Dzień Morskiego Pluszowego Misia

Konkurs Ahoj morska przygodo! – Dzień Morskiego Pluszowego Misia rozstrzygnięty!

Konkurs zorganizowany dla najmłodszych mieszkańców województwa pomorskiego – przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych – z okazji Dnia Pluszowego Misia – Morskiego Pluszowego Misia, został zakończony i rozstrzygnięty. Na konkurs nadesłano 87 prac z przedszkoli i szkół podstawowych z 13 miejscowości: Choczewa, Słupska, Korzeniewa, Swornegaci, Wocławów, Trąbek Wielkich, Bierkowa, Damnicy, Cedrów Małych, Gdyni, Gdańska, Malborka oraz Polnicy. Post dotyczący Konkursu, zamieszczony na Fanpage Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej na Facebooku trafił do 18 883 odbiorców, został 449 razy udostępniony i 604 razy skomentowany. Ogółem w głosowaniu online oddano 5 160 głosów.

Najwięcej – 682 głosów – otrzymała praca Amadeusza Korczaka-Daleszyńskiego ze Szkoły Podstawowej w Wocławach – I miejsce.
II miejsce zajęła Oliwia Kowalewska również ze Szkoły Podstawowej w Wocławach – 562 głosy,
a III miejsce przypadło Agacie Ziarniewicz z Przedszkola w Trąbkach Wielkich – 444 głosy.

Wyróżnienia otrzymali zdobywcy trzech kolejnych lokat punktowych w głosowaniu:
- Filip Klinkosz – Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku (211 głosów),
- Adam Jankowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie (205 głosów),
- Kinga Wewiór – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku (163 głosy),
- Kacper Grabowski – Szkoła Podstawowa w Polnicy (163 głosy).

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Wszystkim uczestnikom konkursowej zabawy dziękujemy za nadesłanie przepięknych prac!
Opiekunom uczestników konkursu – Nauczycielom
i Rodzicom dziękujemy za wsparcie maluchów w ich artystycznych działaniach!

O sposobie przekazania nagród nagrodzonych w i wyróżnionych poinformujemy mailowo.

KONKURS: Ahoj morska przygodo! – Dzień Morskiego Pluszowego Misia

Drodzy Uczniowie – młodzi Pomorzanie, miłośnicy morskiej przygody! 

25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. A może w tym roku będzie to dla nas Dzień Morskiego Pluszowego Misia? Zapraszamy nasze najmłodsze Wilczki Morskie – z przedszkoli i klas 0-III szkół podstawowych – do zaprojektowania morskich ubranek dla misiów i/lub zabrania pluszaków na morską wyprawę. Dokąd warto się udać? Jak tam dotrzeć? Co zabrać ze sobą w taką podróż? Wielką wyprawę małego misia możemy zrelacjonować poprzez rysunek lub zdjęć. Morze pomysłów jest bezkresne! A efektami przedsięwzięcia warto podzielić się na stronie internetowej PPEM.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W REGULAMINIE:

Ahoj morska przygodo! – Dzień Morskiego Pluszowego Misia

REGULAMIN

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (rysunek, malunek, instalacja przestrzenna) lub przebraniu pluszowego misia w morskie ubranko przygotowane według własnego pomysłu, a następnie sfotografowaniu pracy i przesłaniu jej na adres mailowy Organizatora konkursu: edukacjamorska@odn.slupsk.pl

I. Organizator:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień plastycznych, technicznych, pomysłowości i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności TIK,
 • promowanie morskości regionu,
 • wzbogacenie oferty Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej (PPEM) skierowanej do przedszkolaków i uczniów pomorskich szkół i placówek oświatowych o kreatywne działania plastyczne i zdalne.

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów klas 0-3 uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.
 2. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac.
 3. Organizator ma również prawo do przyznania wyróżnień.
 4.  Jedno dziecko może być autorem tylko jednej pracy.
 5. Praca plastyczna – rysunek, malunek, instalacja przestrzenna, projekt morskiego ubranka - powinna być wykonana samodzielnie dowolną techniką plastyczną.
 6. Wykonaną pracę plastyczną/ misia przebranego w morskie ubranko przygotowane według własnego pomysłu należy sfotografować, a wykonane zdjęcie przesłać na adres e-mail: edukacjamorska@odn.slupsk.pl.
 7. Termin nadsyłania prac: zdjęcie pracy plastycznej/misiów w zaprojektowanych morskich ubrankach należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy do 25 listopada 2020 r. do godz. 12.00 (w treści maila proszę podać imię i nazwisko uczestnika konkursu, dane placówki oraz telefon kontaktowy rodzica/opiekuna). W temacie maila proszę wpisać: Konkurs – miś.
 8. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 9. Przesłanie zdjęcia pracy przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:
 • zgłosił uczestnika do udziału w konkursie,
 •  zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu,
 • zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) Organizatora
 • posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.10. Organizator zamieści zdjęcia prac na stronie internetowej Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej: https://www.odn.slupsk.pl/pomorski-program-edukacji.../

11. Organizator zamieści zdjęcie prac na fanpage Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej na Facebooku: https://www.facebook.com/Pomorski-Program-Edukacji-Morskiej- 326508271466132/

12. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie liczby polubień odnoszących się do poszczególnych zdjęć prac zamieszczonych na fanpage PPEM na FB.

13. Głosowanie internetowe na fanpage PPEM na FB potrwa od 25 do 30 listopada br. (godz. 10,30)

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 listopada br. Informacja zostanie zamieszczona na stronach internetowych Organizatora (www.odn.slupsk.pl i https://www.odn.slupsk.pl/pomorski-program-edukacji.../ ) oraz na FB PPEM, a opiekunowie laureatów konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.

2. Zwycięscy i wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.

V. Postanowienia końcowe:

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i internecie.

2. Wysłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu w pełnym jego brzmieniu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA!