorza. – 2004, nr 265, s. 5
 • Powiem Wam jak zginął? [Wrak niemieckiego transportowca "Wilhelm Gustloff" niedaleko Łeby] / Nałęcz, Krzysztof// Gazeta Wyborcza (dod. Gazeta na Pomorzu). – 1994, nr 42, s. 3
 • Tajemnica angielskiego wraku / Kawałek, Piotr // Głos Pomorza. – 2004, nr 182, s. 7
 • W podwodnej trumnie [wrak "Goyi"] / Pawłowski, Piotr // Głos Pomorza. – 2003, nr 142, s. 5
 • W poszukiwaniu zatopionego cmentarzyska [Penetracja wraku "Generał von Steuben"] / Nitkowska-Węglarz, Jolanta // Głos Słupski. – 1998, nr 207, s. 14
 • Wrak wciąż kusi  [Wrak "Wilhelma Gustloffa"] / Nitkowska, Jolanta // Głos Słupski. – 1998, nr 74, s. 8
 • Z  "Marzenką" po skarby [wyprawa do wraków zatopionych niedaleko Ustki] / Nitkowska-Węglarz, Jolanta // Głos Słupski. – 1998, nr 96, s. 3

c/ strony www