Przykłady pracy zdalnej

Dziękujemy ☺ i prosimy o nadsyłanie filmów (nawet krótkich) związanych z pracą zdalną.

Dzięki Wam pomagamy sobie wzajemnie i pokazujemy jak wiele dobrego dzieje się w pomorskich szkołach i placówkach...