Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne: Konkurs projektów uczniowskich AKTUALNY

W ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne" zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie projektów uczniowskich w roku szkolnym 2021/2022.

Adresaci: uczniowie, którzy pod opieką nauczyciela realizują, podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, projekty uczniowskie w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej w ramach projektów gminnych wchodzących w skład przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek" (21 projektów realizowanych przez organy prowadzące szkoły podstawowe).

Czytaj więcej: https://des.pomorskie.eu/home/-/asset_publisher/4oncxLCNBt6r/content/pomorskie-zagle-wiedzy-wsparcie-regionalne-konkurs-projektow-uczniowskich?_101_INSTANCE_4oncxLCNBt6r_redirect=%2F&fbclid=IwAR2gVkuWpGloIMw0hWbHeC4YPue17sVtjMy2SWFnL035a0j6zIudYHppFD0