„Zajęcia na fali” Konkurs dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli z województwa pomorskiego wszystkich etapów kształcenia 
do udziału w konkursie: 
„Zajęcia na fali” Konkurs dla nauczycieli
na scenariusz zajęć edukacyjnych
o tematyce morskiej

EDYCJA II –​​​​​​​ ROK SZKOLNY 2021/2022

Celem Konkursu jest propagowanie tematyki związanej z szeroko rozumianą edukacją morską1, powiązaniu podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych i innych zajęć edukacyjnych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu, rozwijanie kreatywności nauczycieli, aktywizowanie nauczycieli i uczniów do poznawania nadmorskiego potencjału Pomorza, wszechstronny rozwój młodych Pomorzan, w tym kształtowanie u nich kompetencji kluczowych oraz tożsamości regionalnej, poprzez wykorzystanie dorobku projektu edukacyjnego pn. „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, morskiej tradycji regionu oraz zasobów gospodarczych i możliwości wynikających z położenia geograficznego województwa pomorskiego.

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku, Yacht Clubem w Rewie, Pomorskim Związkiem Żeglarskim.

1Edukacja morska - dotyczy wszystkich akwenów (także rzek i jezior), jest interdyscyplinarnym narzędziem, integrującym wiedzę i umiejętności z wielu obszarów. W jej zakresie mieszczą się elementy regionalizmu, zagadnienia przyrodnicze, ekologiczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, a także artystyczne i humanistyczne oraz uprawianie różnorodnych aktywności wodnych na morzu, jeziorach, rzekach pozwalające w sposób wszechstronny, ciekawy i kreatywny kształtować kompetencje kluczowe uczniów i ich pomorską tożsamość.

HARMONOGRAM KONKURSU

  • 1.10.2021 r. – upowszechnienie informacji o Konkursie na stronach internetowych Organizatorów oraz mailowo (adresy e-mail przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego).
  • Od 1.10.2021 r. do 15.04.2022 r. – przygotowanie scenariusza konkursowego
    i przeprowadzenie na jego podstawie zajęć otwartych.
  • 29.04.2022 r. – termin przesłania konkursowego scenariusza i wymaganej dokumentacji.
  • 23.05.2022 r. – ogłoszenie wyników Konkursu oraz podanie terminu i miejsca wręczenia nagród.

Szczegóły organizacji i wymogów Konkursu w Regulaminie.

POBIERZ PLIKI!

REGULAMIN

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do udziału w konkursie.

Załącznik nr 2 – Zgoda na publikację i wykorzystanie scenariusza.

Załącznik nr 3 – Zgoda na udział w Konkursie, upowszechnienie wizerunku autora i oświadczenia (RODO).

Załącznik nr 4 – Scenariusz zajęć (wzór).